တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေစရန္ အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပဳစုရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ညႊန္ၾကား

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေစေရး အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိေနသည့္အတြက္
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျပဳစုေပးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္း၀င္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ
ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အထက္ပါအတိုင္း
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အမႈသည္မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရး
ေမာက္မာေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဂ်ာနယ္ဖတ္ျခင္း၊ သတင္းစာဖတ္ျခင္း၊
တရားခြင္ အျပင္ထြက္၍ ဖုန္းေျပာျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲျဖစ္ေစ၊ ဘက္လိုက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ရံုးခ်ိန္း
မၾကာခဏေပးျခင္း၊ ၀ရမ္းႏွင့္ သမၼန္စာ အတည္ျပဳသည့္ ကိစၥတြင္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို
အတည္ျဖစ္ေစၿပီး မလိုအပ္လွ်င္ ၀ရမ္းစာသမၼန္စာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ကာအမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ရဲစခန္းမ်ားတြင္ မႈခင္းတစ္ခုကို သြားေရာက္တိုင္ၾကားပါက ရဲအေရးမပိုင္သည့္
အမႈဟု အေၾကာင္းျပၿပီး အေရးယူေပးမႈ မျပဳျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသ၊ တရားလို၊
တရားခံႏွင့္ တရားျပိဳင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေရးမမူ သံုးသပ္မႈမျပဳဘဲ မိမိအႏုိင္ေပးလိုေသာ
အမႈသည္ဘက္ကိုသာ အသားေပးျခင္း စသည္တို႕၏ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္
မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္၊ မည္သည့္ တရားခြင္၊ မည္သည့္ တရားရံုးတို႕ျဖစ္သည္တို႕ကို ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္ေန႕
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တိက်စြာျပဳစုရန္ ဦး၀င္းျမင့္က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

“ေသခ်ာျပဳစုေပးပါ၊ ၿပီးရင္ စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ ပို႕ေပးပါ၊ ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႕
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ဖို႕ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဆီကို ကြ်န္ေတာ္
တိတိလင္းလင္း ေပးရမယ္၊ တိတိလင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ ဒီမွာ(အစီရင္ခံစာ)ကေတာ့
ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာမွမပါဘူး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ၊ ဘယ္အမႈေတြလဲဆိုတာ
ျပန္ျပဳစုေပးပါ၊ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရံုးကို ကြ်န္ေတာ္တိတိက်က် ပို႔ပါ့မယ္” ဟု
၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း