ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္စဥ္ အခန္းေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူ အခ်ဳိးအစားမွာ
တစ္အခ်ဳိး ရွစ္အထိ ပမာဏ ႀကီးမားစြာ ကြာဟေနသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔
ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်သူ ဦးေရမွာ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပံုမွန္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္စဥ္အခန္းေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ
စတုရန္းေပ ၄၅၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း တစ္ခန္းအတြက္(ေျမတန္ဖိုးမပါ)
တစ္ခန္းလွ်င္ တည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ နီးပါးက်သင့္သည္။

"ေျမေနရာရွိဖို႔လည္းလိုတယ္၊ တိုးလာတဲ့ လူေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္က
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္းေတြပဲ အဓိကလိုေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊ လူခ်မ္းသာေတြ၊ လူလတ္တန္းစားေတြ
အတြက္က်ေတာ့ သူတို႔အတြက္က ေဈးကြက္နဲ႔ ၀ယ္မယ့္ေရာင္းမယ့္ လူေတြက
အဆင္သင့္ရွိတယ္၊ ေဈးသက္သက္သာသာနဲ႔ ေရာင္းႏိုင္တဲ႔ တိုက္ခန္းေတြပဲ အဓိကလိုတယ္၊
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျမလည္း၀ယ္ရဦးမယ္၊ ေဆာက္ဖို႔လည္း ရင္းရဦးမယ္ဆိုရင္
ေရာင္းမယ့္ တိုက္ခန္းေဈးက မ်ားေနႏိုင္တယ္၊ ေျမေနရာအတြက္ေတာ့ အစိုးရဘက္က
စီစဥ္ေပးရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးေအာင္ျမင့္က ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေနသည့္အျပင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း ဗိုုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္
ဗိုလ္မင္းေရာင္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရာင္းခ်မည့္
အခန္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း