ေက်ာ္စြာထက္ ၀တၳဳတိုမ်ား ၁+၂+၃

စာေရးဆရာ ေက်ာ္စြာထက္ရဲ႕ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ၀တၳဳတို သုံးအုပ္ကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း
စုစည္းၿပီး ေက်ာ္စြာထက္ ၀တၳဳတိုမ်ား ၁+၂+၃ အျဖစ္ ငါတို႔စာေပက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ
ထုတ္ေ၀ပါတယ္။

၀တၳဳတိုေပါင္း ၄၃ ပုဒ္ပါရွိၿပီး ၁၉၈၃-၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ကာလေတြက ေရးသားခဲ့တဲ့ ၀တၳဳတိုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၀တၳဳတို ၄၃ ပုဒ္ထဲမွာ အေတြးဒႆန၊ တစ္သီးပုဂၢလခံစားမႈ၊ သေကၤတ၀ါဒအဖြဲ႕ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး
လူ႔အေၾကာင္းကို ဦးတည္ထားတဲ့ ၀တၳဳေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြဟာ ေမာ္ဒန္စာေပအားေကာင္းတဲ့ ကာလမို႔ ေက်ာ္စြာထက္ရဲ႕
၀တၳဳတိုေတြကို ေမာ္ဒန္၀တၳဳတိုေတြအျဖစ္ သမား႐ုိးက်ကေန ခြဲထြက္ေနတဲ့ ခံစားမႈ၊ အေတြး၊
ရသေတြနဲ႔အတူ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဘ၀နဲ႔ ဘ၀ဒႆနကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရာမွာ သ႐ုပ္မွန္နည္းမဟုတ္ဘဲ စာဖတ္သူ
ထိလြယ္ၿငိလြယ္ေစတဲ့ အေရးအသားသစ္ပုံစံကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀တၳဳတိုေတြကို ေရးသားခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္အလုိက္ စီထားတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၀တၳဳသြားအလိုက္
စိတ္ႀကိဳက္စီထားတာမို႔ ၀တၳဳက ေပးတဲ့ တစ္ပုဒ္ခ်င္း ရသခံစားမႈကို အနိမ့္ အျမင့္ ခံစားရရွိမွာျဖစ္သလို
၀တၳဳတိုင္းမွာ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတာမို႔ ဖတ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ စာေရးသူရဲ႕
ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စာေရးဟန္နဲ႔ ေတြးေခၚမႈ ပုံစံကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

စာဖတ္ဓာတ္ခံ နည္းသူေတြအတြက္ေတာ့ ေက်ာ္စြာထက္ရဲ႕ ၀တၳဳတိုတခ်ဳိ႕ကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔
အားထုတ္ရမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။

'အခ်စ္ (သို႔မဟုတ္) မ်က္စိကန္းေနေသာ လိပ္ျပာလွလွတစ္ေကာင္၊ 'အင္းဆက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ နာေရး'၊
'ရထားတစ္စင္းႏွင့္ စီးနင္းလုိက္ပါျခင္း'၊ 'ပင္လယ္' စတဲ့ ၀တၳဳေတြက ၁၉ ရာစုကာလ ျမန္မာစာေပမွာ
ေခတ္စားတဲ့ အေရးအသားလုိ႔ ဆိုလို႔ရႏိုင္တဲ့ သေကၤတ၀ါဒီ အေရးအသား၀တၳဳတိုေတြလို႔ ဆိုရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ကို ဇာတ္ေကာင္၊ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္နဲ႔ ခ်ခင္းျပထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊
စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္းအရာေတြကတစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားေတြးႏိုင္မယ့္၊ ပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့
အယူအဆမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ယူဆ ခံစားႏိုင္တဲ့ အေတြးျဖစ္ေအာင္ စကားလုံးေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ၊
ဆက္တိုက္ေရးသြား၊ ခ်ခင္းသြားတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ေပမဲ့ ၀တၳဳကို
ဖတ္ေနရင္း စာေရးသူနဲ႔အတူ သေဘာတူတဲ့အရာေတြ၊ ျငင္းခုန္ခ်င္တာေတြ၊ အေတြးပြားစရာေတြ၊
ဆင့္ပြားေတြးေတာရတာေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တာေတြကိုပါ ခံစားရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးဆရာ ေက်ာ္စြာထက္က ကိုယ္တိုင္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာမို႔ သူ႔၀တၳဳတိုေတြထဲမွာ
သူရဲ႕ ဆရာ၀န္ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

