ေနျပည္ေတာ္ ဒိုးႏြယ္ရြာေဒသခံ ေတာင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္က သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏လုပ္ရပ္ကုိ ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ထိုး

ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဒိုးႏြယ္ရြာသစ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္ေျခ ၂၁၅ လံုးအပါအ၀င္ ကုန္းေျမ၊ လယ္ေျမ ဧကေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔တို႔
တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အသက္ေမြးမွီခိုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္လ်က္ရွိၾကေသာ ရြာသူ ရြာသားတို႔အား
၎ေဒသမွ သံုးရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ ႏို႔တစ္စာ ထုတ္ေပးသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏
လုပ္ရပ္အေပၚ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔က ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး ယခု
ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္
အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔သို႔ ေပးပို႔အသနားခံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံေတာင္သူတို႔ စုေ၀းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကန္႔ကြက္
ေၾကာင္း လက္မွတ္ကို ေတာင္သူဦးေရ ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔က ေရးထိုးခဲ့ၾကကာ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔ တြင္
ေပးပို႔ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ဘီ(၄)လမ္းနဲ႔ စီလမ္းဆုံကေန ေရႊနံ႔သာအထိ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဒိုးႏြယ္ရြာသစ္
မွာ လယ္ဧက ၅၀၀၊ ကုန္းေျမ၊ ျခံေျမဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ လက္ရွိေက်ာင္းသား ၉၇ ဦးရွိတဲ့
အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ရွိတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းလည္းရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းလည္းရွိတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ နဲ႔ ၃၁ ရက္မွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ ေတာအုပ္
ႀကီး ဦးစိုး၀င္းတို႔ ဒီရြာကို ေရာက္လာၿပီး ႏို႔တစ္စာေပးသြားတယ္။ ဒီေနရာဟာ ရန္ေအာင္ျမင္ႀကိဳး၀ိုင္း
ျဖစ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအားလုံး သံုးရက္အတြင္း ထြက္ေပးရမယ္တဲ့။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၂
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းလမ္းၫႊန္ခ်က္အရဆိုတဲ့ စာလည္းပါတယ္။ အခုလို သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာနရဲ႕ ထင္သာျမင္သာမႈလည္းမရွိ၊ ညိႇႏႈိင္းမႈလည္းမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ကို ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက
ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကတာပါ"ဟု အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြကို ဦးေဆာင္
စီစဥ္သူ FNI (Facilitators Network With ILO) အဖဲြ႕၏ ေနျပည္ေတာ္တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ေဆြ
လတ္က ေျပာသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ရန္ေအာင္ ျမင္ ႀကိဳး၀ိုင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေသာ အဆိုပါ ေဒသကို ၁၉၉၅/
၉၆ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ထိုစဥ္က အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဘိုက
ႀကိဳး၀ိုင္းအျဖစ္မွ လွန္ပစ္ (ပယ္ဖ်က္ပစ္)ခဲ့ၿပီး ၾကံစီမံကိန္းအတြက္ ၾကံခင္းမ်ားစိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊
ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါၾကံခင္းမ်ားကို ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း သိရသည္။

"အခုလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူေတြဟာ
မိဘလက္ငုတ္ လယ္ယာေျမေတြအေပၚ မီွခိုအသက္ ေမြးေနရတာေတြနဲ႔ ကိုယ္ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ ရြာေတြ၊ အိမ္ေတြကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့
လယ္သမားေတြ တစုတစည္းတည္းရွိေၾကာင္း၊ တစ္သေဘာတည္းရွိေၾကာင္း ျပသတဲ့ကန္႔ကြက္မႈ
ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး လမ္းမေတြ ေပၚထြက္ ဆႏၵျပတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အိမ္၀ိုင္းထဲမွာပဲ စုေ၀းၿပီး
ေဆြးေႏြးၾက၊ လက္မွတ္ထုိးၾကတာပါ" ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ေဆြလတ္က ေျပာသည္။

