လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ 'သတင္းစာဆရာမ'

စာေရးဆရာ လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ တိမ္ျမႇဳပ္ေနတဲ့ အေစာပိုင္း ဘာသာျပန္ လက္ရာေဟာင္း
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 'သတင္းစာဆရာမ' စာအုပ္ကို စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာအုပ္တိုက္က ယခုလထဲမွာ
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ စာေရးဆရာ ဗစ္တာအယ္ဖ္ေဒးယက္ဖ္ရဲ႕ The New Proof Reader ကို
မူရင္းအတုိင္း ဘာသာျပန္ဆိုထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာတစ္ေစာင္နဲ႔ ထိုသတင္းစာမွာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူေတြအေၾကာင္းကို ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လူ႔သဘာ၀ စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို ရိပ္စားမိႏိုင္႐ုံသာမက
ဆိုဗီယက္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အမွန္တရားအတြက္ ဆင္ႏႊဲေနၾကရတဲ့ ဘ၀တိုက္ပြဲ တစ္ပိုင္းတစ္စကို
ခံစားေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ဆိုဗီယက္သတင္းစာေလာက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး တားျမစ္မႈေတြ၊
စံႏႈန္းေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြၾကားက သတင္းစာတစ္ေစာင္ ရွင္သန္မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ရမႈေတြကို
ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္ရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ 'သမာဓိသတင္းစာ' တိုက္ရဲ႕ စာျပင္ဆရာမေလး
နာတာလ္ယာကို အေျချပဳၿပီး သတင္းစာတိုက္ တစ္တိုက္ရွင္သန္ဖို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြ
အားလုံးအေၾကာင္းကို ဆုိဗီယက္ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ရင္း ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေခတ္လို ကြန္ပ်ဴတာေခတ္၊ နည္းပညာေခတ္မဟုတ္ဘဲ ခဲစာလုံးေခတ္က အေျခအေနမို႔
ျမန္မာစာေပေလာကမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ခဲစာလုံးေခတ္ကိုလည္း ယွဥ္တြဲခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းစာတစ္ေစာင္အတြက္ သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာ ေတြတင္ အေရးပါတာမဟုတ္ဘဲ၊
စာျပင္သူ၊ ခဲဘေလာက္တုံးစီသူ၊ ပုံႏွိပ္သူေတြရဲ႕ က႑အလုိက္ အေရးပါပုံကို
ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ 'သတင္းစာဆရာမ' စာအုပ္မွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုး က်ပ္ ၂,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။