ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ၏ ဒုတိယရာသီ၀က္ အနာဂတ္ပံုရိပ္မ်ား

နည္းျပအေျပာင္းအလဲမ်ား

မန္ေနဂ်ာ(သို႔မဟုတ္)နည္းျပမ်ား အေနျဖင့္ အျမဲတမ္းေရေမ်ာကမ္းတင္သာျဖစ္ၾကပါသည္။ စီးရီေအ
ေလာက္ နည္းျပအေျပာင္းအလဲမမ်ားေသာ္လည္း ဘြန္ဒက္စ္လီဂါသည္နည္းျပငါးဦး အေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုရာသီအစတြင္ ေအာ့စ္ဘတ္၏ နယ္သာလန္မန္ေနဂ်ာ လူဟူေကးသည္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး
ဂ်ာမနီလူမ်ဳိးနည္းျပ မားကပ္စ္၀ုိင္ဇီယယ္လ္က တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ေအာ့စ္ဘတ္သည္ ယခု တန္း
ဆင္းဇုန္ထဲေရာက္ေနေသာ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ၀ုဖ္ဘတ္၊ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း၊ ေရွာ္လ္ေကးႏွင့္ ႏုရင္ဘတ္နည္းျပမ်ား သည္လည္း ထုတ္ပယ္
ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ ဖီးလစ္မာဂတ္၊ မာကပ္စ္ ဘာဘယ္လ္၊ ဟပ္ဘ္စတီဗင္၊ ဒုိင္ယက္
တက္ဟက္ကင္းတုိ႔ ပါ၀င္သြားခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိအထဲတြင္ ဒုိင္ယက္တာ ဟက္ကင္းတစ္ဦးတည္းသာ ၀ုဖ္ဘတ္ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ျပန္လည္အစား
ထုိး ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ျဖဳတ္ပယ္ ျခင္းခံရေသာ နည္းျပမ်ားသည္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခု
ကို ပိုင္ဆုိင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ယင္းတုိ႔ကုိယ္တြယ္သည့္ အသင္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအားလံုးမွာ
လည္း ေက်နပ္စရာရွိေလာက္သည္ မဟုတ္ပါ။

၀ုဖ္ဘတ္သည္ တန္းဆင္းဇုန္ ႏွင့္ ခုနစ္မွတ္သာ ကြာဟၿပီး အဆင့္(၁၅)၊ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္းသည္
တန္းဆင္းဇုန္ထဲ က်ေရာက္ၿပီး အဆင့္(၁၆)၊ ေရွာ္လ္ေကး မွာ အဆင့္(၇)၊ ႏုရင္ဘတ္မွာလည္း
အဆင့္(၁၄)ေနရာမ်ဳိးတြင္ ရပ္တည္ေန ေနၾကေသာအသင္းမ်ားသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တန္းဆင္းဇုန္ထဲ က်ေရာက္ေနေသာ ေဟာ့ဖန္ဟိမ္း၊ ေအာ့စ္ဘတ္ႏွင့္ ဂ႐ုသာ
ဖတ္ခ်္တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏နည္းျပမ်ားကို လဲလွယ္ တာ၀န္ေပးရန္ရွိေနေသးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္
ျဖစ္သည္။

အလားတူ အနာဂတ္ကိုခန္႔မွန္းရေသာ္ ၀ါဒါဘရီမင္၊ စတုဂတ္ႏွင့္ မုိခ်င္ဂလက္ဘတ္တို႔၏ နည္းျပမ်ား
လည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေနသည္။ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါသည္ ယခုလက္ရွိ ဘုိင္ယန္
ျမဴးနစ္က ဒုတိယေနရာက ေလဗာကူဆင္ကို ကိုးမွတ္ျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ေနသလုိ လက္ရွိခ်န္ပီယံ
ေဒါ့မြန္ကလည္း ရမွတ္ ၃၀ ျဖင့္ တတိယ၊ တန္းျပန္တက္လာေသာ ဖရန္႔ဖတ္ကလည္း ရမွတ္ ၃၀
ျဖင့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဏူေပ -သ္္ တစ္ေနရာကို ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္။

ဖ႐ိုင္းဘတ္ႏွင့္ မိန္႔ဇ္တုိ႔မွာ ရမွတ္ ၂၆ မွတ္စီျဖင့္ ယူ႐ိုပါလိဂ္ကို ကစားခြင့္ရထားၾကပါသည္။ ေဟာ့ဖန္
ဟိမ္း၊ ေအာ့စ္ဘတ္၊ ဂ႐ုသာဖတ္ခ်္တုိ႔မွာမူ တန္းဆင္းဇုန္ထဲေရာက္ရွိေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ရာသီ
ကုန္ရာ၌ ယင္းအတိုင္းပင္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။

