ကိုယ္လက္အဂၤါမျပည့္စုံသူ ၆၂ ဦးကို ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပး

ကိုယ္လက္အဂၤါမျပည္စုံသူမ်ား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယာဥ္ကို
ေကာင္းမြန္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ
တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း သုံးဦးကို ျငင္းပယ္ခ့ဲေသာ္လည္း ၆၂ ဦးကို ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
ထုတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ဳိးက
ေျပာသည္။

''၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္အထိ ကိုယ္လက္အဂၤါ မျပည့္စုံ မသန္စြမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္
ယာဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသူ သုံးဦးကိုသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆိုရန္ ျငင္းပယ္
မႈရွိခ့ဲၿပီး ယာဥ္ကို အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္တ့ဲ စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိတ့ဲ
ကိုယ္လက္အဂၤါမျပည့္စုံသူ ၆၂ ဦးကို ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခ့ဲပါတယ္''ဟုဇူလိုင္
၃၁ ရက္က က်င္းပခ့ဲေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ
ခင္ေမာင္ေမာင္ကမူမသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူ အခြင့္အေရးဥပေဒအရ သာမန္လူမ်ားႏွင့္
တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားရာတြင္မူ
ျငင္းပယ္ခံေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

''ကိုယ္အဂၤါမျပည့္စုံသူေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာင္းစြာ ေမာင္းႏိုင္တ့ဲအတြက္ ကားေမာင္း
လိုင္စင္သြား ေလွ်ာက္ပါတယ္။ သင္ေမာင္းလိုင္စင္လုပ္ၿပီးရင္ (ခ)လိုင္စင္လို႔ေခၚတ့ဲ သုံးတန္
ေအာက္အိမ္စီးကားေတြကို ေမာင္းႏွင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ အဲဒီလိုသြားတ့ဲအခါ စစ္ေဆျခင္း
လုံးဝမျပဳပါဘူး။ ကိုယ္အဂၤါမျပည့္စုံလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျဖဆိုခြင့္ကိုပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါသူမ်ား၏အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူသည္
အေရးႀကီးေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပန္လည္
ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

''ပုံမွန္အေျခအေနမွာ ကိုယ္လက္အဂၤါျပည့္စုံမႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးေပၚ
အေျခအေန ၾကံဳေတြ႕လာတ့ဲအခါ တံု႔ျပန္မႈေနာက္က်သျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္
ကိုယ္လက္အဂၤါသန္စြမ္းမႈစစ္ ေဆးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း