ေခတ္မီ ႐ံုးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးပဲလုပ္လုပ္ ၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္နဲ႔
ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ဖုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အေရးႀကီးပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြ ေဆာင္သင့္တယ္၊ ဘာေတြေရွာင္သင့္တယ္ဆုိတာ
အေသးစိတ္ ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ားစုက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းေတြကို မိသားစုပံုစံနဲ႔ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္လုပ္လာတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။

အဲဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။

ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတို႔၊ လူသားအရင္း အျမစ္တုိ႔ဆိုတာ အခုအထိ အေျခတက် မျဖစ္ေသးဘူး၊
ဒါကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ စီးပြားေရးကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးသထက္ ႀကီးေအာင္ ျပည္ပကိုပါ
ထိုးေဖာက္ ေနရာယူေနၾကတာ မ်က္ျမင္ပါပဲ။

သူတုိ႔ လုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္တာဟာ ေခတ္မီတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာကို နားလည္လို႔ပါ။

ဒီစာအုပ္မွာ ေခတ္မီစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိတာ ဘာလဲ၊ စီမံေရးရာနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို
ဘယ္လိုထိန္းညႇိမလဲ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းက အေရးပါရသလဲ၊ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးကို
ဘယ္လိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ဒီစာအုပ္မွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေျခခံက်တဲ့ က႑ႀကီး ေလးရပ္ ရွိပါတယ္။

အဲဒါေတြက ဘ႑ာေရး၊ စာရင္းအင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္နဲ႔ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊
ေဈးကြက္ရွာေဖြ ေရာင္းခ်ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးပါတဲ့ က႑ႀကီး ေလးရပ္ကို ဒီစာအုပ္မွာ တစ္ခ်က္ခ်င္း ရွင္းျပထားတာမို႔ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လိုသူတုိင္း သိထားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒါေတြ မသိဘဲနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းကို ေရရွည္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔
စာေရးသူက ဆုိပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ကို မဇၩိမစာေပက တန္ဖုိးက်ပ္ ၂,၀၀၀ နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိထားပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။