သိန္းေအးရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ အ၀ါေရာင္ႏွင္းဆီ

စာေရးဆရာသိန္းေအး ေရးသားျပဳစုတဲ့ 'ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ အ၀ါေရာင္ႏွင္းဆီ'
စာအုပ္ကို ၾကည္ေဇာ္၀င္းစာေပက ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂,၅၀၀ နဲ႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါး ၂၅ ပုဒ္ကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ၊
ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈေတြကို ကိုးကားခ်က္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း
ဂဃနဏ သိလိုသူေတြအတြက္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္သလို ျပန္လည္ကိုးကား
လိုသူေတြအတြက္လည္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို မွတ္သားထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္း သီးသန္႔သာမက ၎ရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ မိသားစု၊ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေရးသားထားတာမို႔
ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႔ သမီးျဖစ္သူတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့ ေစတနာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာသိန္းေအးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္မ်ားစြာကို
ေရးသားထားသူမို႔ ခုစာအုပ္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊
သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈေတြ၊ အတုယူေလးစားဖြယ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးသားထားခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။