ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္

၀ုိင္ဘီအက္စ္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)၀ုိင္ဘီအက္စ္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အျဖစ္ ယခင္ မထသ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းႀကီး ၾကပ္မႈေကာ္မတီ) စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ အမ်ားျပည္သူ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္
Yangon Bus Sevice (ဘုိင္ဘီအက္စ္) စနစ္သစ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သုံးလျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္
ရန္ကုန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္
သုံးလေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင္ မေျပမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ည္။ ၀ိုင္ဘီအက္စ္စနစ္ျဖင့္
စတင္ ေျပးဆြဲစဥ္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ၀ုိင္း၀န္းကူညီခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင္ ေျပသေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
အခ်ိန္ သုံးလေက်ာ္ ၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၀ုိင္ဘီအက္စ္ စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊
ႀကီးၾကပ္မႈဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးကို ၀ိုင္ဘီအက္စ္ စတင္မယ့္ရက္ မတိုင္ခင္ တစ္ပတ္အလိုမွ
အသိေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္နည္းပါးခဲ့တယ္။
လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြကို အခ်ိန္မီေ၀ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ တကယ္ေျပးဆြဲတဲ့အခါမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့
လိုင္းေၾကာင္းအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ အဆင္ေျပသလို ေျပးဆြဲခဲ့ၾကလို႔ ျပည္သူေတြက
လက္ကမ္းစာေစာင္အေပၚ အားကိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္"ဟု အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခရီးသည္မ်ားၾကားတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ မထသကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး
၀ိုင္ဘီအက္စ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕တြင္ ထင္သေလာက္ မဟုတ္ခဲ့ေပ။

"၀ိုင္ဘီအက္စ္ကို ေျပာင္းလဲရာမွာ လက္ပူတိုက္ လုပ္လြန္းရာက်ခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကို
မလုပ္ရေသးခင္ ဇြတ္အတင္း ေျပာင္းခဲ့လို႔ အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မထသရဲ႕ ေလ်ာ့ရဲေနတဲ့
စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ ျပဳမူဆက္ဆံေနမႈေတြ
အဆံုးသတ္သြားတာက ျပည္သူအတြက္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္
ေတြကေတာ့ မထသအက်ႌခြ်တ္ၿပီး ၀ိုင္ဘီ အက္စ္အက်ႌ ေျပာင္း၀တ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္"ဟု
ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကားစီး ရာတြင္ ေနရာအမ်ားစုကုိ တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္
ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၀ုိင္ဘီအက္စ္စနစ္တြင္ ႏွစ္ဆင့္မွ သုံးဆင့္အထိ ေျပာင္းစီးရသည္မွာ
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း
ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ဂ်ဳိက္ကာ) အဖြဲ႕က ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား
ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ဳိက္ကာအဖြဲ႕က ၎တုိ႔ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ယာဥ္လုိင္းမ်ား မည္သုိ႔ ေျပးဆြဲမည္၊ ဘတ္စ္ကားသစ္စီးေရ မည္မွ် ထပ္မံလိုအပ္သည္က
အစ ဂ်ဳိက္ကာက အကူအညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ဳိက္ကာအႀကီးအကဲကုိယ္တိုင္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို
ေျပာၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၀ုိင္ဘီအက္စ္ေျပးဆြဲျခင္း တစ္လျပည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စနစ္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲရာတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ညဘက္ ၁၀ နာရီခန္႔အထိ ေျပးဆြဲရန္
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေျပးဆြဲေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ညႀကီးပိုင္းကားမ်ား
သပ္သပ္ ေျပးဆြဲေပးရသည္။

၀ုိင္ဘီအက္စ္စနစ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား ပါ၀င္ေနေသးသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕မွာ အျမတ္ေငြ
ရရွိေရးကိုသာ အဓိက ထားေနၿပီး စနစ္သစ္ အေျပာင္းအလဲတြင္ လုိက္ပါႏုိင္ျခင္း မရွိပါက
အဆုိပါ ယာဥ္လုိင္းမ်ား က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က သတင္းေပးခဲ့သည္။

"ဘတ္စ္ကားေတြ မကိုက္လို႔ မထြက္ဘူး မျဖစ္ရေအာင္ လုပ္သြားမယ္။ နာမည္ပ်က္ရွိေနတဲ့
ယာဥ္လိုင္းေတြကိုလည္း သတိေပးခ်င္တာက စည္းကမ္းေတြအတိုင္း မလိုက္နာရင္
ယာဥ္လိုင္းတစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားႏုိင္တယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာပဲ
ၾကည့္သြားေတာ့မယ္" ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀ိုင္ဘီအက္စ္ စနစ္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ တစ္လခန္႕အၾကာတြင္ ယခင္ မထသစနစ္ကဲ့သုိ႔
ယာဥ္လိုင္းမ်ား အၿပိဳင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္းမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ေပၚလာၿပီး
ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ၀င္ေငြအျပည့္မရရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း
ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲသြားခဲ့သည့္ ၀ုိင္ဘီအက္စ္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲသြားခဲ့သည့္ ၀ုိင္ဘီအက္စ္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

"ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အားနည္းတယ္။ အရင္မထသလိုပဲ ျဖစ္ေနတယ္။
တရားဥပေဒ မစိုးမိုးသေရြ႕ကေတာ့ အရင္တိုင္းျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။ အစိုးရက မလုပ္ ႏုိင္ဘဲနဲ႕ လုပ္တယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါတို႔ပဲ ျပန္လုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးရွိတဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။
ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္လုပ္သားေတြကို ဆြဲေခၚေနတာ မပါေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္" ဟု
အမွတ္ ၂၁ ယာဥ္လိုင္းပိုင္ရွင္ ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္း ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (မထသ) အျဖစ္မွ အမ်ားျပည္သူ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း
ယခင္ မထသမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဆက္လက္ ပါရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို
အမွန္တကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသာ အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ဆုိသည္။

"၀ိုင္ဘီအက္စ္ရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ အေျခအေနေတြကို လက္ေတြ႕က်က်
ေျဖရွင္းသင့္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားစြာ အားတက္သေရာ လုပ္မယ့္သူမ်ားသာ ျဖစ္သင့္တယ္။ မထသအေပၚ
ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာခ်ိန္မွာ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ ေပၚလာတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္
ေျပာင္းလဲ လာေတာ့မွာပဲလို႔ ေတြးထင္ထားေပမဲ့ မထသက လူႀကီးေတြ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနတဲ့
အတြက္ အရမ္းအ့ံဩမိတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္လုပ္သားမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို
နားေထာင္ကာ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အၾကံေပးမႈမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား
ထုတ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ေသာ Complaint Center မ်ား
ထားရွိသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

"တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မလုပ္ဘူး။ ေထာင္ခ်ပစ္မယ္လည္းေျပာတယ္။ စီအင္န္ဂ်ီ သိမ္းမယ္လည္း
ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ျပႆနာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္
ယာဥ္လုိင္းမွာလည္း ျဖစ္တာပဲ။ လုပ္ရင္ရပါတယ္။ ဥပေဒေတြက မ်ားေတာင္ေနတယ္။
၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒဆိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်ည္းပဲ။ မေျပာဘဲျဖစ္ေနလို႔
အခုလိုျဖစ္ေနတာ" ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

၀ုိင္ဘီအက္စ္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားအတြက္ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီအင္န္ဂ်ီ ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ယာဥ္လုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအထိ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊
က်ယ္က်ယ္ ေလာင္လာင္ မထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ စာနာသည့္အတြက္ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

၀ုိင္ဘီအက္စ္စနစ္တြင္ ကားစီးေရ ၄,၀၀၀ နီးပါးျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး သံုးလတစ္ႀကိမ္
အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပထမသံုးလၿပီးပါက ယာဥ္စီးေရ ၄,၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္
ကားသစ္မ်ား ျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ကားသစ္မ်ား အျမန္ဆံုး ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရခ်င္း
တိုက္႐ိုက္မွာယူစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အစိုးရက ဘာအခက္အခဲရွိလဲဆိုေတာ့ လက္ထဲမွာ ကားအမ်ားႀကီး မရွိေသးဘူး။
ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းကို အစားထိုးမယ္ဆိုရင္ အစိုးရလက္ထဲမွာ ကားအစီး ၅၀၀ ကေန
၁,၀၀၀ ၾကား ရွိေနမွရမွာ။ ကားမရွိေတာ့ အာဏာမရွိေသးဘူး။ ကားမွာရင္ အနည္းဆံုး
ႏွစ္လေလာက္ၾကာတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႔ တစ္လေလာက္ အခ်ိန္ယူရေသးတယ္။
အျမန္ဆံုး ေလးလပဲ။ အနည္းဆံုး ေျခာက္လေလာက္ေတာ့ သည္းညည္းခံေနရမယ့္
သေဘာ ရွိတယ္"ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

၀ိုင္ဘီအက္စ္ကို စတင္စဥ္က ယာဥ္လုိင္း ၅၈ လုိင္းျဖင့္ စတင္ရန္ ရည္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း
ထပ္တိုးလိုင္းမ်ားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၇၉ လိုင္းအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ စနစ္မွာ ပံုေသမဟုတ္ဘဲ ျပဳလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စနစ္တစ္ခုသို႔
ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က 'ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ယခုထက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္
ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏုိင္ရန္
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း" အဆိုကို ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

"အစိုးရအေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခင္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္မွာ အေပ့ါစား ဘီအာတီ (BRT Lite)
ယာဥ္လုိင္းေပၚလာခဲ့ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္နဲ႔ ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ေတြကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈ
အထိုက္အေလ်ာက္ ေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘီအာတီလို ယာဥ္လိုင္းေတြ
တျဖည္းျဖည္းေပၚလာၿပီး မထသ ယာဥ္လုိင္းေတြေနရာမွာ အစားထိုးမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္
အဆင္ေျပေျပသြားလာႏိုင္မယ္လို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း
ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ အဲဒီလို ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး" ဟု ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ကားတစ္စီးႏွင့္တစ္စီး ၿပိဳင္ေမာင္းျခင္း၊ ခရီးသည္လုျခင္းမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္
စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ရကိုယ္ယူစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ရွိေနေသးသည့္အတြက္
ကုမၸဏီအေရအတြက္ႏွင့္ ၀င္ေငြ မည္မွ်ရသည္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု
ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

"အစုရွယ္ယာကုမၸဏီေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္သေရြ႕ကေတာ့ ၀ိုင္ဘီအက္စ္
ကားေတြ ၿပိဳင္ေမာင္းေနၾကဦးမွာ ျဖစ္သလို ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ေက်ာ္တာနဲ႔ လိုင္းမဆြဲေတာ့ဘဲ
ေအာက္ဆိုက္ကားေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲေနၾကဦးမွာ ေသခ်ာတယ္။ မထသကေန ၀ိုင္ဘီအက္စ္
ေျပာင္းလိုက္တာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ ဆိုၿပီး လိမ္းထားတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြ
တစ္လအၾကာမွာ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေတာ့ ေအာက္ခံ မထသ႐ုပ္ ျပန္ေပၚလာပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသီတာေမာ္က ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္၏
အဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ၀ိုင္ဘီအက္စ္ ျပႆနာမွာ ယခုလတ္တေလာ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းရမယ့္
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ
ခ်ျပသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္၏ အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသည္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အျမန္ဆံုး
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၂၀ ခန္႔က
၀ိုင္း၀န္း ေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယာဥ္စီးခ ေပးေခ်မႈကို ဘက္စံုသံုးကတ္ စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု အစိုးရက
ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ ကုမၸဏီျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း
ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက
အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ဒဂံုမွ ခရီးသည္ မေႏြးေႏြးေသာ္က "အရင္လမ္းေၾကာင္းေတြကိုပဲ ကားသစ္ေတြနဲ႔၊ စနစ္က်တဲ့
ယာဥ္ေမာင္း ယာဥ္ေနာက္ လိုက္ေတြနဲ႔၊ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြနဲ႔ဆို ပိုေကာင္းသြားမလားပဲ။
ကားေတြမွာ ဂ်ီပီအက္စ္ တပ္မယ္တို႔၊ ကတ္စနစ္သံုးမယ္တို႔ ေျပာေနတာထက္ ခရီးစဥ္
လမ္းေၾကာင္းေတြ အဆင္ေျပေအာင္ အရင္လုပ္တာက ပိုေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္တယ္" ဟု
ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းစီးေနရေသာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္ကုန္က်မႈ သက္သာေစရန္
ခရီးစဥ္ပိုင္းျဖတ္ကာ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာ
ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

"လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာေကာင္းတယ္။ အဓိကလုပ္ရမယ့္ အေရးယူမႈပိုင္း
အားနည္းတာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဆင့္၊ သံုးဆင့္
ေျပာင္းစီးေနရတာေတြေၾကာင့္ ခရီးသည္ေတြ အဆင္ေျပေအာင္ ယာဥ္စီးခကို က်ပ္ ၁၀၀ ကေန
စၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္အလုိက္ ပိုင္းျဖတ္ေပးမယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကလညး္ ေျဖရွင္းနည္း
အမွန္မဟုတ္ဘူး" ဟု ကိုတ႐ုတ္ေလးက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္အရ ယခု ဧၿပီလကုန္တြင္ ကားသစ္မ်ား ထပ္မံေရာက္လာၿပီး ၀ိုင္ဘီအက္စ္
အခက္အခဲကို အထိုက္အေလ်ာက္ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း မေရာက္ရွိလာပါက
မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ စီမံမည္ဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးအတြက္ ၀ုိင္ဘီအက္စ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ အထက္ပါ အဆုိကုိ တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္အၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း