ထက္ျမက္ရဲ႕ အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း

"သမိုင္းဆိုတာ အင္အားႀကီးသူေတြ ဖန္တီးတာ" ဆိုတဲ့ ေျပာစကားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး မွန္ကန္တယ္လို႔ ဆိုရမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ တိုက္ပြဲေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈတိုက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြ၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆိုးရြားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသူေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕
ျဖတ္သန္းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းေတြဟာ အင္အားႀကီးသူေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေအာက္မွာ မ်ားစြာ
အသြင္ေျပာင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီလိုေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမႈေတြက ရာစုႏွစ္ ငါးခုနီးပါး၊ လူ႔သက္တမ္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆို မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ဆက္နီးပါး
ရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ အလြန္ေတြမွာေတာ့
ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံထားရတဲ့ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ
အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ စာအုပ္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်က္အလက္ အေတြ႕အၾကံဳေတြအျဖစ္
ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို အသက္၀င္လာခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြအနက္ စာေရးဆရာထက္ျမက္ ရဲ႕ "အေမွာင္ထုကို
ျဖတ္သန္းျခင္း" စာအုပ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဆရာထက္ျမက္ရဲ႕ "အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း" စာအုပ္ကို စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ စာအုပ္တုိက္က
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္သမိုင္းမွာ အဆုိးရြားဆုံး ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းကာလေတြရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးလက္ေအာက္က အက်ဥ္းသားဘ၀ကို
ဆရာထက္ျမက္က သူ႔ရဲ႕ "အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း" စာအုပ္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ျဖတ္သန္းမႈကို အတၳဳပၸတၱိပုံစံမဟုတ္ဘဲ အတိတ္ပုံရိပ္ဆိုးပုံစံ
ေရးသားထားတာမို႔ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ စာေရးသူနဲ႔အတူ အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုး၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊
ေထာင္တြင္း တိုက္ပြဲေတြအျပင္ ေခတ္ရဲ႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ခံထားရတဲ့ သမိုင္းတခ်ဳိ႕ထဲက ဆုိးရြားတဲ့
ရက္စက္မႈေတြကို လိုက္ပါေလ့လာ မွတ္သားခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

"အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း"စာအုပ္မွာ အခန္း တစ္ကေန အခန္း ခုနစ္ထိ အခန္း ခုနစ္ခန္းခြဲၿပီး
စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳကို ေရးသားထားပါတယ္။

အခန္းတစ္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ စာေရးသူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈ
ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း ႏွစ္ကစၿပီး အခန္း ခုနစ္ထိကေတာ့ ေထာင္မွတစ္ဆင့္ ကိုကိုးကြ်န္း ပို႔ေဆာင္ခံရၿပီးေနာက္
ကြ်န္းေပၚ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳပဲျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြဟာ ကိုကိုးကြ်န္း အက်ဥ္းစခန္းကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၀ ေက်ာ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ
အက်ဥ္းသား ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ကိုကိုးကြ်န္း အက်ဥ္းစခန္းကို ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုပို႔ေဆာင္ခံခဲ့ရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြထဲမွာ ထိုေခတ္ထုိကာလက နာမည္ႀကီး ထင္ရွားတဲ့
စာေရးဆရာ၊ သတင္းေထာက္၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊
ႏုိင္ငံေရးသမား အားလုံးနီးပါး ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာထက္ျမက္ရဲ႕စာအုပ္ထဲမွာ သူနဲ႔အတူ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၊ ကိုကိုးကြ်န္းအက်ဥ္းစခန္းထဲ
အတူတူျဖတ္ သန္းခဲ့ရတဲ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ သူေတြရဲ႕ ပုံရိပ္တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ဆုိးရြားလွတဲ့
အက်ဥ္းစခန္းထဲက ေန႔ရက္ေတြကုိ ခံစားျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိုကိုးကြ်န္း အက်ဥ္းစခန္းက ေန႔ရက္ေတြကို ဖတ္ရတဲ့အခါ ခါးသီးတဲ့
အက်ဥ္းစံဘ၀ေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြဟာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားတဲ့
သမိုင္းေတြထဲက ေငါေငါႀကီးထိုးထြက္လာတဲ့ သ႐ုပ္သကန္တစ္ခုသဖြယ္ ခံစားျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

လုံေလာက္တဲ့ ေဆး၀ါးမရွိလို႔ မေသဆုံးသင့္ဘဲ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ေတြ၊ မတရားမႈကို အန္တုဖို႔
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အစာငတ္ခံ ေတာင္းဆိုမႈေတြမွာ က်ဆုံးသြားခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ေတြဟာ စာအုပ္ထဲက
အန္ထြက္ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေနသလို၊ ဆိုးရြားတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ ဘ၀ကို ေနေပ်ာ္ေအာင္ အတူတကြ
ျဖတ္သန္းၾကရတဲ့ ညီၫြတ္မႈ အခိုက္အတန္႔ေတြရဲ႕ ရႊင္ျပံဳးမႈကို "အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း"မွာ
ခံစားရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ အက်ဥ္းစခန္းသမိုင္းမွာ ကိုကိုးကြ်န္း
အက်ဥ္းစခန္းရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္ခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ခုေက်ာ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ့ရတဲ့အခါ မွိန္ေနခဲ့တဲ့ သမိုင္းအျဖစ္ အပ်က္တခ်ဳိ႕နဲ႔
အဲဒီသမိုင္းထဲ ျဖတ္သန္း ပါ၀င္ခဲ့သူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အၾကမ္းထည္ပုံရိပ္တခ်ဳိ႕ကို "အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း"
ထဲက တစ္ဆင့္ ေက်ာ္ၾကည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အတူ ကိုကိုးကြ်န္းအက်ဥ္းစခန္းကေန ထြက္ေျပး ထြက္ေျမာက္သြားၾကသူေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း
ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းပုံရိပ္ဆိုးအျဖစ္ ရွိခဲ့တဲ့ ကိုကိုးကြ်န္း အက်ဥ္းစခန္း ေပၚေပါက္လာမႈ၊ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရရဲ႕
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြအေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ကိုကုိးကြ်န္း
အက်ဥ္းစခန္းနဲ႔ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အစာငတ္ခံ
တိုက္ပြဲ၀င္မႈေတြကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရင္း ေမွာင္ထားတဲ့ သမိုင္းအခန္းထဲက အျဖစ္မွန္အလင္းတစ္စကို
ဆရာထက္ျမက္ရဲ႕ "အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းျခင္း" စာအုပ္ကတစ္ဆင့္ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။