လယ္သမားဟုဆိုကာ စက္႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေငြေတာင္းခံေနမႈၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္မႈသာျဖစ္

 

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို
လယ္သမားဟုဆုိသူမ်ားက ေငြေတာင္းခံေနျခင္းမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာ
မဟုတ္ဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္သည့္အမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ယခုလ ၅ ရက္က
ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

''လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ
စက္႐ုံမ်ားေရွ႕တြင္ လူေနတဲမ်ားပိတ္ဆို႔တည္ေဆာက္ၿပီး အဓမၼေငြညႇစ္ၿခိမ္းေျခာက္ေန
မႈမ်ားသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ဟုတ္ပါသလား''ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို မဲဆႏၵနယ္
အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက အဆိုပါေန႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ျပန္လည္
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညစ္မႈမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကာကြယ္တားဆီးမႈ
မျပဳလုပ္ႏုိင္သလဲဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ထိုျပႆနာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မေျဖရွင္းေပးဘဲ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေနရျခင္းသည္ နည္းလမ္းက်၊ မက်
သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ပိတ္ဆို႔က်ဴးေက်ာ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စက္႐ုံတာဝန္ရွိသူေတြကိုယ္တုိင္
ရဲစခန္းမွာတိုင္တန္းတာနဲ႔ခ်က္ခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ
အမႈဖြင့္အေရးယူၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ တရား႐ုံးကိုလည္း တင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္''ဟု
တုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက
ေျပာသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္းေဒၚစႏၵာမင္း

တရားမမႈျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အမႈအခင္းမ်ားသည္ ရဲအေရးမပိုင္သည့္
အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား႐ုံးသို႔သာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္
အမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က
အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ကာယကံရွင္ လာမတိုင္ေသးသေရြ႕ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သြားစစ္လို႔
မရပါဘူး။ ကာယကံရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကို ေစာ္ကားခံရတယ္၊ မတရား
အလုပ္ခံရတယ္လို႔ ယူဆရင္ခ်က္ခ်င္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားဖို႔လုိပါတယ္''ဟု
ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္႐ုံမ်ားေရွ႕တြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ပိတ္ဆုိ႔တည္ေဆာက္ၿပီး
လူမိုက္ဆန္ဆန္ ေငြညႇစ္ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းခံေနမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က စၿပီး
လူတစ္စုက စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေတာင္းခံသူမ်ားကို
စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အဆုိပါ စက္႐ုံေျမေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ လယ္သမားျဖစ္ေၾကာင္း
ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျပသႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားက
ေငြညႇစ္ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားဘက္မွ ေထာက္ခံေပးထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕
ရွိထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

''ဘယ္ေလာက္ထိ အေျခအေနဆိုးဆိုလဲဆိုရင္ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ေငြညစ္ေတာင္းခံမႈေတြက
တရားဝင္သလား။ မဝင္ဘူးလားဆိုတာေတာင္ မသိပါဘူး။ အထက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ဦးက
ၿခိမ္းေျခာက္သူေတြဘက္ကေန စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကို ႏုိ႔တစ္စာပို႔ၿပီး ေငြေတာင္းခံတာကို
အံ့အားသင့္စြာေတြ႕ရွိေနရပါတယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာမင္းက
ေျပာသည္။

ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအၾကား
ျဖစ္ပြားသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ လူမိုက္မ်ားကအခေၾကးေငြယူၿပီး
ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအျပင္၊ လယ္သမား အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေငြေၾကးေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ဆိုသည္။

''လယ္သမားအတုအေယာင္ရယ္၊လူမိုက္အဖြဲ႕ရယ္ေပါင္းၿပီး လုပ္စားေနတာမ်ားတယ္။
ကုိယ္ေတြလုိက္ေျဖရွင္းေပးဖူးသေလာက္ေတာ့ အဲဒီလို လုပ္စားေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။
တစ္ဖြဲ႕ဆိုရင္ စက္႐ုံကလည္း ဘာျဖစ္သလဲမသိဘူး သိန္း ၆ဝဝ ေတာင္ေပးတယ္။ ဒါကို
လယ္သမားဆိုသူေတြက မယူဘူး။ ထပ္တိုးေတာင္းေတာ့ အမႈျဖစ္ေနတယ္''ဟု
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ
ဦးျမင့္သိန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း