လြန္ခဲ့သည့္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔က တပ္မွသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္ေနေသးသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရလိုဟု ေတာင္သူမ်ား ေျပာၾကား

လြန္ခဲ့သည့္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔က လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္အျခမ္းရွိ ေညာင္မုတ္ဆိတ္၊ ေငြေတာင္၊
ဂူေတာင္ႏွင့္ သာယာေအးရြာမ်ားအတြင္း စစ္တပ္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမဧက
၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ နစ္နာေၾကးကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္အေဆာက္အအုံ မေဆာက္ျဖစ္ဘဲ လြတ္ေန
သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရလိုသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔
တြင္ ေျပာသည္။

"အခု အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ခြင့္ ရခ်င္ပါတယ္"ဟု
သေျပပင္ အုပ္စု၊ ေညာင္မုတ္ဆိတ္ရြာမွ ကိုထိန္လင္းက ေျပာသည္။ အဆိုပါလယ္ယာေျမမ်ားကို
၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ခန္႔က တပ္အသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း သစ္ေတာကြင္း
ဟု သတ္မွတ္၍ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အမွတ္ ၄၁၃ ႏွင့္ ၄၁၄ ေျချမန္တပ္ ရင္း တည္ေဆာက္ရန္ ေရနီေခ်ာင္း (ေခၚ) ေမ်ာက္ခုန္ေခ်ာင္း
ပတ္ပတ္လည္ရွိ ဧက ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စတင္သိမ္းဆည္းခဲ့ရာ ေတာင္သူမ်ားက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း) က ဧရိယာမ်ား ျပန္ခ်ဳံ႕ ေပးသည့္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ဧက ၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့သည္။

သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္လည္း ယင္းေျမမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားထံ အင္ဒိုင္း (ေခၚ) သဲေျမတြင္ မည္
သည့္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည္ ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္မွာ တင္း ၁၀ တင္းျဖစ္ၿပီး ေျမသားေပၚတြင္
စိုက္ပ်ဳိး ပါက ၁၅ တင္းတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ အငွားခ် ထားသည္ဟုလည္း ကိုထိန္လင္းက ေျပာသည္။

"ဒီ လယ္ယာေျမေတြမွာ မိဘ၊ ဘိုးဘြား ေတြလက္ထက္ကတည္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ေပါက္ေဈးနဲ႔ အခြန္
ေပးေဆာင္ၿပီး လုပ္ ကိုင္ခဲ့တာပါ"ဟု ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေပါက္ေဈးျဖစ္သည့္ စပါး တစ္ဧကလွ်င္ ၁၂ တင္းကို ကုန္သြယ္/ လယ္ယာဒိုင္သို႔ ေပး
သြင္းခဲ့ရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ၾကံကိုလည္း အဲဒီတုန္းက ေပါက္ေဈး နဲ႔ပဲ ေပးေဆာင္ခဲ့ရတယ္" ဟု ေတာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာ
သည္။

ရြာေလးရြာမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေခတ္ကာလတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ ေကာင္စီေခတ္က ၿမိဳ႕နယ္
သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ လက္မွတ္ ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေျမႏွင့္
ကုန္ထုတ္မွတ္္တမ္းစာအုပ္ကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ေတာင္သူ ဦးေသာင္းေငြက ေဖေဖာ္
၀ါရီလ ၂၄ ရက္က ေျပာသည္။

၁၉၈၄- ၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ပူးတြဲ ၄၊ ၅ စနစ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ေပါက္ေဈးျဖင့္ ကုန္သြယ္ သမ၀ါယမဒိုင္သို႔ တင္သြင္း ျခင္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့
သည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီး ဌာနမႉးလက္မွတ္ျဖင့္
စည္းကမ္းခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ပါ စာအုပ္ကိုလည္း ထုတ္ေပး ထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အဲဒီတုန္းက တရား၀င္ထုတ္ေပးထားတဲ့ စာအုပ္ထဲက စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အတိုင္းလည္း
တစ္ေသြမတိမ္း လိုက္နာခဲ့ပါတယ္"ဟု ဦးေသာင္းေငြက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေတာင္သူ
မ်ားအား လယ္ယာေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ သစ္ေတာေျမကို က်ဴးေက်ာ္ပါက ေထာင္ခ်လို႔ရႏိုင္သည္
ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ေညာင္မုတ္ဆိတ္ရြာ တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးညီေလးက ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၂၃ ရက္
က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အထက္ပါ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္
ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၊
တရားဥေပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ဥကၠ႒၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေရးတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ
အဖြဲ႕ စသည့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဌာနမ်ားသို႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ရက္
စြဲျဖင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း