မုိင္းအုိက္ေကာ္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ တအန္း(ပေလာင္) လူမ်ဳိးသမုိင္း (အစဲန္ၿခိဴ၀္းတအာင္း)

သႀကၤန္ရက္မ်ားအၿပီးမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထြက္ရွိလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ကေတာ့ သမုိင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္တစ္အုပ္လို႔ ဆုိႏုိင္သလို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆုိင္ရာ
စာအုပ္လုိ႔လည္းဆိုႏုိင္တဲ့ 'တအန္း(ပေလာင္)လူမ်ဳိး သမုိင္း (အစဲန္ၿခိဴ၀္းတအာင္း)'လို႔
အမည္ေပးထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုသူကလည္း တအန္းအမ်ဳိးသား တုိင္းရင္းသား မိုင္းအုိက္ေကာ္ဆုိသူပါ။

မုိင္းအုိက္ေကာ္က အမွာစာမွာ 'စာေရးသူသည္ သမုိင္းပညာရွင္ မဟုတ္သည့္အတြက္
ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သမုိင္းစာအုပ္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ကား မဟုတ္ေခ်'ဟု ဆုိထားေပမဲ့
သူ႔ရဲ႕စာအုပ္ဟာ မဂၢဇင္းဆိုက္ႀကီးနဲ႔ပဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၉၀ ေက်ာ္ရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းထားသလဲဆိုတာကို ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။

မုိင္းအိုက္ေကာ္ဟာ ဒီစာအုပ္ကို အခန္း ေလးခန္းခြဲၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။ ပထမဆံုးအခန္းကေတာ့
'တအန္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမုိင္းေျခရာမ်ား'ဆိုတဲ့ အခန္းပါ။ ဒီအခန္းေအာက္မွာ အခန္းငယ္ေပါင္း ၂၁ ခန္းနဲ႔
ဓာတ္ပံုက႑ပါ၀င္ၿပီး တအန္းလူမ်ဳိးမ်ား ဆင္းသက္လာရာ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေျခရာေကာက္ျပ
ထားသလို ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။

ဒုတိယအခန္းကေတာ့ 'တအန္းအမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈသမုိင္း' ဆုိတာပါ။ ဒီစာအုပ္မွာ
ဒီဒုတိယအခန္းက ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုး အခန္းလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ တအန္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
အတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကစၿပီး ၁၉၉၁ ခု စစ္အစိုးရ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရယူတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ TNLA အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ေနာက္ခံမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခန္းမွာ အခန္းငယ္ေပါင္း ၃၈ ခန္းပါ၀င္ပါတယ္။

တတိယအခန္းကေတာ့ တအန္းစာေပ သမုိင္းအခန္းျဖစ္ၿပီး စတုတၳအခန္းမွာေတာ့ တအန္းလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕
၀ိေသသလကၡဏာမ်ား၊ နာမည္ေပး႐ိုးရာ၊ တအန္း႐ိုးရာ ၁၂ လရာသီ ပြဲေတာ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခန္႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး
ခြဲျခားထုတ္ေ၀ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးခ်ဳပ္က က်ပ္ ၇,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ခန္႔ခ်ဳပ္က က်ပ္ ၉,၀၀၀
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)မွာရွိတဲ့ ဒီပါစိုးစာေပ
(ဖုန္း- ၀၉-၅၄၀-၃၉၈၆)က ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိထားပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။