၂၀၁၅ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျမန္မာဘိုးလင္းအသင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရိွ

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဘုိးလင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ စင္ကာပူ ကစားသမားတစ္ဦး (၀ဲ) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေနစဥ္။(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဘုိးလင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ စင္ကာပူ ကစားသမားတစ္ဦး (၀ဲ) ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေနစဥ္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၂၈)ႀကိမ္
ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘိုးလင္း
အသင္းသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

အဆိုပါ (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ပဏာမလက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ပဲြကို ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္
၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေအးရွားပိြဳင့္ဘိုးလင္း စင္တာတြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလြတ္တန္း ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ အေပ်ာ္တန္းၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစားမ်ား ကို ထည့္သြင္း
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အလြတ္တန္းၿပိဳင္ပဲြမွ အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦးႏွင့္ အရန္တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ဦးႏွင့္ အရန္တစ္ဦး
ေရြးခ်ယ္ကာ ေနျပည္ေတာ္(ေရႊ) အားကစားေလ့က်င့္ေရး စခန္းတြင္ မတ္လမွစတင္၍ စခန္း
သြင္းေလ့က်င့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေပ်ာ္တန္း ၿပိဳင္ပဲြမွ အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ရွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
အရန္ အားကစားစခန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလ့က်င့္ ေပးလ်က္ရိွသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္
အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစား ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဘိုးလင္းအားကစားနည္းကို ထည့္သြင္းက်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းမရိွ၍ ျမန္မာဘိုးလင္း အသင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရရိွခဲ့ဘဲ လာမည့္စင္ကာပူဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြ
တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွရန္အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္
ရိွသည္။

ဘိုးလင္းအားကစားနည္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပဲြ၊ ႏွစ္ေယာက္တြဲၿပိဳင္ပဲြ၊ သံုးေယာက္တဲြ ၿပိဳင္ပဲြ၊
ေလးေယာက္ႏွင့္အထက္ အသင္းလိုက္ ၿပိဳင္ပဲြ၊ မာစတာဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြအစရိွေသာ ၿပိဳင္ပဲြ အမ်ဳိးအစား
ငါးမ်ဳိးရိွၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘိုးလင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစားအားလံုး တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ျပင္
ဆင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွလူငယ္ ဘုိးလင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူ အမ်ဳိးသမီးအသင္း။(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွလူငယ္ ဘုိးလင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူ အမ်ဳိးသမီးအသင္း။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ အိမ္ရွင္ဆီးဂိမ္းမွာ မပါျဖစ္ခဲ့တာ က ကြ်န္ေတာ္ဘိုးလင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရႊတံဆိပ္
က်ိန္းေသရမယ္လို႔ အာမမခံႏိုင္ခဲ့ ဘူး။ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ေရႊတံဆိပ္ရဖို႔
မက်ိန္းေသတဲ့ အားကစားနည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းမက်င္းပခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္။
လာမယ့္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြသြားေရာက္ဖို႔နဲ႔
ႏိုင္ငံျခားသားနည္းျပ ငွားရမ္းတဲ့အပိုင္းမွာ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက တစ္ဖက္တစ္လမ္းက
ကူညီေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆီးဂိမ္းမတိုင္မီ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား နည္းျပတစ္ဦးကို ငွားရမ္းဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိစခန္း
သြင္းထားတဲ့ ဘိုးလင္း အားကစားသမားေတြကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကပဲ ေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ အရည္
အခ်င္းရိွတဲ့ ကစားသမားေတြကို ဘိုးလင္းဖိနပ္၊ ဘိုးလင္း ေဘာလံုးေတြကို ေပးထားပါတယ္။
အားကစား သမားတိုင္းကို မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဘိုးလင္းအားကစားနည္းက
အားကစား ပစၥည္းေတြ အရမ္းေဈးႀကီးပါတယ္။ ေဘာလံုး တစ္လံုးကို က်ပ္ႏွစ္သိန္းေလာက္တန္
ပါတယ္။ ဘိုးလင္းကစားတဲ့ ဖိနပ္ဆိုရင္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၀ ေလာက္ရိွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကစားသမားတိုင္းကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါဘူး။ တကယ့္အရည္အခ်င္းရိွတဲ့ ကစားသမားေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိုးလင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာပါ"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဘိုလင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ဳိးေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ျပည္တြင္းနည္းျပမ်ားႏွင့္အေပ်ာ္တန္းအဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဆီးဂိမ္းအတြက္
အရန္အသင္းအေနျဖင့္ရန္ကုန္တြင္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရိွသလို ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း
ပဏာမ လက္ေရြးစင္အသင္းကို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိုးလင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပဏာမလက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ား ႏိုင္ငံတကာ
ျပိဳင္ပဲြအေတြ႕အၾကံဳရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္
အတြက္ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဘိုးလင္းအသင္းအေနျဖင့္ လာမယ့္စင္ကာပူဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္စင္ကာပူ၊
မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

