အံု႔မိႈင္း

ရာသီဥတုက အံု႔မိႈင္းေနတယ္၊ မုိးသားေတြ အံု႔မိႈင္းေနတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး အံု႔မိႈင္းေန
တယ္၊ ခံစားခ်က္ေတြ အံု႔မိႈင္းေနတယ္၊ သီခ်င္း ေတြ အံု႔မိႈင္းေနတယ္၊ အေတြးအေခၚေတြ
အံု႔မိႈင္းေနတယ္၊ ေရးသားေနတဲ့ စကားလံုးေတြ အံု႔မိႈင္းေနတယ္။

အံု႔မိႈင္းေနတဲ့ စိတ္ထားေတြ၊ အံု႔မိႈင္းသြား တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ေတြ၊ အံု႔မိႈင္းေနတဲ့ ရပ္ကြက္ႀကီး၊
အံု႔မိႈင္းေနတဲ့ ဃသူိ ဏူေပ သီခ်င္း ေတြ၊ အံု႔မိႈင္းလြန္းတဲ့ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ၊ အျမဲတမ္းလုိလို
အံု႔မိႈင္းေနတတ္တဲ့ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ တိမ္တုိက္ႀကီးေတြ၊ မိုးတြင္းတုိင္း အံု႔မိႈင္းေနတဲ့
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႀကီး၊ အံု႔မိႈင္းေစတဲ့ မူးယစ္ေဆးေတြ၊ အံု႔မိႈင္းမႈေတြ ပိေနတဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြ၊
အံု႔မိႈင္းတဲ့ ေနာက္ခံနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္႐ူပါ႐ံုက သေဘၤာဆိပ္အုိႀကီး၊ နားလည္မႈေတြ အံု႔မိႈင္းေနတဲ့
စံုတြဲေတြ၊ မုန္တုိင္းတုိက္ခါနီး အံု႔မိႈင္းသြားတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ႀကီး၊ အံု႔မိႈင္းေနတဲ့ အရသာေတြနဲ႔
ေနာက္ ဆံုးမွာေတာ့ မုိးဖဲြေလးနဲ႔ မခို႔တ႐ို႕အံု႔မိႈင္းေန ရွာတဲ့ မနက္ခင္းေလးေပါ့ဗ်ာ။ အံု႔အံု႔မိႈင္း
မိႈင္းေလးနဲ႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အံု႔မိႈင္းလ်က္ရွိေနၾကတယ္။

အတိတ္ဘ၀က ခ်စ္ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ အံု႔မိႈင္းျခင္း။ "ငါ့မိသားစုနဲ႔ ငါ ျပန္ေတြ႕ရပါေတာ့မလား"ဆုိတဲ့
ဒုုကၡသည္ ေတြရဲ႕ အံု႔မိႈင္းျခင္း။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရဲ႕ အံု႔မိႈင္းျခင္း၊ ေရစီးထဲ ေမ်ာပါသြားတဲ့
အနာဂတ္ ေလးေတြရဲ႕ အံု႔မိႈင္းျခင္း၊ ဒုကၡသည္ေတြကို ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ကယ္တင္ရမယ့္တာ၀န္ရွိ
ပါလ်က္ ကိုယ့္အေရးကိုယ္ၾကည့္လုိ႔ တာ၀န္မေက်တဲ့ တာ၀န္ခံေတြရဲ႕ ဘ၀အသက္တာရဲ႕
ေရွ႕ေလွ်ာက္ ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ အံု႔မိႈင္းျခင္းေတြကို ေတြးေတာ ပူပန္ရင္း...။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။