အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးမ်ား

လင္းသစ္ေရာင္စဥ္ စာအုပ္တိုက္က "အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးမ်ား" စာအုပ္ကို ယခုႏွစ္ ေမလမွာ
ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ပါတယ္။

Home & Services ဂ်ာနယ္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ 'အိမ္' အေၾကာင္း ခံစားမႈ
အက္ေဆးေတြကို စုစည္းထုတ္ေ၀ထားတာပါ။

စုစုေပါင္း စာေရးသူ ၅၉ ဦးရဲ႕ 'အိမ္' အေၾကာင္း အက္ေဆး ၆၅ ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စကားလုံးတစ္လုံးတည္းေပမဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ က်ယ္၀န္းလွပခံ့ထည္ၿပီး လူအသီးသီးတိုင္းအတြက္
တခုတ္တရ အျမဲရွိေနေစတဲ့အရာကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါလို႔ ဆိုလာခဲ့ရင္ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖက
'အိမ္'လို႔ ခ်ေရးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ဟာ လူတိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ အရာမို႔ အိမ္မရွိသူကလည္း အိမ္အေၾကာင္း၊ အိမ္ရွိသူကလည္း
အိမ္အေၾကာင္း၊ အိမ္ေ၀းသူကလည္း အိမ္လြမ္းစိတ္အေၾကာင္း၊ မိသားစုအိမ္အေၾကာင္း၊
ေက်းလက္အိမ္အေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္အေၾကာင္း၊ အေမ့အိမ္အေၾကာင္း၊ စသျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးရာ၊
ခံစားခဲ့ဖူးရာ၊ တည္ေဆာက္ခဲ့ဖူးရာ၊ ရင္ခုန္ခဲ့ဖူးရာ၊ ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့ဖူးရာ 'အိမ္' အေၾကာင္းမ်ားစြာကို
'အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးမ်ား'မွာ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

'အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးမ်ား'စာအုပ္ မွာ စာေရးသူအားလုံးက သူတို႔ရင္ထဲက 'အိမ္'ကို
ခံစားဖန္တီးထားပါတယ္။

အဖြင့္စာျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာဆရာ မိုဃ္းေဇာ္ ရဲ႕ 'ယုဇန႐ုပ္ပုံလႊာ' အိမ္အက္ေဆးက စာေရးသူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့
အိမ္ကေလး အေၾကာင္းကို ခံစားရသလို ေျပာင္းလဲလာ တဲ့ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ အခင္းအက်င္းကိုလည္း
ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

႐ုပ္ပုံလႊာလို႔ ဆိုထားတဲ့အတိုင္း ထိေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို စုတ္ခ်က္ၾကမ္းၾကမ္း
ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို စာေရးသူက တို႔ထိထားပါတယ္။

'ယုဇန ႐ုပ္ပုံလႊာ' အိမ္အက္ေဆးအဖြင့္က စာအုပ္မွာပါတဲ့ အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးေတြကို
တစ္ပုဒ္ၿပီးတစ္ပုဒ္ ဆက္တုိက္ ဖတ္ပစ္လိုက္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္မိေစပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး ခံစားရင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မြန္းက်ပ္ ပိတ္ေလွာင္ရင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေလးလံ
ၿငီးေငြ႕ရင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေမွ်ာ္လင့္အိပ္မက္ရင္း ဖတ္ၿပီးတဲ့ အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးေတြကို
တစ္ပုဒ္ခ်င္း သက္၀င္ခံစားခ်င္စိတ္ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

စာေရးသူ ၆၅ ဦးရဲ႕ မတူညီတဲ့ အိမ္အေၾကာင္း ခံစားခ်က္ အက္ေဆးေတြ ဆုိေပမဲ့ လူတုိင္းနဲ႔
အနီးဆုံးမွာရွိေနခဲ့တဲ့ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္မႈအေၾကာင္းအရာမို႔ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီတိုင္းဟာ
ကိုယ္တိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္၊ ပုံရိပ္လႊာ၊ အမွတ္တရ၊ မွတ္ဉာဏ္သိစိတ္၊ ဘ၀အေမာေတြ
အျဖစ္လည္း ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

႐ုပ္၀တၳဳအိမ္ေတြအေၾကာင္းကေန ခြဲထြက္လာတဲ့ အိမ္အက္ေဆးကိုေတာ့ ခုိင္မ်ဳိးရဲ႕ 'အိမ္'မွာ
ခံစားရပါတယ္။

ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ္နဲ႔ အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးေတြကို သက္၀င္ခံစား ဖတ္႐ႈေနရာကေန ခိုင္မ်ဳိးရဲ႕
'အိမ္'က ခံစားမႈ အရွိန္ကို ႐ုတ္တရက္ႀကီး ခ်ဳိးေကြ႕ဆြဲခ် လိုက္ၿပီး အသစ္ခံစားမႈတစ္ခုကို အေတြးထဲ
ထိုးထည့္ေပးတာပါ။

"၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာတုိ႔ ကပ္ၿငိစုေ၀း ေပါက္ပြားရွင္သန္ေနထုိင္ရာ ခႏၶာအိမ္ႀကီးတစ္ခုကို
မိတ္ေဆြ ပိုင္ဆုိင္ရရွိၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ..... ဤကမၻာေျမေပၚ မီွတြယ္ေနထုိင္းရင္း ဤေရကို ေသာက္သုံးရင္း၊
ဤေလာက၏ ေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္ရင္း၊ ဤေလာကႀကီးမွ ထြက္ရွိသမွ် အာဟာရကို စားသုံး ရွင္သန္ရင္း
ခႏၶာအိမ္တုိ႔ကား ေရြ႕လ်ားျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိပါသည္။"

ခုိင္မ်ဳိးရဲ႕'အိမ္' မွာ ႐ုပ္၀တၳဳ အိမ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ေမးခြန္းေတြနဲ႔အတူ
က်န္ရစ္ေစတဲ့ ခုလို အဖြဲ႕အႏြဲ႕ကို ခံစားရမွာပါ။

ဒါ့ျပင္ ေနထိုင္စရာ အိမ္ေလးတစ္လုံး အေၾကာင္း၊ လြမ္းေမာဖြယ္ ေက်းလက္က အိမ္ေလးအေၾကာင္း၊
ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ္ေလးအေၾကာင္းေတြကို ခံစားေနရာ တစ္ဆင့္ ကိုယ္ေနထုိင္တဲ့ အိမ္ေလးကို
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ဖို႔ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာင္းခ်လိုက္ရတဲ့ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးရဲ႕ ခံစားခ်က္
အဖြဲ႕အႏြဲ႕ကို လင္းဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းရဲ႕ 'ကြ်န္ေတာ္၏အနာ၊ ကြ်န္ေတာ္၏ အိမ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ'
အက္ေဆးမွာ ခံစားရမွာပါ။

လူေတြဟာ ေနထုိင္စရာ အိမ္ေလး တစ္လုံးအေၾကာင္း၊ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ္ေတြအေၾကာင္း
လြမ္းေမာတသ ခံစားၾကသလို ကိုယ္ေနထုိင္ရာ အိမ္ေလးကို ေရာင္းခ် စြန္႔ခြာလိုက္ရသူရဲ႕
ခံစားမႈကလည္း နာက်င္စရာပါပဲ။

အတိတ္အနာတစ္ခုလို ေျပာခ်င္စရာမေကာင္းေပမဲ့ ႏြားတစ္ေကာင္ ၀ယ္သလို ကိုယ့္အိမ္ကို
လူေတြတစ္ေယာက္ ၿပီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး ေစ့ငုစုံစမ္း ၾကည့္႐ႈတာကို နာက်င္ခံစားေနရေပမဲ့
အေျခအေနေၾကာင့္ အျမန္ေရာင္းထြက္ေအာင္ ရွင္းလင္းျပသရတဲ့ အေျခအေနက နင့္နင့္သီးသီး
ခံစားရမွာပါ။

ေျမေပၚက၊ စိတ္ကူးထဲက၊ တိမ္ေတြ ထဲက၊ အိပ္မက္ထဲက အိမ္ေတြလိုပဲ ႏိုင္ဦးကိုက 'ေရေပၚေရြ႕လ်ား
အိမ္ကေလး' နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အိမ္အေၾကာင္းကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားပါတယ္။

သေဘၤာသားတစ္ဦးရဲ႕ ပင္လယ္ျပင္ထဲ ရြက္လႊင့္ေနထုိင္ရင္း တစ္သားတည္းျဖစ္လာတဲ့ ေရြ႕လ်ား
အိမ္ကေလးအေၾကာင္းက အျခားတစ္ဖက္က ျမင္ရတဲ့ အလွတစ္ခုပါပဲ။

အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးေတြထဲမွာ အႏွစ္သက္ဆုံးျဖစ္မိတဲ့ အက္ေဆးကေတာ့ ဓမၼဂဂၤါရဲ႕
'ရဟန္းႏွင့္ အိမ္' အက္ေဆးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေတြးသစ္၊ ႐ႈေထာင့္အသစ္နဲ႔ မျမင္ရတဲ့ေထာင့္က ထြက္လာတဲ့ ၀ိုက္လက္သီးလုိ အင့္ခနဲ
ပြဲသိမ္းသြားေအာင္ လွပလြန္းတဲ့ အက္ေဆးပါ။

တန္ဖိုး က်ပ္ ၅,၀၀၀ ဆိုေပမဲ့ 'အိမ္အေၾကာင္း အက္ေဆးမ်ား' စာအုပ္က ရရွိတဲ့ ရသက
ထို႔ထက္သာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။