လုပ္ငန္းခြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ၍ တိုင္တန္းခဲ့သူ သံုးဦးကို ငဲ့ညႇာေၾကးေပးရန္ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္

ရာရွင္း သံရည္က်ဳိစက္႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား ခံုသမာဓိေကာင္စီ႐ံုးမွ ထြက္ခြာလာသည္ကို ဇြန္ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေဇာ္ေဇာ္ေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရာရွင္း သံရည္က်ဳိစက္႐ံုဝန္ထမ္းမ်ား ခံုသမာဓိေကာင္စီ႐ံုးမွ ထြက္ခြာလာသည္ကို ဇြန္ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေဇာ္ေဇာ္ေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

သံမဏိသံရည္က်ဳိစက္႐ုံအတြင္း ေခ်ာ္ရည္ခဲထုသည့္ဌာနမွ အေထြေထြလုပ္သားအျဖစ္
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္တုိင္တန္းခဲ့သည့္ ရာရွင္း သံရည္က်ဳိစက္႐ုံဝန္ထမ္း 
အလုပ္သမသံုးဦးကို ငဲ့ညႇာသည့္သေဘာျဖင့္ လုပ္သက္ခံစားခြင့္ေၾကး တစ္သိန္းေက်ာ္ေပးရန္
ခံုသမာဓိေကာင္စီက ဇြန္ ၁ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈကိစၥကို ရန္ကုန္တိုင္းခံုသမာဓိအဖြဲ႕က ကနဦးစစ္ေဆးၿပီး လုပ္သက္
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိအလုပ္သမား ႏွစ္ဦးကို ႏို႔တစ္ေၾကးအပါအဝင္ နစ္နာေၾကး က်ပ္ ၂၂၈,ဝဝဝ ႏွင့္
က်န္အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦးကိုက်ပ္ ၁၆၃,၅ဝဝ ေပးေလ်ာ္ရန္ ကနဦးအေနျဖင့္
အမိန္႔ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္ဘက္က တုိင္းခံုေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ထပ္မံ
အယူခံတက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီက စစ္ေဆးခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္က အလုပ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ႏို႔တစ္ေၾကးေပးရန္ မလိုေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု
ခံုေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ခ်ိန္ဆၿပီး လူမႈေရးအရ
ငဲ့ညႇာေထာက္ထားၿပီး လုပ္သက္ခံစားခြင့္ေပးရန္ သံုးသပ္ကာ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ
မျဖဴျဖဴဝင္း (၁)ႏွင့္ မျဖဴျဖဴဝင္း(၂)တုိ႔ကို နစ္နာေၾကးက်ပ္ ၁၁၄,ဝဝဝ စီႏွင့္ မခ်ဳိခ်ဳိစန္းကို
နစ္နာေၾကး က်ပ္ ၅၄,၅ဝဝ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

''စက္႐ုံဘက္က အလုပ္ထုတ္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ႏို႔တစ္ေၾကးကို ျဖဳတ္လိုက္တယ္။
ကြၽန္မတို႔ တစ္သိန္းေက်ာ္ပဲ ရေတာ့တယ္။ ကြၽန္မတို႔ ရသေလာက္ပဲ ယူေတာ့မယ္။
အခ်ိန္ေတြကုန္၊ လူေတြပင္ပန္းၿပီး လမ္းစရိတ္ေတြလည္း ကုန္လြန္းလို႔'' ဟု ရာရွင္း
သံမဏိစက္႐ုံအလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မျဖဴျဖဴဝင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ခံုေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္မႈမရွိေသာ္လည္း စာခြၽန္ေတာ္အဆင့္သုိ႔ တက္ေရာက္
အယူခံဝင္ပါက ေရွ႕ေနခပင္ ငါးသိန္းခန္႔ ကနဦးေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္
မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္
ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုလတ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ဇြန္ ၆ ရက္က ေျပာသည္။

''အလုပ္သမား နစ္နာတာေပါ့။ အလုပ္သမားက အလုပ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး၊
နစ္နာေၾကးက်ေတာ့လည္း ထပ္အျဖတ္ခံရတယ္။ေကာင္စီကို တဲ့တိုးေျပာခြင့္ရရင္ ေျပာခ်င္တယ္။
လာၾကည့္လွည့္ပါ။ အလုပ္ရွင္က မွားေနသလား၊ အလုပ္သမားက မွားေနသလားဆိုတာ။
ဒီရာရွင္းစက္႐ုံဟာ အလုပ္သမားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကလည္း
တကယ္လည္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခုိင္းေစေနပါတယ္ဆိုတာ ေျပာထားဖူးတယ္။ ဒီခံုေကာင္စီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္တာေတာ့အမွန္ပဲ'' ဟု ဦးေအာင္ကိုလတ္က ေျပာသည္။

ယင္း သံရည္က်ဳိစက္႐ုံအလုပ္သမား သံုးဦးမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ေျပာျပခဲ့သျဖင့္
စက္႐ုံက ေခ်ာ္ရည္ခဲထုဌာနမွ မန္ေနဂ်ာခိုင္းေစသည့္အလုပ္မွန္သမွ် လုပ္ကိုင္ေပးရသည့္
အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရာမွ အျငင္းပြားမႈ
စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္ရွိ ရာရွင္းသံရည္က်ဳိ
စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ထြန္းကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ဇြန္ ၆ ရက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ
တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း