ခ်န္ပီယံလိဂ္ = ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ + ဘာစီလုိနာ

၂ဝ၁၆–၁၇ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံရီးယဲလ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ၂ဝ၁၆–၁၇ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံရီးယဲလ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

၂ဝ၁၆–၁၇ ေဘာလုံးရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းဗုိလ္စြဲသြား
ခဲ့သည္။

ဒီလုိခ်န္ပီယံအျဖစ္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္း ရပ္တည္သြားႏုိင္မႈက ခ်န္ပီယံလိဂ္တြင္ စပိန္
အသင္းမ်ားအတြက္ ေလးႀကိမ္ဆက္ဗုိလ္စြဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ဥေရာပကလပ္အသင္းမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ဂုဏ္အရွိဆုံးၿပိဳင္ပဲြ
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္တြင္ ဗုိလ္စဲြႏုိင္သည့္အသင္းကုိလည္း
ဥေရာပ၏အေကာင္းဆုံးအသင္းတစ္သင္းအျဖစ္ အားလုံးကလက္ခံေပးထားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီလုိဥေရာပတုိက္၏ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆုံးၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုတြင္ စပိန္အသင္းမ်ား
ကခ်ည္း ေနာက္ဆုံးေလးရာသီဆက္တုိက္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သည္ကုိၾကည့္လွ်င္ စပိန္အသင္း
မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာအေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ပဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥေရာပေဘာလုံးေလာက
မွာလည္း စပိန္အသင္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈအင္အားကုိပါ ထုတ္ျပႏုိင္သလုိျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ဒါေတာင္ ယူ႐ုိပါလိဂ္ကုိ ထည့္မတြက္ေသး၊ ယူ႐ုိပါလိဂ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ၿပိဳင္ပဲြအထိ
သုံးရာသီဆက္တုိက္ စပိန္အသင္းတစ္သင္း ဗုိလ္ဝင္ခံထားႏုိင္ၿပီး ဒီရာသီတြင္ေတာ့
ဆီမီးဖုိင္နယ္အဆင့္အထိ စပိန္အသင္းတစ္သင္းပါလာႏုိင္သည္ကုိၾကည့္လွ်င္လည္း
ယူ႐ုိပါလိဂ္ဘက္မွ စပိန္အသင္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါကုိပါ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္
ယူ႐ုိပါလိဂ္ကုိေတာ့ ထားလုိက္ေတာ့၊ ဥေရာပ၏ ဒုတိယတန္းစားၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္သာ
သတ္မွတ္ခံထားရသျဖင့္ ထုိၿပိဳင္ပဲြကုိ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္မႈက ခ်န္ပီယံလိဂ္ေလာက္ ၾသဇာ
သိပ္မရွိလွ။

ဒီေတာ့ ဥေရာပ၏အျမင့္ဆုံးၿပိဳင္ပဲြႀကီးတစ္ခုတြင္ စပိန္အသင္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္မႈ
ကသာ စပိန္ေဘာလုံးေလာက၏ အရွိန္အဝါကုိပုိၿပီး အေရာင္ေတာက္ေစမည္ထင္သည္။
ဒါက လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္မႈအေနအထားပဲ ရွိေသးသည္။

၂၁ ရာစုသုိ႔အဝင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္လွ်င္
လည္း စပိန္အသင္းမ်ား၏ အားေကာင္းမႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ အခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်န္ပီယံၿပိဳင္ပဲြ (၁၈) ႀကိမ္ရွိခဲ့ရာတြင္ စပိန္
အသင္းမ်ားက ကိုးႀကိမ္အထိ ခ်န္ပီယံျဖစ္ထားခဲ့ၿပီး က်န္ႏုိင္ငံမွ အသင္းမ်ားက က်န္ကိုးႀကိမ္
တြင္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ခဲ့ရသည္။ က်န္အသင္းမ်ားထဲတြင္ အဂၤလန္ႏွင့္အီတလီ
အသင္းမ်ားက သံုးႀကိမ္စီ၊ ဂ်ာမနီအသင္းမ်ားက ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ေပၚတူဂီအသင္းမ်ားက
တစ္ႀကိမ္ဗုိလ္စဲြထားႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၅–ဝ၆ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံဘာစီလိုနာ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ၂ဝဝ၅–ဝ၆ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံဘာစီလိုနာ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

စပိန္အသင္းမ်ားဗုိလ္စြဲႏုိင္ေသာ ကိုးႀကိမ္ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း စပိန္အသင္းႏွစ္သင္းျဖစ္
သည့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏွင့္ ဘာစီလုိနာႏွစ္သင္းတည္းက ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး
ရီးယဲလ္က ငါးႀကိမ္၊ ဘာစီလုိနာက ေလးႀကိမ္ဗုိလ္စြဲႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္
က်န္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသင္းမ်ား၏ ဗုိလ္စြဲြႏုိင္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီ
လုိနာအသင္းမ်ား၏ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ကုိပင္ မမီႏုိင္ခဲ့ၾက။

