အာရွႏွင္းဆီ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ခုနစ္ဦးအား ပိုင္ရွင္က စက္႐ုံတြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင့္မျပဳ

အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ တိုင္းခံုသမာဓိက အမိန္႔ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အာရွႏွင္းဆီ
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ခုနစ္ဦးကို စက္႐ံုပိုင္ရွင္က စက္႐ံု၀င္းအတြင္း
၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ေဒၚသႏၲာမိုးက ေအာက္တိုဘာ
၁၄ ရက္တြင္ေျပာသည္။

တုိင္းခံုသမာဓိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ အလုပ္ျပန္လည္
၀င္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ စက္႐ုံက အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး
ေစခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လက္မွတ္ကို ေရးထိုးရန္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္
စက္႐ုံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

"ကြ်န္မတို႔ အခုကိစၥကုိ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးဖုိ႔
စာတင္ၿပီး တိုင္ၾကားထားပါတယ္။ ဥပေဒအရ အီးစီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့
ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းခ်ဳပ္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ ညိႇႏိႈင္းၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေပးမယ္
ေျပာတာကို စက္႐ုံဘက္က လက္မခံဘူး။ ကြ်န္မတို႔ဘက္ကလည္း ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ထိုး
မခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ရက္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္က်ေတာ့ စက္႐ုံအတြင္းကို ေပးမ၀င္ေတာ့ဘူး"ဟု
ေဒၚသႏၲာမိုးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အလုပ္သမားအသစ္အေနျဖင့္သာ ျပန္လည္
ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မူလက ရရွိထားသည့္ လုပ္သက္ကြ်မ္းက်င္ေၾကးမ်ား မရရွိႏိုင္ေတာ့သျဖင့္
စာခ်ဳပ္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ မထိုးဘဲ ညိႇႏိႈင္းခဲ့ျခင္းဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က အာရွႏွင္းဆီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ယူေျဖၾကားေပးမည့္သူ မရွိဟု
ဖုန္းကိုင္ေျဖၾကားသူက တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္႐ုံမႉးျဖစ္သူ၏ လက္ကိုင္ဖုန္းအား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း
လက္ခံေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

"အလုပ္သမား ခုနစ္ဦး ထပ္တိုင္ထားတဲ့ ကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္ညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးက ျပန္စစ္ေဆး
ေပးလိမ့္မယ္။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္ျပန္ခန္႔ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြက အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်က္ခ်င္း မထိုးေပးဘူးလို႔ သိရတယ္"ဟု အာရွႏွင္းဆီအလုပ္သမား
အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုင္းခံုသမာဓိအဖြဲ႕၀င္၊ တိုင္းအလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚလြင္လြင္ျမင့္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔က အရင္အတိုင္း အလုပ္ျပန္ခန္႔အပ္ဖို႔ အမိန္႔ခ်ထားတာပါ။ အလုပ္သမားအသစ္အေနနဲ႔
ျပန္ခန္႔ဖို႔ဆိုၿပီး မပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အာရွႏွင္းဆီ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမွာ အနည္းဆံုး
လုပ္ခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ မသတ္မွတ္ခင္ ရပ္ပိုင္းခန္႔အလို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္
အလုပ္သမား ၁၉၆ ဦးအား အလုပ္ရပ္စဲမႈ နစ္နာေၾကးေပးၿပီး အလုပ္ထုတ္ပယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ
စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔စဥ္က အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈကို
ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း သမဂၢေခါင္းေဆာင္ ခုနစ္ဦးအား ၾကားကာလ နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး ရယူေစၿပီး
အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးရန္ ခံုသမာဓိက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း