လန္ဒန္ဆရာေတာ္အမႈတြင္ သႏၲိသုခေက်ာင္း အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္း အဓိပၸာယ္အေပၚ ေရွ႕ေနေမးခြန္းထုတ္

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက(မဟန)အဖြဲ႔အား ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းခဲ့သည့္
မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းကိစၥတြင္ အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္းအေပၚ လန္ဒန္ဆရာေတာ္၏
အမႈလိုက္ေရွ႕ေနက တရားခြင္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း သာသနာေရးမွဴး ဦးစိန္ေမာ္က တရားစြဲဆိုထားသည့္ လန္ဒန္ဆရာေတာ္အမႈတြင္
အမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ဩဂုတ္လ
၁၁ ရက္ေန႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးသည့္ ၅၈ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးခ်ိန္းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေပးကမ္းျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဆည္းကပ္ျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲျခင္းဟူေသာ စကားလုံးမ်ားသည္
သီးျခား အဓိပၸာယ္ရွိသည့္အတြက္ အပ္ႏွံျခင္းသည္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းသည္
ဆည္းကပ္ျခင္းႏွင့္ လည္းေကာင္း လြန္စြာအဓိပၸာယ္ျခားနားသည့္အေပၚ တရားလိုျပ သက္ေသျဖစ္သူ
သာသနာေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းညႊန္႔(၀ိနိစၦယေရးရာ)အား တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းကိစၥတြင္ ေက်ာင္းေတာ္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔က
သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ထံ အပ္ႏွံရာတြင္ မဟနဥကၠဌ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘႏၵႏၲကုမရက
ေက်ာင္းေတာ္အား ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းျခင္းအစား အပ္ႏွံျခင္းဟု သုံးႏူန္းရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊
အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္းဆိုသည္မွာ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း ေမးျမန္းေျပာဆိုသည္။

မေကြးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အပ္ႏွံျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းျခင္းအရာကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပကာ
ဩ၀ါဒေပးပါလ်က္ လွဴဒါန္းျခင္း စကားလုံးျဖည့္စြက္၍ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစသည့္
တမင္ဖန္တီးခဲ့သလားဆိုသည့္အေပၚ လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားဖတ္ၾကားစာအတုိင္း တိက်စြာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းညႊန္႔က ထြက္ဆိုသည္။

သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား သိမ္းပိုက္ရန္ လမ္းခင္းထားသည့္
သေဘာမဟုတ္ဘဲ မဟနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မေကြးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဩ၀ါဒႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နပတ(ႏုိင္ငံေတာ္ပဋိယတၲိသာသနာ့တကၠသိုလ္)ႏွင့္ ပထသ(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေထရ၀ါဒတကၠသိုလ္)တို႔ကဲ့သို႔ ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ခန္႔ထားလ်က္ စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္
မေကြးဆရာေတာ္က ဩ၀ါဒ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအတြက္ လုပ္ႀကံဖန္တီးခ်က္မ်ား စိုးစဥ္းမွ်
မပါေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

"ေမးတဲ့အခါမွာ သာသနာအား လွဴဒါန္းဆိုတာတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ကို ေတြ႔တယ္။ သာသနာေတာ္အား
လွဴဒါန္းျခင္းဆိုတာက ၁၉၉၉ ခု ဖိတ္စာကို အဓိကထား ေျပာတာ။ ေရွ႕ေနေမးတဲ့ေမးခြန္းက
၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းကို ပီနန္ဆရာေတာ္မရွိခင္မွာ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔နဲ႔အဖြဲ႔က အပ္ႏွံတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အပ္ႏွံရုံသာ အပ္ႏွံတာ။ ေရစက္ခ်တာ မပါဘူး။
ဒီစကားလုံးေတြက သတင္းစာေတြမွာ မပါဘူးလို႔ ေမးတာကို သက္ေသက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရစက္ခ်
အခမ္းအနား ဖိတ္တဲ့အခါမွာ သာသနာေတာ္အား လွဴဒါန္းျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ ပီနန္ကို လွဴဒါန္းျခင္း
မပါဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေမးတာတျခား ေျဖတာတျခား ေျဖသြားတယ္" ဟု လန္ဒန္ဆရာေတာ္
ဦးဥတၱရက ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ယခုရုံးခ်ိန္းတြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္၊ အလွဴခံေဆာင္ရြက္ပုံ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ပါ၀င္ေဆာင္ခဲ့ပုံႏွင့္ ေက်ာင္းကို ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႔ကို
ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ တိတိက်က် ေရးသားထားေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ သံဃမဟာနာယက
အဖြဲ႔ႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း စသည္တို႔ကို
ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ထံ ေက်ာင္းေရစက္ခ် လွဴဒါန္း ၿပီးေနာက္
ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသထံ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည့္ စာတြင္
ေက်ာင္းေတာ္အား မဟနအဖြဲ႔ထံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပ္ႏွံျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု
လန္ဒန္ဆရာေတာ္က ေျပာသည္။

"ေက်ာင္းမအပ္ႏွံခင္မွာ မေကြးဆရာေတာ္ ဦးစီးတဲ့ အစည္းအေ၀းလုပ္ၾကတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို
အပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ မဟနအဖြဲ႔ကို အပ္ႏွံျခင္း အဖြဲ႔သို႔ အပ္ႏွံျခင္း ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား မဟနအဖြဲ႔အား
ဆုိတဲ့ ကံပုဒ္ကို ေျပာင္းၿပီးေျပာပါဆိုတဲ့ စကားကို ျပင္ခိုင္းတယ္ ဆိုကတည္းက ဥပေဒအရ
ဒီလိုလုပ္ရင္ ေပးပါ။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ေပးတာ မမည္ဘူး။ ဒီလို လုပ္ရင္ေတာ့ အပ္ႏွံတာမည္တဲ့ဆုိတဲ့
စကားက ဥပေဒကို လမ္းေၾကာင္းေပးသလို ျဖစ္ေနေတာ့ ဥပေဒအရ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္
ထင္တယ္။" ဟု ၎က ဆိုသည္။

၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည့္ လန္ဒန္ဆရာေတာ္အမႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး
ေလးဦးအထိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိတာေမြၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးလက္ထက္တြင္
ယခင္တားျမစ္ခံရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိလာေၾကာင္း
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိမ္း၀င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ကာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ သံဃာ့အဖြဲအစည္းဆိုင္ရာဥပေဒ
၂၀/၉၀ အရ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ ငါးပါးျဖစ္သည့္ လန္ဒန္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရ၊
ဦးပညာစာရ(လန္ဒန္)၊ ဦးေတဇိႏၵၵ(ကယားအေဆာင္မွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္)၊
ဦးသုႏၵရသီရိႏွင့္ ဦးနႏၵိယတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းသာသနာေရးမွဴး ဦးစိန္ေမာ္က တရားလုိျပဳလုပ္
တရားစြဲဆုိထားၿပီး လာမည့္ ရုံးခ်ိန္းက ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း