အမႈလက္က်န္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ေလး႐ံုးအနက္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္ေဆးဆဲ မၿပီးျပတ္ေသးေသာအမႈ လက္က်န္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္
က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ေလး႐ံုးရွိၿပီး ယင္းအနက္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသည္
အမႈလက္က်န္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လႈိင္သာယာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေမွာ္ဘီႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ုံးမ်ားတြင္ စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိသည့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အမႈလက္က်န္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္စီ
က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၁,၅၇၂ မႈ။
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၁,၃၁၆ မႈ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ုံးတြင္
အမႈလက္က်န္ ၁,၂၀၀ မႈႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈ လက္က်န္ ၁,၁၁၂ မႈ
က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

"တရား႐ုံးေတြ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ ဆီမွာရွိတဲ့ စာရင္းခ်ဳပ္ အမႈလက္က်န္ေတြကို
တင္ျပထားတာ။ ဒါေတြက ေလ့လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ က အခ်က္အလက္၊ အျခားအေသးစိတ္
အခ်က္လက္ေတြက သီးျခားရွိေသးတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း တကယ္တမ္း အမႈၾကန္႔ၾကာတာေတြ
ရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ေျပာတယ္"ဟု
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ၄၀ တြင္ အမႈလက္က်န္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အထက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကိုး႐ုံးကိုလည္း
ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းတို႔မွာ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၉၉၆ မႈ၊
ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၇၁၃ မႈ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္
၅၉၀ မႈ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၅၈၉ မႈ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္
အမႈလက္က်န္ ၅၆၈ မႈ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၅၃၂ မႈ၊
မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၅၃၀ မႈ၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္
အမႈလက္က်န္ ၅၁၉ မႈ၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလက္က်န္ ၅၁၀ မႈျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ အမႈလက္က်န္ေပါင္း ၅၀၀ ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားအနက္ မရမ္းကုန္း၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊
အေရွ႕ဒဂုံႏွင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံ မရွိခဲ့သည့္အတြက္
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တရား႐ုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဩဂုတ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီအထိ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာရျခင္းမွာ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ သက္ေသ ထြက္ဆုိရမည့္
ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆရာ၀န္မ်ားက တရား႐ုံးခ်ိန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္
တရား႐ုံးခ်ိန္းမ်ားျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုရျခင္းေၾကာင့္ အမႈမ်ားက်န္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ားသည္
တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမႈ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ စစ္ေဆးေနၾကရၿပီး တရား႐ုံးမ်ားသည္ တရား႐ုံး၏
ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ျပည့္စုံမႈ မရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္ရွိေန သည့္အတြက္ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီး
ေနရာမ်ား လစ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အမႈသည္ေတြကလည္း ေ၀းကြာလွတဲ့ ေက်းရြာေဒသေတြကေန အလုပ္ပ်က္ၿပီး အမႈမၿပီးမခ်င္း
ဒုကၡခံၾကရပါတယ္။ တရား႐ုံး ပရ၀ုဏ္ကလည္း က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အတြက္ အခက္အခဲရွိတာ
ေတြ႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ သူေျဖတာက အျပဳ သေဘာေတာ့ေဆာင္ပါတယ္။
ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေမးခြန္းကလည္း သူ႔တို႔အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ
ထိေရာက္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္" ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာသည္။

တရား႐ုံး အမႈတြဲမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အမႈကိစၥ
အမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကန္႔ၾကာမႈ
မျဖစ္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း