ၿငိမ္းခ်မ္းပါစ ဘားလမ္းမ (သို႔) မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းကို ေမ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းကို ေမ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း (ဘားလမ္း)သည္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံကို အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁၈- ရာစု၊ ၁၉ ရာစုႏွစ္ အဂၤလိပ္ေခတ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္အတူ ထုိလမ္းမႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိၿပီး ထိုေခတ္အေခၚအရ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ကဲႀကီး
လီးအီးဘားကို ဂုဏ္ျပဳ၍ ဘားလမ္းဟု အမည္မွည့္ေခၚခဲ့သည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ကာနီး
အထိ။ထိုလမ္းမႀကီးမွာ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးသို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္
ေပါက္ေရာက္ပါသည္။ ထူးျခားေသာ လမ္းတိုေလးႏွစ္လမ္းမွာ ပထမဘဏ္လမ္း (ရွားဖရက္ဇ္) လမ္း
ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယလမ္းမွာ (ေကာ္ပိုေရးရွင္းလမ္း) ယခု စည္ပင္လမ္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလမ္းတိုေလး ႏွစ္လမ္းမွာ ဘားလမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အေရွ႕အေနာက္ လမ္းတိုေလးမ်ားျဖစ္ကာ
ဆူးေလလမ္းမႀကီး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနပါသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္သည့္အခ်ိန္က ဖိုက္စကြဲ ယားပန္းျခံ
သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး မတိုင္မီကပင္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ဘားလမ္း
သည္ ထိုပန္းျခံႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ ဘားလမ္းေပၚ ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ
ဟိုက္ ကုတ္႐ံုးႀကီး၊ ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္း၊ရစ္ပလီေဟာခန္းမႀကီး၊ ႐ိုးကုမၸဏီ အေရာင္း တိုက္
ဆိုင္ႀကီး။

စတီးဝပ္အခ်ဳပ္ေထာင္၊ ပုလိပ္မင္းႀကီး႐ံုး မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ ကင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုတို႔ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားစြာ အၿငိမ့္ ပြဲမ်ား၊ လူထုတရားပြဲမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ဘာ သာေရးပြဲမ်ားသည္
ဆူးေလဘုရား ရင္ျပင္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိေသာ ရင္ျပင္က်ယ္ႀကီး၊ ဖိုက္စကြဲယားပန္းျခံ၊ ဘား
လမ္းမက်ယ္ႀကီးတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္... ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘားလမ္းသည္ လူထုအသိမ်ား ေသာ...အသံုးမ်ားေသာ...လမ္းမႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္...။

ဘားလမ္းဟု အေခၚရလြယ္ကူသျဖင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အလြယ္တကူ ေခၚယူေနၾကဆဲ။ ထို႔ျပင္ဘားလမ္းမႀကီးသည္
တစ္ခ်ိန္က သတင္းစာ ဆရာ...သတင္းစာမ်ားစြာတို႔ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိ...နားခို...ခ်ိန္းဆို...
သတင္းဖလွယ္ရာ ေနရာဌာနႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟူ၏။

ဟိုက္ကုတ္႐ံုးႀကီး၊ ရစ္ပလီေဟာခန္းမႀကီး၊ စတီးဝပ္ အခ်ဳပ္ေထာင္၊ ဆူးေလဘုရား၊ ဖိုက္ စကြဲယား
ပန္းျခံမ်ားေၾကာင့္ သတင္းထူးမ်ားသည္ ဤေနရာမ်ားကို ဗဟိုျပဳခဲ့သည္ဆိုၾက၏။ ထိုစဥ္က
ဘားလမ္းမႀကီးတစ္ခုတည္းမွာပင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ သတင္းစာႏွင့္ စာေစာင္မ်ားမွာ...ဓမၼေဒသနာ တရားသတင္းစာ၊ ျမန္မာမ်ဳိးေစာင့္သတင္းစာ၊ သစၥဝါဒီ သတင္းစာ၊ ေအာင္ျမန္မာသတင္းစာ၊
ဗႏၶဳလသတင္း စာ၊ ေမာရိယသတင္းစာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သတင္းစာ၊ လမ္းမွန္သတင္းစာ...စသည္တို႔...။