"ျမန္မာကစားသမားေတြအေနနဲ႔ အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစားမွာ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရယူ ႏိုင္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာ ကစားသမားေတြရဲ႕ စံခ်ိန္ေတြတိုးတက္လာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားသား
နည္းျပ ငွားရမ္းရပါမယ္။ ျမန္မာ့ပဏာမလက္ေရြးစင္ ဘိုလင္းအသင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕
အၾကံဳရိွတဲ့ ကစားသမားေတြနဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ကစားသမား ေတြကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားေတြ ႏိုင္ငံ တကာၿပိဳင္ပဲြအေတြ႕အၾကံဳရဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ
ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ၿပိဳင္ပဲြေတြ ကို မၾကာခဏက်င္းပျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြေတြကိုလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ
က်င္းပႏိုင္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြ ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ လက္ရိွဘိုးလင္း အားကစားကြင္းေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး အဆင္ျမႇင့္ရပါမယ္။
ဘိုးလင္းအားကစားနည္း က ကုန္က်စရိတ္အရမ္းမ်ားတဲ့ အားကစားနည္း ပါ။ ႐ံုတြင္းအားကစား
နည္းတစ္ခုဆိုေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္စက္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အတြက္ အကုန္အက်အရမ္းမ်ားပါ
တယ္။ လူတိုင္း ေတာ့ မကစားႏိုင္ပါဘူး။ ကစားၿပီးတဲ့လူတိုင္း ကလည္း ဒီအားကစားနည္းကို
စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္"ဟု ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပဲြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံ က်င္းပ ခြင့္ရခဲ့
ေပမယ့္ ဘိုးလင္းအားကစားနည္းကို ထည့္သြင္းမက်င္းပခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာဘိုးလင္း အသင္းအေနနဲ႔
ဒီလိုႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ဳိးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရတာေၾကာင့္ ကစားသမား ေတြအေနနဲ႔ နစ္နာပါ
တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိုးလင္းအားကစား႐ံု အခက္အခဲေၾကာင့္ မထည့္သြင္းခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္။
လာမယ့္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိုးလင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ကစားသမားေတြကို
အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ လာမယ့္စင္ကာပူဆီးဂိမ္းမွာ ျမန္မာဘိုးလင္းအသင္းရလဒ္
ေကာင္းတစ္ခုရရိွမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ ရလဒ္ေကာင္းရေအာင္လည္း ႀကိဳးစား ယွဥ္ၿပိဳင္သြား
မွာပါ"ဟု ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ဘိုးလင္းအားကစားသမား တင့္ေဆြဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


TeamGPGDPTS
Yangon United
4 9 10
Yadanarbon
4 3 10
Shan United
4 3 9
Rakhine United
4 1 6
Zwekapin United
4 0 6
Nay Pyi Taw FC
4 -1 4
Chin United
4 -2 4
Ayeyarwady United
4 -2 4
Magwe FC
4 -5 4
Hantharwady Utd
4 -1 3
GFA
4 -2 2
Southern Myanmar
4 -3 2
Last Updated - 6 February 2016
TeamGPGDPTS
Manaw Myay
22 51 52
GFA
22 21 49
Nay Pyi Taw FC
22 33 48
Mahar United
22 31 48
Myawady FC
22 23 36
Mawyawadi FC
22 1 35
City Stars
22 1 28
University FC
22 -17 23
Dagon FC
22 -11 20
Pong Gan
22 -37 12
United of Thanlyin
22 -47 11
Silver Stars
22 -49 10
Last Updated - 28 August 2016