ႏိုင္ငံဧရိယာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ နီးကပ္လာ

ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္တည္ ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္
နီးကပ္လာၿပီဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက
ေျပာၾကားသည္။

"ႏိုင္ငံဧရိယာရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀နယ္ေျမေတြအျဖစ္တည္ေထာင္သြားဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား
ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေန
နဲ႔ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တန္ဖိုးျမင့္မားတဲ့ေနရာေတြကို ကြင္းဆင္းေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး သဘာ၀
နယ္ေျမအျဖစ္ တည္ေထာင္ေနပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိ တည္ေထာင္ထားသည့္ သဘာ၀နယ္ေျမ ၃၆ ခုသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅ ဒသမ
၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အဆိုျပဳ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကို အၿပီးသတ္ တည္ေထာင္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံဧရိယာ၏
၆ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ သဘာ၀နယ္ေျမသည္ စုစုေပါင္း ၄၄ ခု အထိရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ပဲခူး႐ိုးမ၌ရွိေသာ ေျမာက္ဇာမရီ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းကို ဆင္
ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔က ေၾကညာစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"ဒီလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအဆိုျပဳ သဘာ၀နယ္ေျမရွစ္ခုရွိလာၿပီး
ႏိုင္ငံဧရိယာရဲ႕ ၁ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ကုန္းေျမႏွင့္ကုန္တြင္းျပင္ ဧရိယာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ပင္လယ္ေရျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊
နာဂိုယာၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၀)ႀကိမ္ ေျမာက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား
ညီလာခံ၌ တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူခဲ့သည္။

မၾကာမီ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပူတာအို၊ ဟုမၼလင္း၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ခႏၲီး၊ နန္းယြန္း၊ ေနာင္မြန္း
စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား၌ စတင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဇီ၀မ်ဳိးးစံုမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ
စီမံကိန္းကို ကုသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္
သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ အထက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို
လည္း ဖိတ္ေခၚ ထားသည္ဟု ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီ အစဥ္(ယူအင္န္ဒီပီ)မွ လက္ေထာက္ဌာေန
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းရဲထြဋ္က ယခုလ ၁၆ ရက္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း