အမွတ္ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ့္အင္တာ

လာဇီယိုကြင္းလယ္လူ ဆာဗစ္ (၀ဲ)ႏွင့္ အင္တာမီလန္တိုက္စစ္မွ်း ပါရီဆစ္တို႔ ေဘာလံုး ယွဥ္လုေနစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီလာဇီယိုကြင္းလယ္လူ ဆာဗစ္ (၀ဲ)ႏွင့္ အင္တာမီလန္တိုက္စစ္မွ်း ပါရီဆစ္တို႔ ေဘာလံုး ယွဥ္လုေနစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီ

အင္တာမီလန္ - ဆက္စူလို
တနဂၤေႏြ၊ ညေန ၆း၀၀

ေဆာင္းခိုခ်ိန္မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးပဲြတြင္ အိမ္ကြင္း၌ မထင္မွတ္ဘဲ လာဇီယိုကို အေရးနိမ့္
လိုက္ေသာေၾကာင့္ အင္တာမီလန္ သည္ ႏွစ္သစ္ကို အ႐ံႈးျဖင့္ ႀကိဳလိုက္ရေသာ္ လည္း
အမွတ္ေပးဇယား ထိပ္ဆံုးတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဖီအိုရင္တီးနား၊
နာပိုလီတို႔ႏွင့္ တစ္မွတ္၊ ဂ်ဴဗင္တပ္ႏွင့္ သံုးမွတ္၊ ႐ိုးမားႏွင့္ ေလးမွတ္သာ ကြာျခားေသာေၾကာင့္
စီးရီးေအ ထိပ္ဆံုး ငါးသင္းသည္ အမွတ္ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းကာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျပင္း
ထန္ေစေသာေၾကာင့္ အင္တာမီလန္သည္ ဖိအားမ်ားၿပီး ေနာက္ လာမည့္ ပဲြတိုင္းကို မျဖစ္မေန
'ညႇစ္' ကစား ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည္။

လာဇီယိုႏွင့္မတိုင္မီ အင္တာမီလန္ သည္ ယူဒီးနိစ္ ကို ၄ဪ၀၊ ကိုပါအီတာလ်ံ ဖလားတြင္
ကက္ဂလီယာရီကို ၃ဪ၀ အသီး သီး ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂိုးသြင္းႏႈန္း တိုးတက္လာမည္ဟု
ထင္ေၾကးေပးခံရေသး သည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းျပ မန္ခ်ီနီသည္ တိုက္စစ္ လူအခင္းအက်င္းပိုင္း
အနည္း ငယ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လာဇီယိုႏွင့္ပဲြတြင္ အင္တာမီလန္တိုက္စစ္သည္
ယခင္ပဲြမ်ားေလာက္ ထိေရာက္ထက္ျမက္ ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ဂိုးျပတ္ႏုိင္ပဲြဆက္ခဲ့ေသာ ပဲြစဥ္မ်ား အတြင္း အာဂ်င္တီးနားတိုက္စစ္မႉး အီကာဒီ (၂၂ ႏွစ္) ကို
'အေထာင္' တိုက္စစ္မႉး အျဖစ္ ျမားဦးတင္ၿပီး ဂ်ဳိဗီတစ္ (၂၆ ႏွစ္)၊ အဒမ္လာဂ်စ္ (၂၄ ႏွစ္)၊
ပါရီဆစ္ (၂၆ ႏွစ္) တို႔ျဖင့္ ၀န္းရံေပးလိုက္ရာ တိုက္စစ္ 'ၿမိဳင္' သြားသည္။ အထူးသျဖင့္
တိုက္စစ္မႉး အီကာဒီ သည္ ကြင္းတစ္၀က္ေက်ာ္ထိ ေဘာလံုး ဆင္းယူစရာမလိုေတာ့ဘဲ
ဘီးကုပ္အစပ္ နားတြင္သာ လွည့္လည္ ကစားေနရေသာ ေၾကာင့္ ဂိုးသြင္းရန္ အခြင့္အလမ္း
ပိုမိုရရွိ လာသည္။ ကြင္းလယ္အဖ်က္ႏွင့္ ဘေူူတငညညနမ ေနရာမ်ားတြင္ ဂူအာရင္ (၂၉ ႏွစ္)၊
ဖိလစ္မယ္လို (၃၀ ႏွစ္)၊ ကြန္ဒိုဘီယာ (၂၂ ႏွစ္)၊ ဂယ္ရီမီဒယ္ (၂၈ ႏွစ္)၊ ဘ႐ိုဆီဗစ္ (၂၃ ႏွစ္)
တို႔ကို လူငယ္ႏွင့္ သမၻာရွိသူ တဲြဖက္၍ ပဲြထုတ္ေစေသာေၾကာင့္ ကစားအားေရာ ကြင္းလယ္ထိန္းေက်ာင္းမႈပါ ေကာင္းမြန္ ေသသပ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လာဇီယိုကို အေရးနိမ့္ေသာပဲြ၌ တိုက္စစ္တြင္ အရန္ ကစားသမား ဘီယာဘီရန္နီကို
ထည့္သြင္း ၿပီး ကြင္းလယ္တြင္ ဖိလစ္မယ္လိုႏွင့္ ဂယ္ရီ မီဒယ္တို႔ကို ထည့္သြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေလးလံသြားၿပီး ကစားအား၊ ေျပးအား၊ ေရြ႕လ်ားမႈတို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ ဗဟိုခံစစ္တြင္ ကိုလံ
ဘီယာေနာက္ခံလူ မူရီလို (၂၃ ႏွစ္) ႏွင့္ ၀ါရင့္ ဘရာဇီးလ္လက္ေရြးစင္ မီရန္ဒါ (၃၀ ႏွစ္) တို႔ကို
တြဲဖက္ 'အထိုင္ခ်' ထားေသာေၾကာင့္ နားလည္မႈ ကစားအားပါ ေကာင္းမြန္သည္။ ေတာင္ပံခံစစ္တြင္
စပိန္ကစားသမား မြန္တိုယာ (၂၄ ႏွစ္)၊ ဘရာဇီးလ္ ကစား သမား အဲလက္စ္တီလက္စ္ (၂၃ ႏွစ္)
တို႔ကို ထည့္သံုးလာျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ပံေျပးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ အတက္အဆင္း ကစားေပး
ျခင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိလာသည္။

