စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈအတြက္ ခုံသမာဓိထံ တိုင္ၾကားထား

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လဝန္းထက္သာ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္။ ေဇာ္ေဇာ္ေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လဝန္းထက္သာ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္။ ေဇာ္ေဇာ္ေထြး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လဝန္းထက္သာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းမႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအား
နစ္နာေၾကးေပးရန္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမေျပလည္သျဖင့္ အလုပ္သမား
ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ ဆက္လက္တုိင္ၾကားထားသည္ဟု အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ မဝင္းဝင္းစုိးက
ေျပာသည္။

စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈ နစ္နာေၾကးေပးေျခရန္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္စက္႐ုံကုိယ္စားလွယ္မ်ား
ယခုလ ဒုတိယပတ္က ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္သမားညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရး႐ုံး၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္
လည္း ေျပလည္မႈမရွိသျဖင့္ ခံုသမာဓိေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ဘက္က ဒီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆိုထားတာ အလုပ္ရွင္ဘက္က မေပးေတာ့
ညႇိႏႈိင္းေရးက လူႀကီးေတြက ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ေပးဖုိ႔ သတ္မွတ္ေပးတယ္။ ဒါကို ကြၽန္မတို႔က
လိုက္ေလ်ာေပမဲ့ အလုပ္ရွင္ဘက္က မလိုက္ေလ်ာဘူး။ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ေပးႏိုင္မယ္ေျပာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ခံုသမာဓိကိုတင္ဖုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္''ဟု မဝင္းဝင္းစိုးက ေျပာသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ရွိ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသားပိုင္ လဝန္းထက္သာ
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အလုပ္မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ားကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ ဇြန္လ ၂၅ ရက္က ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ခလစာႏွင့္နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိရန္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္
ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္က လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ စက္႐ုံ
အလုပ္သမား ၈ဝ ေက်ာ္က အလုပ္ပိတ္သိမ္းမႈနစ္နာေၾကးေပးရန္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္က
လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

''ကြၽန္မတို႔ အလုပ္သမားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဌာနေတြမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အကူညီေတာင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥအတြက္ ဘယ္သူမွမကူညီေပးၾကဘူး''ဟု မဝင္းဝင္းစိုးကေျပာသည္။

စက္႐ုံက အလုပ္ပိတ္သိမ္းမႈ နစ္နာေၾကးကို ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေပးေခ်ရန္
ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း နစ္နာေၾကးေပးေခ်မည့္ ရက္ကြာေဝးျခင္း၊ ယခင္ကလည္း
ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က
သေဘာမတူသည့္အတြက္ ယခုေနာက္ဆုံး ညႇိႏႈိင္းမႈအျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္ေပးေခ်ရန္
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်စ္ေပါက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္
ေျခာက္လပိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ၂၅ ရက္စာ လုပ္ခလစာကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္က
စက္႐ုံဘက္မွ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈ နစ္နာေၾကးအတြက္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္
ေပးေခ်ရန္ ကတိျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

''အလုပ္ပိတ္သိမ္းမႈ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနနဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ဘူး။
အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဌာနနဲ႔ဆိုင္သြားတယ္။ သူတုိ႔က ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းၿပီး
ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပါ။ အလုပ္သမားဥပေဒအရဆိုရင္ေတာ့ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းရင္အလုပ္သမားကို
နစ္နာေၾကး ေပးကိုေပးရမွာ''ဟု ဦးခ်စ္ေပါက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာ
ေဒၚအိအိေဆြသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ
လက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

လဝန္းထက္သာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကစၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏
လုပ္ခလစာမ်ားကို ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားထက္
ေနာက္က်ေပးေခ်ခဲ့သလို၊ တစ္ၿပိဳင္နက္ လစာျပည့္ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဝက္စီခြဲကာ
ေပးေခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာႏႈန္းထား မျပ႒ာန္းမီက အလုပ္သမားမ်ားက တစ္လလုပ္အားခ
အမ်ားဆံုး တစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္ထိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္တြင္ အျမင့္ဆံုးလစာ
က်ပ္ ၁၁ဝ,ဝဝဝ မွက်ပ္ ၁၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔သာရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

''အခုစက္႐ုံက ပိတ္တယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ ဘာအလုပ္မွမရွိေတာ့ဘူး။ ေငြလည္းမရွိဘူး။
ဒါေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ အလုပ္သစ္ရွာဖို႔ဆိုတာက ခ်က္ခ်င္း
မလြယ္ဘူးေလ'' ဟု အဆိုပါ စက္႐ုံမွ လုပ္သက္ႏွစ္ႏွစ္ရွိ စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား မကဗ်ာဧပရယ္ဦး
က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒအရ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ပိတ္သိမ္းမည္ဆိုပါက အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ
ဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရၿပီး စက္႐ုံပိတ္သိမ္းသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
အလုပ္ပိတ္သိမ္းမႈ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေပးေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္းေပးေျခႏိုင္ျခင္း
မရွိပါက အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ညႇိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚလြင္လြင္ျမင့္က ေျပာသည္။

လဝန္းထက္သာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔က
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနဆဲကာလမွာပင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း
အလုပ္သမားမ်ာကို ေခၚယူအသိေပးခဲ့ကာ အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ
အိမ္ျပန္ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း