ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ပုိဂ႐ုျပဳဖုိ႔ လုိလာသည့္ အထပ္ျမင့္ႏွင့္ ယိုယြင္းအေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ား

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံုေဟာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံုေဟာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမငလ်င္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္လႈပ္လာၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို သတိထားရမည့္
အေျခအေန ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္မႈ မ်ားျပားလာေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္
အအံုမ်ားႏွင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးရန္
မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ၾကမည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာလည္း အထူးသတိထားစရာတစ္ခု
ျဖစ္လာသည္။

ငလ်င္လႈပ္မည့္ အခ်ိန္အတိအက်ကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း
ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာေဘးတြင္ တည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ျပတ္ေရြ႕
တစ္ခုခုတြင္ ငလ်င္လႈပ္ပါက ထိခိုက္ႏုိင္ေျခမ်ားၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ထက္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျဖစ္ေသာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ပါက ေနထိုင္သူမ်ား
ထိခိုက္ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားသည့္အတြက္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ငလ်င္အႏၲရာယ္မွာ သတိထားရမည့္အေျခအေနတစ္ခု
ျဖစ္လာသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္
ငလ်င္မ်ား ပိုမိုလႈပ္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု မ်ားျပားစြာရွိေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ား လႈပ္ပါက ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ မိမိေနထိုင္ရာ
အေဆာက္အအံု၏ ေျမငလ်င္ ခံႏုိင္ရည္အားကို စစ္ေဆးထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေျမငလ်င္ေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းက တိုက္တြန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္အတြင္း တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ပဲခူးျပတ္ေရြ႕ေၾကာက ျပင္းအားရစ္ခ်္တာ
စေကး ၅ ဒသမ ၈ အဆင့္ အင္အားအသင့္အတင့္ရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ား၏ ေဘးနံရံမ်ားတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္
အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားတြင္ ေနသူမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေနထိုင္
သူမ်ားက ေျမငလ်င္ခံႏုိင္ရည္အားကို လာေရာက္စစ္ေဆးေစေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္
အအံုေဟာင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

''ေနထိုင္သူေတြက သူတို႔ေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ ေျမငလ်င္ခံႏုိင္အားကို
ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွာ လာေရာက္စစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မရွိေသးပါဘူး။
အေဆာက္အအံုေဟာင္း ေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြကို သူတို႔ အေဆာက္အအံု ေတြက
ေျမငလ်င္ဘယ္ေလာက္ ရစ္ခ်္တာစေကးထိ ခံႏုိင္ရည္ရွိတယ္ဆိုတာကို ႀကိဳတင္
စစ္ေဆးထားေစခ်င္ပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ (UN Habitat)
၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီကရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား
အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံု
၅ဝ ေက်ာ္၏ အေျခအေနကို ယခုလအတြင္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံု ၅ဝ ေလာက္ကို UN Habitat နဲ႔ ေပါင္းၿပီး
စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ အခုကေတာ့အေဆာက္အအံုရဲ႕အေျခအေနကို စစ္႐ံုပဲစစ္တာျဖစ္ၿပီး
အေဆာက္အအံုေတြကို ရီဗ်ဴးလုပ္ေနပါတယ္။ ရီဗ်ဴးလုပ္တာေတြကိုလည္း ဒီႏွစ္ကုန္မတိုင္ခင္
အၿပီးလုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္ ငလ်င္လႈပ္မည္ မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ငလ်င္မ်ား ဆက္လက္လႈပ္မည္မွာ
ေသခ်ာေနသည့္အတြက္ အထပ္ျမင့္ေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္အားကို ဆန္းစစ္ထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီက
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

