ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေပးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္
စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ဗဟိုဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး (၁၃)ရံုးအား
ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ လက္လီ၀န္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္ေန႕တြင္ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုေသာ ေမးခြန္းအေပၚ
ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့
ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႕ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္လ်က္ရွိပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေလ်ာ့ေပါ့တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲေတြကို လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္း
အျပင္ လက္လီဘဏ္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးဖို႕ စဥ္းစားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႕ ေျဖေလွ်ာ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ တည္ၿငိမ္မႈအေျခအေနႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္အင္အားေပၚမူတည္ၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို
ယခုထက္ပိုျမန္ဆန္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ဆင့္ေလ်ာ့ေပါ့မည့္ အခ်ိန္ကာလကို
သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား စတင္လုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္
ႏွစ္ႏွစ္သာရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားၿပီး
လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ယာယီအားျဖင့္ ကန္႕သတ္ထားေၾကာင္း၊
လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ဘဏ္ခြဲမ်ား တည္ရွိႏိုင္မႈႏွင့္
E-Banking စနစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈစသည့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ E- Banking စနစ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕ဘဏ္ခြဲမ်ား
မထားရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းဘဏ္လုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကသာ ထိေရာက္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒က ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအေနနဲ႕ E-Banking စနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
ႏုိင္ငံအႏွံ႕မွာ ဘဏ္ခြဲေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကသာ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ ဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း