ထိုသတင္းစာမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သတင္းေထာက္တို႔ အျမဲဆံု
ေတြ႕ရာ လမ္းမႀကီး...။ ႐ိုးကုမၸဏီတိုက္ဆိုင္ႀကီးတြင္ ေစ်းဝယ္ရင္း..ပန္းျခံႀကီးတြင္ ေလညင္းခံရင္း...
ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈသြားလာ လႈပ္ရွားရင္း လူစည္ကားရာေဒသႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိမွ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္
တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ထို႐ံုးႀကီး...ဆိုင္ႀကီး...ဌာနႀကီးမ်ား သည္ ျမန္မာနာမည္မ်ားျဖင့္
ဆက္လက္ တည္ရွိခဲ့သည္မွာ နဝတေခတ္အထိ...။

ထို႔ေၾကာင့္ ရစ္ပလီေဟာသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႀကီး...ျမဴနီစီပယ္႐ံုးႀကီး၊ ႐ိုးကုမၸဏီ တိုက္ဆိုင္ႀကီးသည္
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ဖိုက္စကြဲယား ပန္းျခံသည္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံႏွင့္
လြတ္လပ္ ေရးေက်ာက္တိုင္ႀကီး၊ ဟိုက္ကုတ္႐ံုးႀကီးသည္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ႀကီး၊ စတီးဝပ္ အခ်ဳပ္
ေထာင္သည္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနႀကီး၊ ကင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုသည္ ဘုရင့္႐ုပ္ရွင္႐ံု...စသည္တို႔ ျဖင့္ နာမည္မ်ား
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္းကိုလည္း သစ္သား အေဆာက္အအံုမွ အုတ္တိုက္အျဖစ္ ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္ကား ဖဆပလေခတ္...။ထိုမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကံဳဆံုခဲ့ရာ မဆလေခတ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္တြင္လည္း ဘားလမ္း ဟုသာ အေခၚမ်ားခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေခတ္ ဘားလမ္းမႀကီး၌ ဘားလမ္းမုတ္ဆိတ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ေရႊမင္းသမီး
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ေခတ္သစ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စပယ္ဦး စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ေတးသံသြင္း
ဆိုင္၊ မင္းသားႀကီးဝင္းဦး၏ စႏၵာမဂၢဇင္းတိုက္၊ စာေပလုပ္သားမဂၢဇင္းတိုက္၊ လူမႈဖူလံုေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ႀကီး
ႏွင့္ သမဝါယမဆိုင္မ်ား၊ တည္းခို ခန္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ ေရွ႕ေန
႐ံုးခန္းမ်ား၊ လက္ႏွိပ္ စက္ လက္ေရးတိုတံဆိပ္ေခါင္းစာခ်ဳပ္မ်ဳိးစံု ဆိုင္မ်ား...စသည္တုိ႔ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ထိုမွ ၈၈ အေရးခင္းႀကီး...။ ထိုစဥ္ ကာလ စာေရးဆရာသမဂၢသည္ စပယ္ဦး ေတးသံသြင္းႏွင့္
စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး တိုိက္ ႀကီးတြင္ အဓိက စုရပ္လို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပ သူ စာေရးဆရာႀကီးငယ္တို႔
ဝိုင္းဝိုင္းလည္ လ်က္ ရွိခဲ့သည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕...။

ထိုမွ စုေပါင္းခ်ီတက္ ဆႏၵျပ၊ေဟာၾက...ေျပာၾက...လမ္းခြဲၾက... ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ေန႔ရက္
မ်ား...။ ေထာင္က်ထားသူေတြ...ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ သြားခဲ့ၾကသူေတြ...အမ်ားအျပား...။ မစြန္႔ခြာႏိုင္...
ေထာင္လည္းမက် ေရေျမာကမ္းတင္ဘဝေတြႏွင့္ ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို
လူေတြ...အားလံုးေဝေလေလ...ေယာင္ဝါးဝါး...ေခါင္း ေဆာင္ရွား...အနာဂတ္ေတြ ေပ်ာက္သြား
သည့္ေခတ္...လက္နက္အားကိုး ပုဆိန္  ႐ိုးတို႔ေခတ္...။ထို႔ေနာက္ ယေန႔ေခတ္။

