အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ

  အစည္းအေဝးအၿပီး ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္) အစည္းအေဝးအၿပီး ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊
ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီက ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ အလုပ္သမားေရးရာ
အျငင္းပြားမႈ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြး
အတည္ျပဳႏုိင္ပါက အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚအိအိျပံဳး အစီရင္ခံဖတ္ၾကားရာတြင္ ေျပာသည္။

''ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ILO ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
ေတြနဲ႔ ့ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံႏိုင္ပါက အလုပ္သမားထုအတြက္ အက်ဳိးမျပဳတဲ့ ဥပေဒေတြ၊
လက္ေတြ႕မက်ေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္၊
ျဖည့္စြက္၊ပယ္ဖ်က္ရာမွာ ပိုမို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာပါ''ဟု ေဒၚအိအိျပံဳးက ေျပာသည္။

ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားလာေသာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ
အႀကံျပဳရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အျငင္းပြားသူ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကြင္းဆင္း
စံုစမ္းႏုိင္ပါက တရားမွ်တမႈေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အနီးစပ္ဆံုးအေျဖရွာေပးႏုိင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း တတိယအခ်က္ကို ၄င္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ယမန္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ
၁၉ ရက္ က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ျပည္သူမ်ားထံက အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၃၃ ေစာင္လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚအိအိျပံဳးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ တုိင္ၾကားစာမ်ားအနက္ ေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖိုင္တြဲသိမ္းဆည္းထားသည့္
ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုေသာတိုင္ၾကားစာအမႈတြဲ ၈၅ ေစာင္၊ တိုင္ၾကားသူကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးအမႈတြဲ ၁၅ ေစာင္၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အမႈတြဲငါးေစာင္၊ တိုင္ၾကားစာ
၁၁ ေစာင္ စသည္တို႔ကို ေကာ္မတီ၏ စိစစ္ေတြ႕ ရွိခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း