''ငလ်င္က ဘယ္အခ်ိန္လႈပ္မယ္သာ မသိတာ၊ လႈပ္မွာေသခ်ာေနေတာ့ ကိုယ့္
အေဆာက္အအံုေတြကို ေျမငလ်င္ ခံႏုိင္ရည္အား ဆန္းစစ္ထားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
ေျမငလ်င္ေတြက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနအထားနဲ႔ဆို အရင္ကထက္ပိုၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္လႈပ္လာ
ပါတယ္။ ျပင္အားမ်ားတဲ့ ရစ္ခ်္တာစေကးရွိတဲ့ ငလ်င္ေတြက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကလည္း ျပင္းအား ၅ ဒသမ ၈ ရွိတဲ့
ငလ်င္တစ္ခု ရန္ကုန္မွာ လႈပ္ခဲ့ပါေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္မွာ အေနာက္ ပဲခူး႐ိုးမျပတ္ေရြ႕မွ
လႈပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ျပင္းအားျမင့္မားေသာ ငလ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ားဆံုး
ျပတ္ေရြ႕မွာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က လႈပ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ႀကီးငလ်င္က အေနာက္ပဲခူး႐ိုးမျပတ္ေရြ႕က လႈပ္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အင္အားျပင္းငလ်င္ အလႈပ္ႏုိင္ဆံုးျပတ္ေရြ႕က
စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕က ေနာက္ဆံုးလႈပ္ခဲ့တာ ၁၉၂၉ - ၁၉၃ဝ က
လႈပ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ အခုခ်ိန္မွာ အဲဒီျပတ္ေရြ႕ကပဲ ငလ်င္ျပန္လည္လႈပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးက
သိပ္မ်ားေနပါၿပီ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕၊ ပဲခူးျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ငလ်င္ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ႏွင့္အထက္
လႈပ္ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအၾကားတြင္ရွိေသာ ေဒးဒရဲျပတ္ေရြ႕သည္
ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ႏွင့္အထက္ လႈပ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပတ္ေရြ႕မ်ား၏ သဘာဝအရ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံလႈပ္ႏုိင္ေျခ
ရွိသည့္အတြက္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕က ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ လႈပ္ခဲ့ေသာ ပဲခူးအင္အားျပင္း ငလ်င္
လႈပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အင္အားျပင္းငလ်င္ လႈပ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက
သတိေပးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၏ အေနာက္ဘက္
၃၅ ကီလိုမီတာတြင္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီကငလ်င္ျပင္းအား
ေပၚမူတည္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားေသာ ငလ်င္ဇုန္ျပ ေျမပံုအနက္ ပ်က္စီးမႈအသင့္အတင့္ ရွိႏုိင္ေသာ
ဇုန္ ၂ ဘီတြင္ ပါဝင္ၿပီး အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ား လႈပ္ပါက ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၌ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၅ ရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခဲ့ၿပီး
၁၉၃ဝ တြင္ လႈပ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ပဲခူးငလ်င္ေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
အေဆာက္အအံုပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ လူ ၅ဝ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္
အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခဲ့ေသာ ျပင္းအား ၆ ဒသမ ၈ ရွိ ငလ်င္ေၾကာင့္
လည္း ပုဂံေဒသတြင္ ေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငလ်င္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေျမေအာက္အတြင္းက လႈပ္ရွားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို
တိုင္းတာသည့္ကိရိယာ ဂ်ီပီအက္စ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၁၈ လံုးသာရွိၿပီး နည္းပညာ
အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ငလ်င္ျဖစ္ေပၚမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို အတိအက် မခန္႔မွန္းႏုိင္ဟု
ငလ်င္သုေတသနပညာရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာန အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ
ေဒၚလွလွေအာင္က ေျပာသည္။

အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုဆုိင္းဘုတ္ျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု။အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုဆုိင္းဘုတ္ျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု။

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ား နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
ျပင္းအားရစ္ခ်္တာစေကး ၉ ရွိေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ထူးျခားသည့္
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ ေျမျပင္ေစာင့္ၾကည့္ေရး
အဖြဲ႕၏ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ မိုက္ကယ္အက္စ္စတက္ကလာ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသန
အဖြဲ႕က Nature Geosciences သိပၸံမဂၢဇင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက သတိေပး
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ထက္ ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေသာ
အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္အတြက္
အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အခ်ိန္မေရြးလႈပ္ႏုိင္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ နာယကလည္းျဖစ္သူ
ေဒၚလွလွေအာင္က ေျပာသည္။

