ဘီပီအုိင္၏ တတိယေျမာက္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈစက္႐ံု ဇူလိုင္လတြင္ စတင္လည္ပတ္မည္

အင္းစိန္ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံအတြင္း ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္ကုိ ယခုလ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ရွင္မိုးျမင့္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အင္းစိန္ဘီပီအုိင္ေဆး၀ါးစက္႐ုံအတြင္း ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္ကုိ ယခုလ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ရွင္မိုးျမင့္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) က
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခတ္မီေဆး၀ါးတိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းအရ တတိယေျမာက္
ေဆးျပား/ေဆးေတာင့္ထုတ္လုပ္မႈ အေဆာက္အအံုကို လာမည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း
ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) မွ ဒုတိယစက္႐ံုမႉး ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က
ယခုလ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမ်ားမွ
ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားကာ ထုတ္လုပ္ေရး အခန္းမ်ား၏ အပူခ်ိန္စိုထိုင္းဆႏွင့္
ေလဖိအားကို အေဆာက္အအုံလုံးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Building Management System) ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

"အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုက ဘီပီအိုင္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ေဆး၀ါးေတြကို ၂၀၁၂ ကတည္းက
ထုတ္လုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္က စၿပီးေတာ့ ေခတ္မီေဆး၀ါး တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈ
စီမံကိန္း စတင္ခဲ့တယ္။ တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ေဆးျပား/ေဆးေတာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ
အေဆာက္အအံုကို လာမည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ ရွိတယ္" ဟု
ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဘီပီအုိင္စက္႐ုံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ ေဆးျပားႏွင့္ ေဆးေတာင့္အေရအတြက္
သန္း ၈၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ တတိယေျမာက္ ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အအုံ လည္ပတ္ပါက
ေဆးျပားႏွင့္ ေဆးေတာင့္ အေရအတြက္ သန္း ၁,၃၀၀ မွ ၁,၄၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္
ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ေခတ္မီေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း (New BPI Project) ကုိ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ ေခတ္မီေဆး၀ါးမ်ား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ အေဆာက္အအံု
ငါးလံုးလည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးကုိ စတင္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ေဆး၀ါးစက္႐ံုမွ BPI အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ထိုးေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ ပဋိဇီ၀ ေဆး၀ါးမ်ား၊
ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး၊ ကာကြယ္ေဆး၊ ေဆးရည္၊ လိမ္းေဆး၊ ေဆးမႈန္႔၊ ေသြးေၾကာသြင္းေဆး အပါအ၀င္
ေဆးအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္။ ရွင္မိုးျမင့္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္။ ရွင္မိုးျမင့္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေဆး၀ါးအမည္ သစ္ေျခာက္မ်ဳိးခန္႔ကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္
ဟုလည္း ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

"ဘီပီအိုင္အေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေဆး၀ါး လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေပးေနတယ္လို႔
ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာ၊ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ ခန္႔မွန္းခ်က္အရဆိုရင္
၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ၃၆ ဘီလ်ံဖုိး ထုတ္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္
လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိပဲ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆး၀ါးစက္႐ံု(အင္းစိန္)မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အဓိကေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး၊ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မွစတင္ကာ ဘီပီအိုင္(BPI)
ေဆး၀ါးမ်ားကို အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ေနသည့္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ တိုက္႐ိုက္
အေရာင္းဆုိင္မ်ား ဖြစ္လွစ္ထားသည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ပဏာမအဆင့္အေနျဖင့္ ဘီပီအိုင္ေဆး၀ါး အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၁၇ ဆိုင္ခန္႔ဖြင့္လွစ္ထားရွိ ၿပီးျဖစ္ကာ
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဟားခါး၊ ဘားအံ၊ ျပည္၊ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္လံ၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္
မံုရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

"ဒီႏွစ္ကစၿပီး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ မထားေတာ့ဘူး။ လူတိုင္းရရွိႏိုင္ေအာင္ပါ။ စီးပြားျဖစ္
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔အတြက္ မေရာင္းေပးပါဘူး။ ပုဂၢလိကအထူးကု ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြ
အေနနဲ႔ကေတာ့ စက္႐ံုမွာ တိုက္႐ိုက္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း