အေျပာင္းအေရႊ႕ေဈးကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္လား

ယေန႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပ၏ ေဆာင္းရာသီ အေျပာင္းအေရႊ႕ေဈးကြက္သည္
စတင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆီးႏွင္းထူထပ္ေသာ ေအးခဲသည့္ႏွင္းမႈန္မ်ားေအာက္တြင္ မည္သည့္ အေျပာင္း
အေရႊ႕ပံုျပင္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ျဖစ္လာမည္လဲဆုိသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုမူ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါကလပ္ ေဒါ့မြန္ တုိက္စစ္မႉး လီ၀မ္ေဒါစကီး၏ အေျပာင္းအေရႊ႕မွာ အျမန္ဆံုး
လႈပ္ခတ္မႈဟု တင္စားၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ ေပါင္ ၁၈ သန္းျဖင့္ မန္ယူကိုေရာက္ရန္ အလြန္နီးစပ္ေနၿပီ
ဟုုဆိုေနၾကပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ ေျခလည္း အလြန္မ်ားပါသည္။ မန္ယူ သည္ ကာဂါ၀ါကို ေခၚယူသည့္အခ်ိန္ ကတည္းကပင္
လီ၀မ္ေဒါစကီး၊ ဟမ္းမဲလ္တုိ႔ကိုေခၚယူရန္ 'အစုံလိုက္' ၀ယ္ယူမႈမ်ဳိးလုပ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အဆင္မေျပခဲ့ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လီ၀မ္ေဒါစကီးကို ေခၚယူရန္ ကိစၥမွာျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါ
သည္။ အျခားအံ့အားသင့္စရာေကာင္း သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကလည္းရွိေနပါေသးသည္။ ေရွာ္လ္
ေကးကြင္းလယ္လူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူး၀စၥေဟာ့ဘီ ကလည္း အသင္းက ထြက္ခြာရန္ရွိေန
သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

ေဟာ့ဘီကို ႀကိဳးၾကာနီမ်ားက ကိုက္ခ်ီရန္ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ေဟာ့ဘီမွာ လီဗာပူး၏ၿပိဳင္ဘက္ အဲဗာ
တန္အသင္းကို အားေပးသည့္ပရိသတ္ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အခက္ၾကံဳဖြယ္ရွိျခင္းျပႆနာ ႏွင့္ ရင္
ဆုိင္ေနရသည္။

ေရွာ္္လ္ေကးတုိက္စစ္မႉး ဟန္တယ္လာ၏ ေဆာင္းရာသီပံုျပင္မွာမူ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီး မူရင္း
အသင္းမွာပင္ရွိေန ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္၏ နည္းျပဂ်ပ္စ္ေဟးနက္က
အသင္းႏွစ္ရာသီဖလားလက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ တြန္းအားတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ၾကားလုိက္ရာ ဘုိင္ယန္သည္ လက္က်န္ရာသီ၀က္ တြင္လည္း အစြမ္းကုန္တုိက္စစ္ဆင္မည္ ဟု
ခန္႔မွန္းရသည္။

အားလံုး၏သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဂ်ာမန္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ၊ ျပင္သစ္လီဂူးအစရွိသည့္လိဂ္မ်ားမွ ထိပ္တန္း
ကစားသမားမ်ားသည္ ယခုေဆာင္းရာသီအိပ္မက္ ႏွင့္အတူ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအေရႊ႕ကို ဦး
တည္လိမ့္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရာလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလန္
ပရီမီယာလိဂ္ ႏွင့္ စပိန္လာလီဂါကိုလည္း ေလွ်ာ့တြက္ထား၍မရဟုဆုိခ်င္ပါသည္။

ျခံဳငံုေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ား

ဂ်ာမန္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါသည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစြမ္းကုန္ တိုးတက္လာသည္ဟု ယံုၾကည္မိ
ပါသည္။ ေဒါ့မြန္ႏွင့္ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တုိ႔၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အလြန္မ်ားလာပါသည္။ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္
ခြင့္မွာလည္း အီတလီ စီးရီးေအထက္ပင္ ပိုမိုသာလြန္၍ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမန္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ
အေနျဖင့္ ျပန္လည္စတင္မည့္ ဇန္န၀ါရီ ႏွင္းခဲမ်ားေအာက္တြင္ အျပင္းထန္ဆံုး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္
အပူေလာင္ဆံုး မီးခဲ ေတာက္တစ္စျဖစ္မည္ဟုပင္ ဆုိခ်င္ပါ ေတာ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


TeamGPGDPTS
Yangon United
4 9 10
Yadanarbon
4 3 10
Shan United
4 3 9
Rakhine United
4 1 6
Zwekapin United
4 0 6
Nay Pyi Taw FC
4 -1 4
Chin United
4 -2 4
Ayeyarwady United
4 -2 4
Magwe FC
4 -5 4
Hantharwady Utd
4 -1 3
GFA
4 -2 2
Southern Myanmar
4 -3 2
Last Updated - 6 February 2016
TeamGPGDPTS
Manaw Myay
22 51 52
GFA
22 21 49
Nay Pyi Taw FC
22 33 48
Mahar United
22 31 48
Myawady FC
22 23 36
Mawyawadi FC
22 1 35
City Stars
22 1 28
University FC
22 -17 23
Dagon FC
22 -11 20
Pong Gan
22 -37 12
United of Thanlyin
22 -47 11
Silver Stars
22 -49 10
Last Updated - 28 August 2016

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အားကစားသတင္း