ေအာင္မဂၤလာ အသင္း၏ အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားေရး အလႉရွင္လို

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ရွိ'ေစတနာ လူမႈကူညီေရးအသင္း' ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္
အတြက္ အလႉရွင္မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

ပညာသင္ ၁၀၀ ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္စာသင္စရိတ္သည္ ခန္႔မွန္း က်ပ္ ၄၅ သိန္းခန္႔ရွိကာ ပညာသင္
ၾကားစဥ္ လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္း ေၾကးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳခမ်ား ကိုလည္း အလႉရွင္အခ်ဳိ႕
၏ လစဥ္ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုစာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ကေလးငယ္ ၁၀၀ ဦးကို ပညာသင္ၾကားစရိတ္အခမဲ့ျဖင့္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ပညာမသင္ႏိုင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ဦးစားေပးသင္ေပးပါတယ္။ အသင္းရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ကို
လိုက္ နာတဲ့ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသား အေရာင္မေရြး လက္ခံသင္ၾကားေပးမွာပါ။ ေရရွည္ရပ္တည္
ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အလႉရွင္ရွိမွပါ။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ႏွစ္စဥ္သင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြား
မွာပါ" ဟု ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလူမႈေရးအသင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ တြင္းရွိ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း အဖြဲ႕၀င္ ၂၅ ဦး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း