လုပ္သက္ခြင့္လစာမ်ားရရွိေရး ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆို

အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ မျဖစ္မေနေပးေခ်ရန္ ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္သက္ခြင့္လစာေၾကးမ်ား
ရရွိေရးကို ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားပိုင္ ယူအိုင္ဘီ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ
အလုပ္သမား ၂၆၆ ဦးတို႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနလ်က္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို မတ္လ ၃၀ ရက္က ေျပာသည္။

"အခုစက္႐ုံက ဒီေန႔ ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေငြေတြ ျပန္ရမွပဲ
အလုပ္ျပန္လုပ္ႏုိင္မွာပါ" ဟု စက္႐ုံတြင္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္
အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဇယ်ာမင္းက ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္သက္ခြင့္လစာမ်ားကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ၿပီး
စက္႐ုံအေနျဖင့္ တစ္ဦးကို လုပ္သက္ခြင့္လစာ ၃၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္သက္ခြင့္လစာမွာ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရွာင္တခြင္ ခြင့္ရက္မ်ား၊
က်န္းမာေရးခြင့္ရက္မ်ားတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက ခြင့္ယူထားျခင္းမရွိပါက ျပန္လည္ေပးေခ်ရျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လုပ္သက္ခြင့္ လစာမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းတြင္
စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ေပးေခ်ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ
လုပ္သက္ခြင့္လစာမ်ားကို မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေပးမည္ဟု စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
ကတိျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားက
မတ္လ ၂၉ ရက္ကတည္းက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အရင္တုန္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလုပ္သက္ခြင့္လစာကို မရခဲ့ၾကဘူး။ ခုၾကမွာ ဒီလို
အခြင့္အေရးေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရပိုင္ခြင့္ရွိတာကို သိလာရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္သက္ခြင့္လစာကို
ေတာင္းဆိုၾကတာပါ" ဟု အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေနလင္းထြန္းက ေျပာသည္။

၄င္းက ဆက္လက္ၿပီး " စက္႐ုံမွာက အခ်ိန္ပိုလည္း မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လစာတစ္ခု
ေလးထဲနဲ႔က အဆင္မေျပဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ပိုေတြ လုပ္ရမွာ အဆင္ေျပမွာ" ဟု ဆိုသည္။

စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားအားလံုးမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္လလွ်င္
၁၀၈၀၀၀ က်ပ္သာ ရရွိၾကၿပီး လုပ္သက္ကြ်မ္းက်င္ေၾကးအျဖစ္ ၆၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ အထိ ထပ္ေပါင္း
ရရွိၾကသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

"ဒီလုပ္သက္ခြင့္လစာက အလုပ္သမားကို ေပးကို ေပးရမယ့္ဟာပါ။ လုပ္သက္ခြင့္လစာကို
ဥပေဒမွာလည္း အတိအက်ျပဌာန္းၿပီးသားပါ။ ဒီလုပ္သက္ခြင့္လစာကို ၫွိႏိႈင္းေတာင္းဆုိေနဖို႔ကို
လံုး၀မလုိတာ။ စက္႐ုံဘက္က ေပးကို ေပးရမွာ။ အလုပ္သမားအေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုေနဖုိ႔ကို
မလိုတာ" ဟု အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈအား ၫႊန္ၾကားေျဖရွင္းေပးေနသည့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသန္းထိုက္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ လုပ္သက္ခြင့္လစာမ်ားေပးေခ်ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနကလည္း စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု
၄င္းက ေျပာခဲ့သည္။

မူလက စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါ လုပ္သက္ခြင့္လစာမ်ားအား ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေပးေခ်မည္ဟု
ကတိျပဳထားခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေပးေခ်ေပးမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားဌာနမ်ားထံ ျပန္လည္ သတင္းပို႔ထားသည္ဟုလည္း ဦးသန္းထုိက္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ အျငင္းပြားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူထံ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္း
ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းစက္ပိတ္ထားသျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါ ယူအိုဘီျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွာ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၃ တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက
ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္႐ုံတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း