တစ္ဖန္ ၎တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္ ေဘာလံုး ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ေတာင္ပံ တိုက္စစ္မ်ားကို
လိုက္ပါပံ့ပိုးရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ခံစစ္သမားကို လိမ္ေခါက္ျဖတ္ ေက်ာ္ႏိုင္ၾကရာ ထိေရာက္မႈရွိသည္။
ေတာင္ပံ ခံစစ္သမားမ်ားသည္ တိုက္စစ္တြင္ လုိက္ ပါ လာပါက 'အေထာင္' တိုက္စစ္မႉး အီကာဒီကို
၀န္းရံေပးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ဳိဗီတစ္၊ လာဂ်စ္၊ ပါရီဆစ္တို႔ပါ လူခဲြၿပီး လြတ္လပ္စြာ
ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ခံစစ္ဇုန္တြင္ အင္တာမီလန္ သည္ ဂိုးသြင္းခြင့္မ်ား
စနစ္တက် ဖန္တီးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ဆက္စူလိုသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလကစတင္၍ ေျခစြမ္းျပန္လည္ က်ဆင္းလာ
သည္။ ေျခပ်က္ေနေသာ ဆမ္ဒိုး ရီးယားကြင္းတြင္ ႏုိင္ခဲ့ေသာပဲြကလြဲ၍ က်န္ပဲြမ်ားတြင္ အ႐ံႈး၊
သေရပဲြမ်ားျဖင့္သာ လံုးခ်ာလိုက္ေနသည္။ ဆက္စူလို၏ ဂိုးသြင္းအား ေလ်ာ့က်သြား သည္
ဆိုေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ပဲြပ်မ္းမွ် တစ္ဂိုးႏႈန္း ရွိေနေသးသည္။ သို႔ရာတြင္
ကြင္းလယ္ခံစစ္ စုစည္းက်စ္ လ်စ္မႈ ေလ်ာ့က်သြားေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္တိုက္စစ္ကို
ဟန္႔တားရာတြင္ အေစာပိုင္းကလို ထိေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ ေပ။ တစ္ဖန္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကို
ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကစားႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းလာ ေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္၏ ကစားကြက္ ေအာက္
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 'ခ်ဳပ္' ခံရတတ္ သည္။

ဆိုရပါလွ်င္ ခံစစ္လံုၿပီး စုဖဲြ႕မႈ က်စ္လ်စ္ ေသာ အင္တာမီလန္သည္ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး 'ညႇစ္'ကစားမည္ဟု
ယူဆရသည္။ အိမ္ရွင္ အားသာခ်က္လည္းရွိၿပီး 'ရစ္သမ္' မိေန သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဆက္စူလိုသည္
ေျခစြမ္း 'ယိုင္' ေနေသာေၾကာင့္ အင္တာမီလန္ကို ပိုႀကိဳက္ၿပီး ဂိုးမ်ားႏိုင္ေျခရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


TeamGPGDPTS
Yangon United
4 9 10
Yadanarbon
4 3 10
Shan United
4 3 9
Rakhine United
4 1 6
Zwekapin United
4 0 6
Nay Pyi Taw FC
4 -1 4
Chin United
4 -2 4
Ayeyarwady United
4 -2 4
Magwe FC
4 -5 4
Hantharwady Utd
4 -1 3
GFA
4 -2 2
Southern Myanmar
4 -3 2
Last Updated - 6 February 2016
TeamGPGDPTS
Manaw Myay
22 51 52
GFA
22 21 49
Nay Pyi Taw FC
22 33 48
Mahar United
22 31 48
Myawady FC
22 23 36
Mawyawadi FC
22 1 35
City Stars
22 1 28
University FC
22 -17 23
Dagon FC
22 -11 20
Pong Gan
22 -37 12
United of Thanlyin
22 -47 11
Silver Stars
22 -49 10
Last Updated - 28 August 2016