''အရင္က ရန္ကုန္မွာ သစ္သားအိမ္ေလးေတြပဲ မ်ားတဲ့အတြက္ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမယ့္
အေဆာက္အအံု နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံုေတြေရာ၊ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြေရာ၊ အေဆာက္အအံုေဟာင္းေတြေရာ၊
အရည္အေသြးနိမ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့တိုက္ေတြေရာ အားလံုးေရာေနလို႔ ငလ်င္ျပင္းျပင္းသာ လႈပ္မယ္
ဆိုရင္ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်ႏုိင္ေျခနဲ႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္ေျခမ်ားပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား
အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က လိုအပ္ေသာ ေျမငလ်င္ခံႏုိင္အားရွိရန္ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးေပးၿပီး
ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုသာ ေနထိုင္ခြင့္ေပးေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''အခုေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကအေဆာက္အအံုအသစ္ ေဆာက္မယ္ဆိုရင္အိမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
ခ်တာကို စစ္တယ္။ ေပအေနအထားအလုိက္ ေျမအေနအထားကိုတိုင္းၿပီး စစ္တဲ့အျပင္
အထပ္အျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့လည္း စစ္ေဆးပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကစၿပီးေတာ့
အစိုးရကလည္း အေဆာက္အအံုအရည္အေသြးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးေပးေတာ့
အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းေရာ၊ နည္းပညာပိုင္းေရာ စည္ပင္က အကုန္လံုးကို စစ္ေဆး
ေပးလာလို႔ အေဆာက္အအံု အရည္အေသြးပုိင္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလာပါၿပီ''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမတိုင္မီ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိသည့္အျပင္
အေဆာက္အအံု၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးျခင္း အားနည္းသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
အေရအေသြးနိမ့္အေဆာက္အအံု မ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ငလ်င္ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ေက်ာ္
လႈပ္ခတ္လွ်င္ပင္ ၿပိဳက်ႏုိင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''အေဆာက္အအံုေတြကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ေဆာက္ဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေပမဲ့
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကလည္း အဲဒီဥပေဒကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသံုးျပဳတာပါ။ အရင္က
တာဝန္ရွိသူေတြကိုက အေဆာက္အအံုေတြကို သိပ္မစစ္ေဆးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔မွာ
အရည္အေသြးနိမ့္ အေဆာက္အအံုေတြေရာ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ တည္ေဆာက္တဲ့
အေဆာက္အအံုေတြေရာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ငလ်င္က စေကး ၆ ေလာက္
ေက်ာ္ရင္ကို ၿပိဳမယ့္ အေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ တိုက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမေနရာ
မခ်န္ဘဲ တိုက္မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကပ္လ်က္တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္
အေဆာက္အအံုတစ္ခု ၿပိဳက်ပါက ေနာက္ထပ္အေဆာက္အအံုမ်ားပါ လိုက္ပါၿပိဳက်ႏုိင္ေၾကာင္း
ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''တာေမြဘက္မွာဆိုရင္ တိုက္ေတြက တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကပ္ေနပါတယ္။ အရင္က အထပ္ျမင့္
တိုက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အနည္းဆံုး ေျခာက္လက္မေလာက္ ေျမခ်န္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးလည္း
မရွိေတာ့ တိုက္ေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မွီၿပီးေဆာက္ထားၾကတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း အဲဒီလို
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ဳိး ေဆာက္ခြင့္မရွိေတာ့ေပမဲ့ အရင္က ေဆာက္ထားတဲ့
အရည္အေသြးနိမ့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အေဆာက္အအံုေတြေၾကာင့္ တစ္ခုၿပိဳရင္
ေနာက္တစ္ခုပါ လိုက္ၿပိဳက်ႏုိင္ပါတယ္။ ၂ဝဝဝ မတိုင္မီေဆာက္တဲ့ အထပ္ျမင့္ေဆာက္အအံု
အမ်ားစုက ေျမခ်န္တာေတြ၊ အရည္အေသြးေတြ သိပ္မၾကည့္ၾကေတာ့ အဲဒီအေဆာက္အအံု
အမ်ားစုက ငလ်င္ျပင္းအားမ်ားရင္ ခံႏုိင္ရည္ရွိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သတ္မွတ္သက္တမ္း ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာက
ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိၿပီး ေနထိုင္ရန္မသင့္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ၿဖိဳခ်ၿပီး
အသစ္ျပန္ေဆာက္ရန္ စည္ပင္သာယာက ၫႊန္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''စည္ပင္ဥပေဒအရ သက္တမ္းျပည့္ေနတဲ့၊ ေနထိုင္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့
အေဆာက္အအံုေတြကို ဖ်က္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥပေဒကို မသံုးဘဲ ေနထိုင္
သူေတြထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ ကန္႔ကြက္ရင္ကို မၿဖိဳခ်ဘဲ ေနထိုင္ခြင့္ေပးေနတာက
အရမ္းဆိုးရြားတယ္။ အဲဒီလို အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အအံုအေဟာင္းေတြေၾကာင့္
သူ႔ေဘးနားတစ္ဝုိက္က အေဆာက္အအံုေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြအတြက္ပါ စိုးရိမ္ရတယ္။
ရန္ကုန္က ငလ်င္ေၾကာနဲ႔ နည္းနည္းေလး ေဝးေနလို႔သာ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနေနၾကတာ။
တကယ္လို႔သာ ငလ်င္ေလး နည္းနည္းေလာက္ ျပင္းျပင္းေလးလႈပ္တယ္ဆိုရင္ကိုပဲ
အဲဒီလို အေဆာက္အအံုေဟာင္းေတြ အကုန္ၿပိဳက်ၿပီး အကုန္အႏၲရာယ္ရွိမွာပါ''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း