အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးတြင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း
ေကာ္မတီက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ အတိုင္းထားရွိရန္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္
ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္
လည္း ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
မန္းဝင္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္၊
အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ မွတ္တမ္း၊ တရား႐ံုးတြင္ ေျဖရွင္းေပႏိုင္မည့္ အမႈကိစၥငယ္မ်ားႏွင့္
တစ္ေထာင္က်ပ္ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြစသည့္ စကားရပ္မ်ားကို အစားထိုးျပင္ဆင္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း