က်န္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသင္းမ်ားဗုိလ္စြဲႏုိင္မႈတြင္ အီတလီမွ ေအစီမီလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီမွ ဘုိင္ယန္
ျမဴးနစ္အသင္းမ်ားက ႏွစ္ႀကိမ္စီ ဗုိလ္စြဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းကသာ အျမင့္ဆုံးအျဖစ္ေတြ႕ခဲ့ရရာ
၂၁ ရာစု ဥေရာပေဘာလုံးေလာကတြင္ေတာ့ စပိန္အသင္းမ်ား ႀကီးစုိးႏုိင္မႈ အတုိင္း
အတာက ႀကီးမားလြန္းေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေနသည္။

စပိန္အသင္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈဟုေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျပန္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့
စပိန္အသင္းမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာ ႏွစ္သင္းတည္းကပဲ
ဦးေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စၾကည့္လွ်င္ စပိန္အသင္းမ်ား ရီးယဲလ္ႏွင့္
ဘာစီလုိနာကသာ တစ္လွည့္စီ ဗုိလ္စဲြခဲ့ၾကၿပီးက်န္ စပိန္အသင္းမ်ားထဲတြင္ ဗုိလ္လုပဲြအထိ
ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အသင္းဆုိ၍ ဗလန္စီယာ(ႏွစ္ႀကိမ္)၊ အလက္တီကုိ (ႏွစ္ႀကိမ္) သာရွိခဲ့
သည္။ ဒါကုိျပန္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ စပိန္အသင္းမ်ား၏ အရွိန္အဝါကုိ တကယ္တမ္းျမႇင့္တင္
ေပးႏုိင္ေနသည္က ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏွင့္ ဘာစီလုိနာအသင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနၿပီး ဒီႏွစ္သင္း
ေၾကာင့္သာ စပိန္ေဘာလုံးေလာက ေတာက္ေျပာင္ေနျခင္းဟုပင္ ဆုိရမလုိပါျဖစ္လာ
ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွ ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း စပိန္အသင္းမ်ား၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈဆုိသည္ထက္
ဘာစီလုိနာႏွင့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏွစ္သင္းကသာ ဥေရာပေဘာလုံးေလာကကုိ ဒီ ၂၁ ရာစု
အတြင္းတြင္ ေကာင္းေကာင္းစုိးမုိးထားေနႏုိင္ျခင္းဟု ေျပာရမလုိလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ဒီေနရာတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလာသည္က ဥေရာပတြင္ ထုိစပိန္အသင္းႀကီး
ႏွစ္သင္း၏ စုိးမုိးႏုိင္မႈကုိ ေဖာက္ထြက္ျပႏုိင္သည့္အသင္းမ်ဳိး မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူးလားဆုိသည့္
အခ်က္ပဲျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီးမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ
အသင္းႀကီးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအသင္းႀကီးမ်ားမွာ ၂၁
ရာစုအတြင္း ဥေရာပေဘာလုံးေလာကတြင္ ေျခစြာျပေနၾကေသာ ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာ
ဆီမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ လက္လႊဲယူျပႏုိင္သည့္ အသင္းႀကီးမ်ဳိး ေလာက္ေလာက္လားလား
မေပၚလာႏုိင္ေသး၊ အမွန္ဆုိ မ်က္ေမွာက္ကာလမ်ားတြင္ဥေရာပ၏ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီး
မ်ားမွာ အရွိန္အဝါအရသာမက ေငြေၾကးအရာတြင္ပါ ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာအသင္းမ်ားႏွင့္
ရင္ေပါင္တန္းလာႏုိင္ေသာ အသင္းမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္
ေနာက္ဆုံးေလးရာသီကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြအထိ တက္လာႏုိင္သည့္
အသင္းက အီတလီမွ ဂ်ဴဗင္တပ္တစ္သင္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိေလးႀကိမ္တြင္ စပိန္မွ
ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္၊ ဘာစီလုိနာႏွင့္ အလက္တီကုိ မက္ဒရစ္အသင္း သုံးသင္း ဗုိလ္လုပဲြ
အထိေရာက္ရွိေနၾကခ်ိန္တြင္ က်န္ႏုိင္ငံမွအသင္းႀကီးမ်ားအနက္ ဂ်ဴဗင္တပ္တစ္သင္းသာ
ဗုိလ္လုပဲြကုိႏွစ္ ႀကိမ္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိၾကည့္လွ်င္ က်န္ႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီးမ်ား
ႏွင့္ စပိန္အသင္းမ်ားၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားေနၿပီလားဟုလည္း ထင္စရာေကာင္း
လာေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒီေနရာတြင္ ေနာက္ဆုံးေလးရာသီအတြင္း ဗုိလ္လုပဲြသုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ
ဂ်ဴဗင္တပ္ကုိျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ဗုိလ္လုပဲြတြင္ ဘာစီလုိနာကုိ ၃–၁၊ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ကုိ
၄–၁ ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္စလုံး အေရးနိမ့္ၿပီး ဒုတိယေနရာႏွင့္သာ ႏွစ္ႀကိမ္စလုံး ေက်နပ္လုိက္ရ
သည္ကုိ ထပ္ေတြ႕လုိက္ရျပန္ရာ မ်က္ေမွာက္ကာလက ရီးယဲလ္ႏွင့္ ဘာစီလုိနာကုိ
ယွဥ္ႏုိင္သည့္အသင္း ဥေရာပတြင္ မရွိႏုိင္ေသးသည္ကုိ ပုိၿပီးသက္ေသျပေနသလုိျဖစ္သြား
ခဲ့ျပန္သည္။

