ကတိမတည္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိေန

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကုိ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းကေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကုိ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းကေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ
ကတိအတိိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊
ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ယမန္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံခ့ဲသည္။

''ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိအျဖစ္ ေျဖဆိုထားၿပီးေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား တက္ေရာက္ေျဖဆိုရသည့္အတြက္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားရွိသည္ကို
ေတြ႕ရပါတယ္''ဟု ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျငင္းဆိုသည့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏
အမည္ကိုမူ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ပဲခူးၿမိဳ႕အနီးရွိ ကန္ေတာ္ႀကီး ေရေဝေရလဲေဒသ ဧရိယာအတြင္းရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အဆိုကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္းက အတည္ျပဳခ့ဲေသာ္
လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနျဖစ္ေသာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အဆိုရွင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး၏ ေမးခြန္းမွ ကတိ ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ ၁၆ ခုတင္ဆ့ံ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီးလည္း သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္လာသည္အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဆုိသည္။

''ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြအားလုံးကို ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမရွိသည္ကို
ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါသည္''ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာ္မတီက အဆုိပါေဒသသို႔
ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ား၊ တင္သြင္းေသာအဆိုမ်ားအနက္ သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ကတိျပဳ တာဝန္ယူခ့ဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
စီစစ္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ၿပီးခ့ဲသည္ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္မွ မတ္ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပခ့ဲေသာ စတုတၴ
ပုံမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၂ ခုေမးျမန္းခ့ဲရာတြင္ ေမးခြန္း ၁၁ ခုသည္
ကတိျဖစ္ခ့ဲၿပီး ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၅၅၆ ခုတြင္လည္း ကတိျဖစ္ခ့ဲသည့္ေမးခြန္း ၁၄၉
ခုရွိခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း