ႏုိင္ငံတကာ ေငြလြဲလုပ္ငန္းအတြက္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ ေဆြးေႏြးဆဲ

ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၏ ၁၃ ခု ေျမာက္ ဘဏ္ခြဲအား
ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းႏွင့္ ဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအႏွံ႔ ဘဏ္ခြဲမ်ား
ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေငြလြဲလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ေသာ Visa, Master ႏွင့္
Western Union စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြလြဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္
သည္ဟု အဆိုပါဘဏ္မွ အႀကီးတန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚမိုးမာလာကေျပာသည္။

"ATM စက္ေတြကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ ေငြလြဲလုပ္ငန္းေတြကို
လုပ္ကိုင္ဖို႕စီစဥ္ ေနပါတယ္။ လက္ရွိကေတာ့ ေဆြးေႏြး ေနဆဲပါပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ သည္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္သည့္ေကာင္တာကို ထားရွိေပးသြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ေငြလြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ဘဏ္မ်ား၌ တစ္ခုပါ၀င္သည္။

ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ဘဏ္ခြဲ
ေလးခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားတြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္းကိုးခု ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း