ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရလွ်ံမႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ သံုးစြဲမည္

 ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာရွိ ယာဥ္မွတ္တိုင္တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာရွိ ယာဥ္မွတ္တိုင္တြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္အကူအညီေငြ
ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ဒုသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ဇူလုိင္ ၂ဝ ရက္ကေတြ႕ဆုံစဥ္ ၄င္းက ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လက္ရွိအေျခအေန မွာ ဒီေရတက္ပါက ေရမထုတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး
ၾကံဳႏိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေရကို ခဏတျဖဳတ္ သိုေလွာင္ထားရမည့္ ကန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားေသာျဖစ္စဥ္မ်ဳိးလည္း
ၾကံဳလာသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာရီပိုင္းအခ်ဳိ႕ ေရႀကီးၿပီးရင္ ျပန္ၿပီး ေရကိုစုပ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ အကူအညီနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုယူဖို႔ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပန္႔နဲ႔ စုပ္ထုတ္ရမယ့္အေျခအေနမ်ဳိး
ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕မွာ ရွိပါတယ္။ ေရႀကီးလာတဲ့အေျခအေနက်ရင္ ေရတံခါးေတြကို ပိတ္ပစ္မယ္။
ဒီေနရာကေန အျပင္ကို စက္ေတြနဲ႔ ေမာင္းထုတ္မွ ရႏိုင္မယ္။ အလိုလို စီးထြက္သြားႏိုင္မယ့္
အေျခအေနမရွိပါဘူး''ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရေျမာင္းမ်ားသည္ စီးက်လာ ေသာ ေရမ်ားကို ဆြဲထုတ္ႏုိင္ေသာ အေျခ အေနမရွိသည့္အျပင္
အမႈိက္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈမရွိျခင္းကလည္း ေရႀကီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တိုးပြား ေနေသာလူဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီအေနအေျခအားလံုးဟာ လြယ္လြယ္ ကူကူနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။စနစ္တက်
ျပင္ဆင္ၿပီးမွ အစီအစဥ္ေရးဆြဲကာ ေငြေၾကးသံုးစြဲမွသာ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဧရာဝတီျမစ္ေရမွာ သဘာဝအရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီးအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ေရဝင္လမ္းေၾကာင္း အေပါက္သံုးေပါက္ကို ယခင္ကတည္းက
ဖြင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြင့္ထားသည့္ ေရဝင္လမ္းေၾကာင္းမွာ ပဲခူးဘက္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိေသာ
တိုက္ႀကီး“အေဖ်ာက္ ဘက္မွ လႈိင္ျမစ္ထဲစီးဝင္ကာ လႈိင္ျမစ္မွ တစ္ဆင့္ ပင္လယ္သို႔ထြက္
သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမွာ နဂုိမူလကတည္းက ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအေျခအေနကို တားဆီးပိတ္္ပင္ လိုက္ပါက ဧရာဝတီျမစ္ေရႀကီးမႈကို တြန္းတင္လိုက္သလို
ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေဖ်ာက္ဘက္မွ လိႈင္ျမစ္ထဲကို ဝင္ႏုိင္ရန္ ေရကို လက္ခံယူထားရသည့္
အေျခအေနရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနကို မပ်က္စီးေစဘဲ အေဖ်ာက္ဘက္တြင္ ေရႀကီးေနမႈကိစၥကို တားဆီးရန္
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ ၁ဝ ဘီလ်ံနီးပါး သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ပင္လယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ထားၿပီး ေရတက္ ေရက်ရွိသည့္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ထဲသို႔
ဝင္ေရာက္ေနရာ ယင္းေခ်ာင္းေရႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ရန္ကုန္ျမစ္မွာလည္း သက္ေရာက္မႈရသည္။
ထို႔ျပင္ ဘားလားေခ်ာင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္၊ ႏွစ္တိုင္း
ေရႀကီးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခက္အခဲရွိၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ေရသည္
သဘာဝအရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသုိ႔ စီးဝင္ရန္ အေပါက္
ဖြင့္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ပဲခူးဘက္မွ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ တိုက္ႀကီး အေဖ်ာက္
ဘက္သုိ႔ ေမွာ္ဘီေနာက္ေက်ာဘက္မွ စီးဝင္လာ ေစၿပီး လႈိင္ျမစ္မွတစ္ဆင့္ ပင္လယ္ကို ထြက္ႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နဂုိမူလကတည္းက ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအေျခအေနကို ပိတ္ပင္
လိုက္ပါက ဧရာဝတီျမစ္ေရႀကီးမႈကို တြန္းတင္လိုက္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္က တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွာ ခုနစ္ခုခန္႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းထဲတြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အဝင္ ေထာက္ၾကန္႔လမ္းမႀကီးမွာ ေရႀကီးမႈ လံုးဝမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေပၚျခင္းသည္
ႏွစ္စဥ္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဘားတန္းေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႀကီးပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တိုး၍ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္
ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ယမန္ဘ႑ာႏွစ္က ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမွာ
က်ပ္ ၂ဝဝ ဘီလ်ံ တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း႐ိုး တည္ရွိရာ လွည္းကူးၿမိဳ႕ တစ္ေက်ာလံုးကို ယမန္ႏွစ္ကစ၍
ေရႀကီးမႈထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ တိုက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီဘက္ကို ထိန္းႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း