Wednesday, May 25, 2016

နာပိုလီအႏုိင္က ကာဗာနီအေပၚ မူတည္ေန

ပါးမား ၁-၂ နာပိုလီပြဲစဥ္တြင္ နာပိုလီကစားသမား ဟန္ဆစ္ ဂိုးသြင္းယူေနစဥ္။ပါးမား ၁-၂ နာပိုလီပြဲစဥ္တြင္ နာပိုလီကစားသမား ဟန္ဆစ္ ဂိုးသြင္းယူေနစဥ္။

နာပိုလီ-ကာတာနီးယား ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲတြင္ ဘိုေလာ့နာကို အေရးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ကိုပါ
အီတာလ်ံဖလားၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္လိုက္ရၿပီးေနာက္ နာပိုလီသည္ စီးရီးေအၿပိဳင္ပဲြ ဘက္သို႔ အာ႐ံုစိုက္မႈ
ကို သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္လိုက္သည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းပဲြမ်ား တြင္ နာပိုလီတို႔ ကစားခဲ့ေသာေျခစြမ္းသည္ တစ္ပဲြထက္တစ္ပဲြ ေကာင္းလာ
သည္။

အခ်ိတ္အဆက္မိလာသည္။ ကစားကြက္အားျဖင့္ 'စီးစီးပိုင္ပိုင္' ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ လ၀က္က်ိဳးသည္ထိ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကာ ပဲြဆက္မ်ားျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ကို နာပိုလီတို႔ ခံစားခဲ့
ရသည္။

အရန္ အင္အားမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ကာ ခ်မွတ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ
ပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိေန ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နာပိုလီတို႔ ေျခစြမ္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ႐ႈံးထြက္ပဲြမ်ားတြင္ ကစားေသာ ေျခစြမ္း၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လူထုတ္ပံုတို႔၏ အမွားအယြင္း
ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို စီးရီးေအတြင္ လာေရာက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ စီးရီးေအအမွတ္ေပးပဲြ မ်ား ျပန္လည္စတင္ေသာအခါတြင္မူ နာပိုလီေျခစြမ္းသည္
တစ္ဟုန္ထိုးတက္ လာသည္။

ကစားသမားမ်ားသည္ ႐ႈံးထြက္ပဲြမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီဟု ယူဆရသည္။ နာပိုလီေျခစြမ္း ျပန္လည္ထက္ျမက္ လာသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ အားထားရေသာတိုက္စစ္မႉး ကာဗာနီ ၏ ဂိုးသြင္းေျခစြမ္း ျပန္လည္
တိုးတက္ လာေသာအခ်က္က အခရာက်ေန သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးပဲြဆက္တိုက္တြင္ ေလးပဲြႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဖီအိုရင္တီးနားကြင္းတြင္ ၁-၁ သေရက်ခဲ့ေသာ
နာပိုလီသည္ ၁၂ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုငါးပဲြတြင္ နာပိုလီတို႔သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ေသာ ၁၂ ဂိုးကို ျပန္
လည္ခဲြစိတ္လိုက္ပါက အဓိက တိုက္စစ္မႉး ကာဗာနီတစ္ေယာက္တည္း က ႐ိုးမားႏွင့္ပဲြတြင္
ဟက္ထရစ္ရခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ ဂိုးမ်ားသြင္းယူေပးခဲ့သည္။

သို႔ကလိုေၾကာင့္ ကာဗာနီသာ ပါ၀င္ ကစားႏိုင္ၿပီး ေျခစြမ္းဆက္ထိန္းႏိုင္ပါက နာပိုလီတိုက္စစ္အား
သည္ စီးရီးေအ တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိသည္။

ဇန္န၀ါရီ လထဲတြင္ နာပိုလီတို႔ေျခစြမ္းတက္လာရျခင္း၏ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရသူ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

နာပိုလီကြင္းလယ္သည္ ကစားကြက္မိၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ ေကာင္းမြန္သည္။ ကြင္းလယ္ကစား
သမားမ်ားသည္ ကစားကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ နားလည္မႈ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ခံစစ္ကစားရာမွ
တိုက္စစ္ေျပာင္းကစားရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ တိုက္စစ္ဆင္ရာမွ ခံစစ္ေျပာင္း ကစားရာတြင္လည္း
ေကာင္း 'အထျမန္'သည္။

နာပိုလီကြင္းလယ္သည္ ေဘာလံုး 'ကိုင္' ကစားတတ္ေသာ္လည္း တိုက္စစ္သမားမ်ားႏွင့္ နားလည္
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္ရာတြင္ 'ပိရိ ေသသပ္'မႈ
ရွိသည္။

