ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း သိသိသာသာက်ဆင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ငါးႏွစ္အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရႏွင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ
သိသိသာသာ က်ဆင္းလာၿပီး လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေဒသအျဖစ္
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆံုးသူ
ေလးဦးခန္႔ရွိရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၅၂ ဦးအထိေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ
မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဌာနမွဴး ေဒါက္တာဝင္းလြင္က
ေျပာသည္။

''ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာဆိုရင္ အဓိကက က်န္းမာေရး အသိပညာေပးတာ၊
ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ ငွက္ဖ်ားျခင္ရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္နဲ႔အိပ္ဖို႔ ပညာေပးတာေတြ
လုပ္ခဲ့တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္
ငါးခုကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ငွက္ဖ်ားကင္းစင္ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ငွက္ဖ်ားကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္၂ဝ၃ဝ ကို ျပည့္မီႏိုင္ရန္ ရည္မွန္း
ထားသည္။

''၂ဝ၃ဝ မွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာအျဖစ္ကေန ဖယ္ထုတ္ဖို႔ ေမ်ာ္မွန္း
ထားတယ္။ ေဒသတြင္းကူးစက္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၂ဝ၂ဝ မွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္
ငါးခုမွာ အရင္ေဆာင္ရြက္မယ္'' ဟု ေဒါက္တာဝင္းလြင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရာဂါ
ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ရန္ကုန္/ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္က ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီး၊
လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုတြင္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ
ေအးမြန္မြန္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ
ကင္းစင္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈကို
လူ ၁,ဝဝဝ တြင္ တစ္ဦးေအာက္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း