သုံးဖန္လွ - စာေပေစ်းကြက္ က႑

စာေရးဆရာမ ခင္ခင္ထူးရဲ႕အဖြဲ႕အႏြဲ႕မွာ ၿငိတြယ္
တတ္ၾကတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္
ေတြ႕ဦးမယ့္ ၀တၳဳလတ္ စုစည္း မႈစာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မိဘေမတၱာဘြဲ႕ ၀တၳဳမ်ား - စာေပေစ်းကြက္

ဥတၱရလမင္းခံစားမႈအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ ထားၿပီး ဖတ္႐ႈသူတိုင္း
မိခင္၊ ဖခင္ရဲ႕ ေမတၱာကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သက္၀င္ ခံစားမိ
ေစမယ့္ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ၀တၳဳ ေတြကို စုစည္းထားတဲ႔
စာအုပ္ျဖစ္ပါ တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေသြးစြန္းေသာ အာဏာရွင္မ်ား

လူထုရဲ႕အာ႐ုံထဲမွာ ေျပာစမွတ္တြင္ ရေလာက္တဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ေနရာယူခဲ့ၾကတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ
အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အေၾကာင္းကို
စိတ္၀င္စားစရာ ေဖာ္ျပထားတဲ့စာေရးဆရာေအာင္ျမတ္ဦးရဲ႕
စာအုပ္ျဖစ္ပါ တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