'တရား႐ုံး'၊ 'နစ္ျမႇဳပ္သြားေသာေလွမ်ား'၊ 'ငါ့ကို ေရႊေရာင္ညေနခင္းေတြ ျပန္ေပး' စတဲ့ ၀တၳဳေတြမွာ
သူ႔ရဲ႕ ဆရာ၀န္ဘ၀နဲ႔ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းေတြကတစ္ဆင့္ စာေရးသူေပးတဲ့ ခံစားမႈအေတြးကို ျမင္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

'တရား႐ုံး' ကေတာ့ ေဆး႐ုံထဲမွာ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ လူနာေတြအေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႕ထားတာျဖစ္ေပမဲ့
လူနာေတြအေၾကာင္းကို ေသျခင္းတရား၊ ကံၾကမၼာဆိုတဲ့ ခံစားမႈ အေတြးတစ္ခုကို ထည့္သြင္း
ေရးဖြဲ႕ထားတာမို႔ ေ၀ဒနာသေဘာအျပင္ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း သေဘာကိုပါ ဆင္ျခင္ခံစားရႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

'နစ္ျမႇဳပ္သြားတဲ့ေလွမ်ား' ကေတာ့ ေမြးဖြားျခင္း ေသဆုံးျခင္းဆိုတာ လူတိုင္းေတြ႕ၾကံဳ ရမယ့္အရာ
ျဖစ္ေပမဲ့ မေမြးဖြားေသးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေသဆုံးေစျခင္းဟာ လက္ခံႏိုင္စရာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့
အေတြးကို ရေစဖို႔ ကေလး ဖ်က္ခ်တဲ့ လူနာ၊ ေမြးလူနာ၊ ကိုယ္၀န္သည္ေတြအေပၚ အေျခခံေရးထားတဲ့
၀တၳဳပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ ခ်မႈနဲ႔ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားျပားလာတဲ့ ခုလို ေခတ္မွာ ေက်ာ္စြာထက္ ရဲ႕
'နစ္ျမႇဳပ္သြားတဲ့ ေလွမ်ား' ၀တၳဳက အေတြးတစ္ခုအျပင္ မေကာင္းမႈတစ္ခုကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ
ခံစားမႈရသကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

'ငါ့ကို ေရႊေရာင္ညေနခင္းေတြျပန္ေပး' ၀တၳဳကေတာ့ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္၊ ဘ၀႐ုန္းကန္ရမႈ
အေမာေတြကို ထင္ဟပ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ 'ၿမိဳ႕ပတ္ရထား'၊ 'အသည္းႏွလုံး မရွိတဲ့သူ'၊ 'မိန္းမ'၊ 'အေမွာင္'၊ 'ေခ်ာ္ရည္မဲ့ မီးေတာင္'၊
'ကလဲ့စား' စတဲ့ ၀တၳဳေတြကလည္း ၀တၳဳတို တစ္ပုဒ္ခ်င္းဆီတုိင္းက အေတြးတစ္ခုခ်င္းဆီကို
ဆင့္ပြားေတြးေတာမႈျဖစ္ေစတဲ့ ရသကို ရရွိေစပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ 'ၿမိဳ႕ပတ္ရထား' ၀တၳဳပါပဲ။ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸာယ္မဲ့မႈ၊ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့မႈ၊ နိစၥဓူ၀
၀ဲဩဃထဲ ျဖတ္သန္းရွင္သန္ရမႈကို တစ္သီးပုဂၢလခံစားမႈအဖြဲ႕ဟန္ ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

၀တၳဳဖတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ႐ုပ္ရွင္အေႏွးျပကြက္တစ္ခုလို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈကို ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္း
ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို ႐ုတ္တရက္ ျပန္ျမင္ရတဲ့ ႏိုးထမႈကို ခံစားရေစႏိုင္တာပါပဲ။

အေတြးကို ဆန္႔ႏုိင္သေလာက္ ဆန္႔ေတြးရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေရာ၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာ
အခင္းအက်င္းေတြကိုပါ ပူးတုံခြာတုံ၊ ေ၀းလိုက္နီးလိုက္ ခံစားမႈကို ေက်ာ္စြာထက္ရဲ႕ ၀တၳဳတို ၁+၂+၃
ကေန ရႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။