႐ံုးဌာနေတြ အသီးသီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၾကေလၿပီ။ က်န္ရွိေနေသာ႐ံုးခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊
တိုက္ခန္းႀကီးေတြ။ ထို႐ံုးႀကီးမ်ား ေနရာမ်ားတြင္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား...စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ား...ဘဏ္
တိုက္ႀကီးမ်ား... နာမည္ေျပာင္း၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္မွာ မႈိလိုေပါက္...။

ဘားလမ္းေပၚက လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ မေျပာင္းလဲေရာင္းျမဲေရာင္း
လ်က္။ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းေတြက ပ်က္လိုက္၊ ဖ်က္လိုက္၊ ျပင္လိုက္၊ ေကာင္းလိုက္။ ကားပါကင္ေတြကပလက္ေဖာင္းေပၚထိ ေက်ာ္ရပ္လ်က္အျပည့္။လမ္းေပၚေလွ်ာက္ရသူမ်ား
အဆင္မေျပ။ ဘယ္ဌာနတြင္ တာဝန္ရွိမွန္းမသိ။

သို႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍
လာေရာက္ေနခ်ိန္။ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားတြင္ ကင္မရာမ်ား၊ ဖုန္းမ်ား၊ လူတိုင္းနီးပါး ပါလာသည့္အတြက္
႐ိုက္လိုက္သည့္ ဓာတ္ပံုေတြကတဖ်တ္ဖ်တ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ တစ္ခုတည္းႏွင့္
ေတာ့သည္အတိုင္း ၾကည့္မေနသင့္ပါ။

ဌာနတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိ၍ တာဝန္သိစိတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါ သည္။ ဂ႐ုစိုက္ေပးၾကပါ။
အရွက္တရားကို သိၾကပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္အထိ ဘားလမ္းမႀကီး သည္ အျခားလမ္းက်ယ္ႀကီးမ်ား
လိုပင္ အရိပ္ရ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ေဝဆာလ်က္။ ေပၚတီကို အမိုးမ်ားေပါမ်ားခဲ့သည္။ ယခုေသာ္ကား။

ေပၚတီကိုေတြ လံုးဝမရွိေတာ့ အရိပ္ရသစ္ပင္ႀကီးေတြ တစ္ပင္မွ မရွိေတာ့ေခ်။ အေပၚဘေလာက္
ေအာက္ဘေလာက္ တိုးလွ်ဳိေပါက္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ယခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘားလမ္းသို႔ေရာက္
ေလတိုင္း စႏၵာမဂၢဇင္းတိုက္နား၊ ေရႊမင္းသမီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္နား၊ စာေပလုပ္သား မဂၢဇင္းတိုက္
ေနရာနား ေရာက္ရွိခဲ့လွ်င္ သည္ေနရာမွာ၊ သည္တိုက္ေတြမွာ၊ သည္ဆိုင္ ေတြမွာ ဆံုၾကံဳခဲ့ရသည့္
ဆရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ မိတ္ေဆြေပါင္းမ်ားစြာကို တမ္းတမ္းတတ လြမ္းေနမိသည္မွာ အခါခါ။

အခ်ိန္ကာလ၏ တိုက္စားမႈႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုပင္ ဘားလမ္း
မႀကီး ခမ်ာမွာလည္း ခံစားေနရရွာေပလိမ့္မည္။ ဟိုတုန္းက ၿမိဳ႕ျပင္ကားလိုင္းမ်ား ဘား လမ္းမေပၚတြင္
ဂိတ္ထိုးခဲ့ဖူးသည္။

ယခုမရွိ ေတာ့။ ကားပါကင္ေတြ ျပဳလုပ္လိုက္ၾကသည္။ သန္႔စင္ခန္းေတြ ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။
မတည္ျမဲႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုတို႔ ပ်က္ စီးသြားႏိုင္ေသာ္လည္း တည္ျမဲႏိုင္သည့္ အေဆာက္
အအံုတို႔ က်န္ရစ္ေနႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ေျဖသာပါေသးသည္။ထြန္းသစ္စေနေရာင္ျခည္
အ႐ုဏ္ဦးႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္တြဲ၍ အေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ဘားလမ္းမႀကီးသည္
လည္း က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးလည္း က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း