ေတာ္လွန္ကဗ်ာ

ကဗ်ာဆရာကိုးဦးရဲ႕ ကဗ်ာစုစည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၄၈ ႏွစ္ၾကာမွ ဒုတိယအႀကိမ္
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀စဥ္က ပန္းခ်ီဆရာစံတိုးရဲ႕ အဖံုးဒီဇိုင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ယခု ဒုတိယအႀကိမ္
မွာေတာ့ မူရင္းအဖံုးအျပင္ ပန္းခ်ီဆရာတင္ထြဏ္းရဲ႕ အဖံုးဒီဇိုင္းနဲ႔ ကဗ်ာစာအုပ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရမပ်က္
ဆန္းသစ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေတာ္လွန္ကဗ်ာပီပီ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ ေမာင္စိမ္းနီ(ေကသီပန္)၊ စိုးျမင့္သိန္း၊ နီေအာင္၊
ေမာင္ျပဳျပင္(က်ဳံေပ်ာ္)၊ ေရႊရေတာင္ကုတ္၊ ေမာင္ေသြးသစ္၊ ေမာင္သင္းခုိင္ (ပ်ဥ္းမနား)၊
ေအာင္ဇင္မင္းတို႔ရဲ႕လက္ရာ ရဲရဲေတာက္ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာဆိုတာ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ကိုင္စြဲၿပီး အမွန္တရားအတြက္ ေသသည္အထိ
တုိက္ပြဲ၀င္ရဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ၊ ခံယူခ်က္ျပင္းျပင္းနဲ႔ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းကို မမွိတ္မသုန္
ခ်ီတက္ေနသူေတြ၊ အမွန္တရားအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဗ်ာေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ေတြကို ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး၊
ေရႊသံလ်က္ေတာ္ေခတ္မွ ေဒါင္းအလံ၊ ခြပ္ေဒါင္းအလံ၊ ပါလီမန္အရင္းရွင္၊ ဆုိရွယ္လစ္၊
စစ္၀ါဒီအာဏာရွင္၊ ယခု ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တုိင္ တုိက္ပြဲအလီလီ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီ။

ခံစားခ်က္ေတြေျပာင္းသလို၊ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ေတြလည္း ေျပာင္းခဲ့ၿပီ။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ဆီက အေတြးအေရးနဲ႔
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အေတြးအေရး ဘယ္လို ျခားနားသြားၿပီလဲ။ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ကဗ်ာဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္က "ႏုိင္ငံေရး စံထားခ်က္နဲ႔ အႏုပညာစံထားခ်က္ကို အေျခခံၿပီး
ဒီကဗ်ာမ်ားကို ေရးခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္"လို႔ ဖြင့္ဟထားပါတယ။္

သူ႔ဖြင့္ဟခ်က္ မွန္မမွန္ သူ႔ကဗ်ာကို ခံစားၾကည့္ပါ။ ဒီစာအုပ္ကို ၾကယ္နီစာေပက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
မတ္လမွာ တန္ဖုိး က်ပ္ ၂,၀၀၀ နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိထားပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။