ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ား အျခားဌာနပိုင္ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္းအသုံးျပဳေနရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေျမေနရာမရွိဘဲ
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနပိုင္ ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္းအသုံးျပဳေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား
အသနားခံစာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္ကုိ သီးျခားခြဲထုတ္ရန္ လိုအပ္ရာ
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးမ်ားသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း
ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး သီးျခားေျမေနရာျဖင့္ ႐ုံးဌာနအျဖစ္
တည္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

"တရား႐ုံးေတြ တည္ရွိတာကေတာ့ စဖြင့္ကတည္းကလို႔ သိရတယ္၊ ဆိုေတာ့ မဆလေခတ္ မတိုင္ခင္
ပါလီမန္ေခတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတို႔ လက္ထက္ေလာက္ကတည္းကလို႔ ထင္တယ္။ နယ္ဘက္႐ုံးေတြ
ကေတာ့ အကုန္လုံး ဒီအတုိင္းပဲ။ ကြမ္းျခံကုန္းအစ အင္းစိန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္႐ုံးလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။
အကုန္လုံးက စုေပါင္း႐ုံးပုံစံ လုပ္ထားတယ္။ ဥပေဒအရာရွိ႐ုံးေတြလည္း ဒီအတိုင္း တစ္တြဲတည္း
ထားၾကတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ေလးခုအနက္
အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေနာက္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာနည္းတူ
သန္႔ရွင္းက်ယ္၀န္းေသာ တရားစီရင္ခန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈသည္မ်ား နားေနရန္ သီးျခားေဆာင္မ်ား
ပါ၀င္သည့္ အဆင့္ျမင့္ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္
တရား႐ုံးမွာ စုေပါင္း႐ုံးအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။

"ေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း အၾကံျပဳထားတယ္၊ ထည့္ေျပာထားတယ္။ တရား႐ုံးသည္
ေထြအုပ္႐ုံး၀င္းထဲမွာ မရွိသင့္ဘူး။ တရား႐ုံးေရာ ဥပေဒ႐ုံးေရာ အျခား႐ုံးေတြေရာ ဘယ္႐ုံးမဆို
သီးသန္႔ပဲ ေကာင္းတယ္၊ ဒါမွ သူတို႔ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေကာင္းမယ္။ မဟုတ္ရင္ က်ပ္ညပ္ေနမယ္" ဟု
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မွအပ စိစစ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေျမေနရာ မရွိဘဲ အျခား၀န္ႀကီးဌာနပိုင္
ေျမေနရာေပၚတြင္ ၀င္ေရာက္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး စုစုေပါင္း ၂၀ ရာခုိင္ႏူန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္ကို
ေလ့လာ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသည္
ကိုယ္ပိုင္ေျမေနရာမရွိဘဲ စည္ပင္ဌာနပိုင္ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနပိုင္ ေျမေနရာတို႔ေပၚတြင္
တည္ေဆာက္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။

"႐ုံးေတြကို စိစစ္ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ တရား႐ုံးေတြ ရဲစခန္း႐ုံးေတြရဲ႕ ဥပဓိ႐ုပ္မခံ့ညားတာေတြ ဒါေတြကို
ျပဳျပင္ဖို႔၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ထည့္သြင္းထားတယ္။ ေျပာရရင္ မျပည့္စုံဘူးေပါ့။ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ုံးဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္႐ုံး မရွိဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ေထြအုပ္႐ုံးမွာ တရား႐ုံးက ငွားေနရတယ္။
ဒါေတြကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တရား႐ုံးဆိုတာ တရား႐ုံးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ၊ လူေတြကလည္း
လူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွိေစဖို႔ လိုတယ္" စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္
မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ က
ေျပာသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဆင့္သင့္
မျဖစ္ေသးျခင္းႏွင့္ ယခင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေနသားတက် ေခါက္႐ိုးက်ဳိးေနၾကျခင္း
သည္ အခ်ိန္ယူရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစနစ္ပေပ်ာက္ေစရန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို
ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ျဖင့္ က်င့္သုံးေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးပါ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ုံးမ်ားကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒအရ
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားကို စတင္ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာရယူၿပီးေနာက္
ဆိုရွယ္လစ္တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အသြင္းေျပာင္းလဲေစ၍ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္
တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ
တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း