အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ကားမွတ္တိုင္တစ္ခုတြင္ ကားေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ကားမွတ္တိုင္တစ္ခုတြင္ ကားေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Yangon City Public
Transport Authority) အား ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးၾကည္သိန္းက
ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္အခါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ လမ္းဆံုလမ္းခြေတြမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔တာေတြကိုလည္း အထိုက္
အေလ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ
အကုန္လံုးကို မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၃၀ ကေန ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕လိုက္၊ ျပန္ဖ်က္သိမ္းလိုက္လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွမေျပာ
လိုပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္
ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းအဖြဲ႕အား အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း
ေပးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး ငါးလအၾကာ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္သြားလာေနရေသာ ခရီးသည္
မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား ပိုမုိစိတ္ခ်လံုျခံဳၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ
ရိွေစႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထား
သည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ကြ်န္ေတာ့္ကို မေန႔ည ၈ နာရီခြဲေလာက္မွာ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔အဖြဲ႕ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္းကို ဖက္စ္ပို႔ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကို ဘာေၾကာင့္
ဖ်က္သိမ္းလိုက္လဲဆုိတာ အခုထိေတာ့ အတိအက်မသိရေသးပါဘူး" ဟု ယင္းအဖြဲ႕၏ဥကၠ႒
ဦးၾကည္သိန္းက ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ေရတို ေရရွည္စီမံကိန္း ၁၀ ခုအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ေမလ
၇ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သမၼတက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေပးစဥ္အခါတုန္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္
အရ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုျပန္ လည္ဖ်က္သိမ္းတဲ့အခါမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္အရ
ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ JICA နဲ႔ ဆက္လက္
ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ မဖြဲ႕ခင္ကတည္းက JICA က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
အဆင့္ျမႇင့္မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္"ဟု ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက တာ၀န္ေပးအပ္ထားတဲ့ သံုးလကေန ေလးလအတြင္း
မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ကြင္းဆင္း
ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

"ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံ
ေတာ္အတြက္ကို အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္။
က်န္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အပိုင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕ ၏အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးအေနျဖင့္
JICA ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား
လူမႈေရးအရ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္ဟု ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း