နာပိုလီေနာက္တန္း သည္ 'မာ' သည္။ ကြင္းလယ္အဖ်က္ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္
ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားမ်ား ခံစစ္ကစားကြက္ေအာက္ ေရာက္ေနလွ်င္ နာပိုလီ
ေနာက္ခံလူ မ်ားသည္ ကြင္းလယ္ထဲတက္'ျဖည့္' ေပး႐ံုသာမက အေျခအေနေပးလွ်င္ တိုက္စစ္တြင္
ပါ ဆက္လိုက္သြားတတ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ စီးရီးေအ အလယ္အလတ္အသင္းမ်ားထဲတြင္ ကာတာနီး ယားသည္ 'ေႂကြ'တက္ေန
သည္။

ၿပီးခဲ့ ေသာ သံုးပဲြဆက္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ ကာတာနီးယားေနာက္တန္းသည္ ေပးဂိုးတစ္ဂိုးသာရွိ
ေသာေၾကာင့္ တိုက္စစ္ေရာ၊ ခံစစ္ပါ က်စ္လ်စ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ကိုပါအီတာလ်ံဖလားတြင္ လာဇီယိုကို႐ံႈးၿပီးေနာက္ စီးရီးေအဘက္တြင္ အာ႐ံုစိုက္
လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေျခစြမ္းေရာ၊ ရလဒ္သာမက ကစားသမားမ်ားအၾကား စိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာႏွင့္
ယံုၾကည္မႈပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။

ကာတာနီးယားေနာက္တန္းသည္ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ ေျခစြမ္းေရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္
တိုးတက္လာသည္။

တိုက္စစ္ကစားပံု 'မာ' ေသာေၾကာင့္ ကာတားနီးယားသည္ နာပိုလီကို 'ခံစစ္ထိုင္' ကစားၿပီး
တန္ျပန္ တိုက္စစ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းကစားလွ်င္ နာပိုလီ တို႔ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္သင္းစလံုး ေျခစြမ္း တက္ၿပီး ရစ္သမ္မိေနေသာ္လည္း နာပိုလီသည္ ဘက္စံုမွ
'ႏွာတစ္ဖ်ား' သာ သည္။ တစ္ဖန္ နာပိုလီသည္ စီးရီးေအ အိမ္ကြင္း ၁၁ ပဲြကစားၿပီးရာတြင္ ရွစ္ပဲြႏိုင္၊
ႏွစ္ပြဲသေရက်ၿပီး ဘုိေလာ့နာတစ္သင္းတည္းကိုသာ အေရးနိမ့္ဖူးေသာေၾကာင့္ အိမ္ကြင္းေျခစြမ္းႏွင့္
ရလဒ္မ်ားက အေကာင္းဘက္မွာ ရွိေနသည္က ေသခ်ာသည္။

တစ္ဖန္ ထိပ္ဆံုးမွဂ်ဴဗင္တပ္ကို ဖိအားေပးႏိုင္ရန္ ပဲြတိုင္းကို 'ညႇစ္' ကစား ေနသည္။

သို႔ကလိုေၾကာင့္ အဓိက တိုက္စစ္မႉး ကာဗာနီေျခစြမ္းျပႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုေသာအခ်က္ေပၚတြင္
နာပိုလီ တိုက္စစ္ အတက္အက်ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ကြင္းတြင္ ကာတာနီးယားကို အႏိုင္ယူရန္
ႀကီးႀကီးမားမား အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ဘဲ ဂိုးနည္းေသာပဲြ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


TeamGPGDPTS
Yadanarbon
11 17 29
Hantharwady Utd
11 8 21
Ayeyarwady United
11 3 20
Yangon United
11 10 19
Magwe FC
11 1 16
Chin United
11 1 15
Zwekapin United
11 2 14
Zeyar Shwe Myay
11 -3 13
Shan United
11 6 12
Rakhine United
11 -3 11
Horizon FC
11 -21 5
Southern Myanmar
11 -21 4
Last Updated - 7 April 2016
TeamGPGDPTS
Manaw Myay
11 24 26
GFA
11 12 26
Nay Pyi Taw FC
11 13 20
Myawady FC
11 14 19
Mawyawadi FC
11 4 19
Mahar United
11 6 18
University FC
11 -3 15
City Stars
11 -6 12
Dagon FC
11 -2 11
United of Thanlyin
11 -9 11
Silver Stars
11 -23 4
Pong Gan
11 -30 1
Last Updated - 7 April 2016

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အားကစားသတင္း