ဒီလုိဥေရာပတြင္ ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာအသင္းမ်ား လႊမ္းမုိးထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ဒီႏွစ္သင္းက ျပည့္တြင္းပဲြမ်ားကုိ လွည့္ၾကည့္စရာမလုိသျဖင့္ ျပည္ပပဲြမ်ားတြင္ပုိအားစုိက္ႏုိင္
ခြင့္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျပန္ၾကည့္
လွ်င္ အီတလီတြင္ဂ်ဴဗင္တပ္ႏွင့္၊ ဂ်ာမနီတြင္ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းမ်ား ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပဲြ
တြင္ တစ္သင္းတည္း လႊမ္းမုိးထားႏုိင္ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ထုိအသင္းႀကီးမ်ားမွာလည္း ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာအသင္းမ်ားကုိ သိသိသာသာယွဥ္ႏုိင္
သည့္ အင္အားမ်ဳိး အခုခ်ိန္ထိ ထုတ္မျပႏုိင္ေသးသည္ကုိ အားလုံးအျမင္ပဲျဖစ္သည္။
အဂၤလန္အသင္းမ်ားကေတာ့ ထားလုိက္ေတာ့၊ အဂၤလန္အသင္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းပရီမီယာ
လိဂ္တြင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ျပည္ပဘက္သုိ႔ မလွည့္ႏုိင္ၾကေသးဟု
ေျပာႏုိင္သည္။

အမွန္ဆုိ ဘုိင္ယန္၊ ဂ်ဴဗီသာမက အဂၤလန္၏ ထိပ္သီးအသင္းမ်ားပါ လက္ရွိကာလတြင္
ေငြေၾကးသုံးစြဲႏုိင္မႈမွအစ ရီးယဲလ္ႏွင့္ ဘာစီလုိနာကုိ ေကာင္းေကာင္းယွဥ္လာႏုိင္ေနၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းဥေရာပအဆင့္တြင္ေတာ့ ရီးယဲလ္ႏွင့္ဘာစီလုိနာ
ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ျပႏုိင္ဖုိ႔အသာထား ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာင္မလြယ္ေသးသလုိ ျဖစ္ေနသည္
က အံ့ၾသစရာဟုဆုိႏုိင္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္
ဆုိသည္ကုိပါ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ လုိေနၿပီထင္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ ရီးယဲလ္ႏွင့္ ဘာစီလုိနာႏွစ္သင္းတည္းကလႊမ္းမုိးထားေသာ
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအားနည္ၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာ သိပ္မရွိလွေတာ့သည့္ ၿပိဳင္ပဲြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေနၿပီဟု ထင္ေနမိရင္း ...။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


TeamGPGDPTS
Yangon United
4 9 10
Yadanarbon
4 3 10
Shan United
4 3 9
Rakhine United
4 1 6
Zwekapin United
4 0 6
Nay Pyi Taw FC
4 -1 4
Chin United
4 -2 4
Ayeyarwady United
4 -2 4
Magwe FC
4 -5 4
Hantharwady Utd
4 -1 3
GFA
4 -2 2
Southern Myanmar
4 -3 2
Last Updated - 6 February 2016
TeamGPGDPTS
Manaw Myay
22 51 52
GFA
22 21 49
Nay Pyi Taw FC
22 33 48
Mahar United
22 31 48
Myawady FC
22 23 36
Mawyawadi FC
22 1 35
City Stars
22 1 28
University FC
22 -17 23
Dagon FC
22 -11 20
Pong Gan
22 -37 12
United of Thanlyin
22 -47 11
Silver Stars
22 -49 10
Last Updated - 28 August 2016

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အားကစားသတင္း