"ဒီရြာမွာ ကြ်န္မေနတာ အႏွစ္ ၄၀ ရွိပါၿပီ။ ဒီရြာက အိမ္ေတြဆုိရင္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိေနၾကၿပီ။ အခု
ဟာက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းလည္းမရွိ၊ ရွင္းလင္းညိႇႏႈိင္းတာလည္းမရွိဘဲ 'သံုးရက္အတြင္း
ဖယ္ေပးရမယ္။ မဖယ္ေပးရင္ တရားစြဲမယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေထာင္ ေျခာက္လနဲ႔ ေငြဒဏ္ ၅,၀၀၀ က်
လိမ့္မယ္'ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔လာ ေျပာသြားတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔မွာ ဖယ္ေပးရရင္ ေနစရာ
လည္းမရွိ၊ လုပ္စားစရာလည္းမရွိနဲ႔ ဘယ္လုိရွင္သန္ၾကမလဲ။ တကယ္လုိ႔ ဖယ္ေပးရတဲ့ရြာသားအား
လံုး ကို လယ္ယာေတြလည္း အစားေပးမယ္၊ ေနစရာလည္းေပးမယ္၊ ထုိက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ
လည္း ေပးမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဒီကိစၥကို လက္ခံစဥ္းစားေပးမွာပါ"ဟု လယ္ေျမငါးဧကႏွင့္ ကုန္းေျမ
(ယာ ေျမ)ငါးဧကပိုင္ဆုိင္သည့္ ဒိုးႏြယ္ရြာသစ္သူ ေဒၚၾကင္ေထြးက ေျပာသည္။

အလားတူပင္ လယ္ေျမ၊ ကုန္းေျမ ၁၂ ဧကရွိေသာ ရြာသစ္ရြာသား ဦးေအာင္ၾကင္သန္းကလည္း
"ကြ်န္ေတာ္ ဒီရြာမွာေနတာ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ၿပီ။ လယ္ယာေျမေတြကို ကြ်န္ေတာ့မိဘ ေတြဆီက
လက္လဲႊယူၿပီး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခဲ့တာကို အႏွစ္ ၃၀ ရွိေနၿပီ။ ရြာမွာစာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းနဲ႔ ထန္းပင္ႀကီးေတြ၊ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆုိရင္ အဲဒီစာသင္
ေက်ာင္းရဲ႕ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္ပါ။ ဒီေက်ာင္းေလးအတြက္ ၀န္ႀကီးဦးျမင့္လိႈင္(လယ္/ဆည္၀န္ႀကီး)
မဲမေရြးခင္က ဒီေက်ာင္းပတ္လည္မွာ ေျမလာညိႇေပးခဲ့တယ္။ ေက်ာင္း ၀င္တဲ့လမ္းကိုလည္း ေဖာက္
ေပးခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားကေလးေတြ ပိုးေကာင္၊ မႊားေကာင္ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ လမ္းေဘးက
သစ္ပင္ေတြကိုပါ ဘူဒိုဇာနဲ႔ ငါးရက္ ရွင္းလင္းေပးခဲ့ေသးတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။

အျခားေသာ ဒိုးႏြယ္ရြာသစ္ရြာသား တို႔ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ရွင္းလင္း
ေျပာဆို ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆန္ေသာ ႏို႔တစ္စာ ထုတ္လာသည့္ သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ပါ၀င္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက "ေျမပံုႏွင့္ ေျမျပင္မတူညီသည့္အေပၚ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား
စာသင္ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အေျခတက် ရြာတည္ေနၾကၿပီး ေျမပံုေပၚတြင္ ႀကိဳး၀ုိင္း၊
တကယ့္ေျမျပင္၌ လယ္ယာစိုက္ခင္းႏွင့္ ေက်းရြာတို႔ ကြဲလြဲေနၾကသည္ကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္"
ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း