စပါးမ်ဳိးသန္႔ သုံးစြဲႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ေနျပည္ေတာ္အနီး စပါးရိတ္သိမ္းေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအေနျပည္ေတာ္အနီး စပါးရိတ္သိမ္းေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေႏြစပါးႏွင့္ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၁၇ သန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ
အပိုင္းတြင္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ စပါးမ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့ ရရွိသုံးစြဲႏိုင္မႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ငါးႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးတင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ၿပီး စပါးအဓိကစိုက္ပ်ဳိးရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရွိ
ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"စီမံကိန္းကာလက ငါးႏွစ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဓိကေတာ့ စပါးမ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့ လိုအပ္ခ်က္ကို အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ - ဂ်ဳိက္ကာ)နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ့္စီမံကိန္းပါ"ဟု
၎ကေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔သူအျဖစ္ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီး
ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ဆန္ အရည္အေသြး၊ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေဈးကြက္က ေတာင္းဆိုသည့္
ပမာဏအတိုင္း အခ်ိန္ကိုက္ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဈးကြက္ကိုသာ
အဓိက မွီခိုေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ ကိုေနစိုးက ေျပာသည္။

"ဆန္ကဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ အရည္အေသြးမွာ ၀ယ္လက္ႏိုင္ငံေတြက သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။
ႀကိဳက္ျပန္ေတာ့လည္း သူတို႔လိုသေလာက္ကို တစ္ခ်ိန္တည္း ေပးႏိုင္ဖို႔ခက္ျပန္တယ္။ ဒီမွာက
မ်ဳိးကြဲေတြ မ်ားေနတာကိုး။ ၿပီးေတာ့ ေဈးႏႈန္းက လည္းရွိေသးတယ္။ ေပၚဆန္းအုပ္စုဆိုရင္
ျပည္တြင္းေဈးက ျပည္ပထက္ ပိုျမင့္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ကိုပဲ
အားထားေနရတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ သုံးလေက်ာ္အတြင္း ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာနက
ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စပါးမ်ဳိးသန္႔ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း မိုးစပါးစိုက္ဧက ၁၄ သန္း ခန္႔ႏွင့္ေႏြစပါးစိုက္ဧက သုံးသန္း၊ စုစုေပါင္း စိုက္ဧက
၁၇ သန္းခန္႔အတြက္ မ်ဳိးသန္႔မ်ဳိးေစ့ လိုအပ္ခ်က္ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန
ဦးစီးဌာနတို႔က လုံေလာက္စြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ယခုစီမံကိန္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မိဘမ်ဳိးေစ့ပြားမ်ားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ ဆန္စပါးမ်ဳိးေစ့ ရရွိသုံးစြဲမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကိုလည္း ဧရာ၀တီႏွင့္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ မ်ဳိးသန္႔ျခံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ရလဒ္အျဖစ္
မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အက်ဳိးအျမတ္
ရရွိခံစားႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း