ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးႏိုင္ေရး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားပိတ္သိမ္းရန္ ညိႇႏိႈင္းေတာင္းဆိုထား

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
အတြင္းရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား မဲေပးခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ စက္႐ုံမ်ားပိတ္ေပးရန္
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမွတစ္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''ဒီကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲအဖြဲ႕ဝင္အားလံုးသတိထားမိတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔
ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရက္မွာ ေန႔တစ္ဝက္အစား တေန႔ကုန္ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံေတြ
ပိတ္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္တယ္'' ဟု ဦးသိန္းစိုးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ပိတ္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိပါကလည္းစက္႐ုံရွိ
အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုင္းမ်ားခြဲၿပီး မဲ႐ုံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္မဲေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္
စက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို
အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဆုိသည္။

စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားအျပင္၊ ရပ္ကြက္ဓမၼာ႐ုံမ်ား၊ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔၏
အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသု႔ိ
အသိေပးေၾကညာေပးၾကရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဦးသိန္းစိုးက
ေျပာသည္။

အလားတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ား မဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္စက္႐ုံ
အလုပ္႐ုံမ်ားပိတ္ေပးေရးကို စီစဥ္ၫႊန္ၾကားေပးရန္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ပါတီမ်ားက ခ႐ိုင္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆုိသည္။

''ေရြးေကာက္ပြဲရက္က စေနေန႔ျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံက အလုပ္သမားေတြအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲရက္မွာ အလုပ္ပိတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ တိက်တဲ့
အေျဖမရေသးဘူး။ သူတုိ႔က (ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္) တင္ျပထားပါတယ္ပဲ ေျပာေနတယ္'' ဟု
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲေပးပိုင္ခြင့္စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား
ျဖစ္ၿပီး၊ မဲေပးခြင့္မရရွိပါက ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္ဟုလည္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

''ျဖစ္ႏုိင္သေရြ႕ေတာ့ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ေပးရမယ္လို႔
ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒါဟာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္
မဲေပးခြင့္ရေအာင္ စီမံေပးရမွာ။အလုပ္႐ုံေတြဖြင့္ေပးထားေတာ့လည္း အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔က
မဲေပးလို႔ ထမင္းမစားရဘူး။ အလုပ္ဆင္းမွ ထမင္းစားရမွာ။ အဲဒါ ေဒသႏၲရဥပေဒအရ စက္႐ုံေတြကို
ပိတ္ေပးသင့္တယ္လို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုထားတယ္'' ဟုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္းက
ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားထုအတြင္း စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာရရွိမႈမ်ား နည္းပါးေနသည္ဟုလည္း အလုပ္သမား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

''စက္႐ုံေတြကေတာ့ ဖြင့္ျမဲတိုင္းဖြင့္မွာပါ။ ပိတ္ေတာ့ မပိတ္ေပးေလာက္ဘူး။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔
မဲေပးခြင့္ျပဳမလဲေတာ့ မသိဘူး။ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး
စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြၾကား ေျပာဆိုသံ
မၾကားရဘူး'' ဟုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (စီတီယူအမ္)မွာ ရန္ကုန္တိုင္း
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မဝင္းသိဂႌစိုးက ေျပာသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုး
ျပဳစုထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ားအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေပါင္း ၃၇၇,ဝ၂၆ ခန္႔ရွိသည္ဟု
ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္စားရင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ
လိႈင္သာယာ၊ ကမာရြက္၊ လိႈင္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ အလံု၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း