ရန္ကုန္တြင္ တရားမဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဂိမ္းဆုိင္မ်ားကို အေရးယူသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂိမ္းဆုိင္မ်ားကို ဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၄ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဂိမ္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''အိမ္တြင္းကစားနည္း ဂိမ္းစင္တာေတြ လုိင္စင္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ခံခ်က္ေတြအေပၚ
မူတည္ၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါတယ္'' ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဂိမ္းဆုိင္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ အေထာက္အထားရွိ၊မရွိစိစစ္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္း
လုိင္စင္ကိုခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာဂိမ္းဆုိင္သစ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း
မရွိေၾကာင္း၄င္းက ေျပာသည္။

 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း