ခရီးသည္မ်ား ပုိမိုလာေရာက္ရန္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ပုိမိုလာေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ဆင္း
သက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္မ်ားပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ားကလည္း ဧၿပီလ မွစတင္ကာ ေျခာက္လအတြင္း အခန္းခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ားမွ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထား
သည္ဟု ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီးစဥ္ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔က ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး
အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ျပန္စဥ္းစားဖို႔လိုပါဦးမယ္" ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အလုပ္အမႈ
ေဆာင္ ဦးစိုးလြင္က ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ တုိက္႐ိုက္ဆင္းသက္သည့္ ျပည္ပခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္
ထားသည့္ စရိတ္ကိုလည္း အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားရန္ရွိသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

"ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြရွိတယ္။
ေနျပည္ေတာ္ကေန ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလးသြားရတာ လြယ္သြားမယ္။ ဟဲဟိုး၊အင္းေလးကိုလည္း
ေနျပည္ေတာ္ကေန ကားနဲ႔သြားလုိ႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြ ဆြဲလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခရီးသည္
ေတြက ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ကေန၀င္ၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကေန ျပန္ထြက္လို႔ရ
တယ္" ဟု ဦးစုိးလြင္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ခရီးသည္မ်ား သြားလာေရးလြယ္ကူေစရန္ သယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရးကားမ်ား
ကုိ အသက္သာဆံုးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းေပးသြားရန္လည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား နည္းပါးမႈေၾကာင့္
ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္မႈ နည္းပါးေနေသးသည္။

ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေ၀းမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ျပပြဲမ်ား စသည္တို႔အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ လက္ခံတည္းခိုခြင့္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီး
သြားလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို တုိက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းဆင္းသက္ျခင္းျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား တျခား
ေနရာမ်ားသို႔ ပိုမိုျဖန္႔က်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ ဟိုတယ္ အခန္းမလံုေလာက္မႈကို အနည္းငယ္
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း