Learning English with The Myanmar Times (14)

disposing of evidence =
သက္ေသခံပစၥည္း  ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ

ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဘယ္လုိဘဲက်ဴ းလြန္က်ဴ းလြန္
သက္ေသခံပစၥည္းဆုိတာ က်န္စျမဲလုိ႔ မႈခင္းပညာရွင္ေတြက
ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English with The Myanmar Times (13)

point a/the fingers at = ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည္။

သူမ်ားကုိ လက္ညႈိးတစ္ေခ်ာင္းထုိးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဖက္ကုိ
လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းမက ပုိထုိးေနတယ္လုိ႔ ေျပာေလ့
ရွိတယ္ေနာ္။ ဘယ္လုိဘဲေျပာေျပာ သူမ်ားကုိ စိတ္လုိက္မာန္ပါ
ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တာ၊ စြပ္စြဲတာေတြ လုပ္တဲ့အခါ လက္ညႈိးပါ
ထုိးၿပီးေျပာရမွ အားရပါးရရွိၾကတာ လူတုိင္းလုိလုိပါဘဲ။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (14)

stave off = ဟန္႔တားသည္။ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားသည္။

ဇရာခ်ိန္ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေရွာင္သင့္တာ ကုိေရွာင္ၿပီး၊
ေဆာင္သင့္တာကုိ ေဆာင္ရေလ့ရွိပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (13)

possess = တေစၦသရဲ ပူးကပ္သည္။

တစ္ခုခုကုိပုိင္ဆုိင္သည္ဆုိတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္နဲ႔
အသိမ်ားတဲ့ႀကိယာ possess မွာ တေစၦသရဲ ပူးကပ္သည္
ဆုိတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္လည္း ရွိပါေသးတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (12)

locks = ဆံပင္

lock ကုိ ေသာ့ခေလာက္လုိ႔ အေတာ္မ်ားမ်ား သိထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ lock မွာ "s" ေပါင္းထည့္လုိက္တဲ့
locks ဆုိတာ "ဆံပင္" ကုိ ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (11)

father figure = ဖခင္သဖြယ္
ေလးစားတန္ဖုိးထားခံရသူ

father figure ဆုိတာကေတာ့ လူအမ်ားက မိမိတုိ႔ရဲ႕
ဖခင္သဖြယ္ ေလးစားတန္ဖုိးထားခံရသူကုိ ရည္ညႊန္း သုံးစြဲတဲ့
စကားလုံးျဖစ္ပါတယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (10)

has a major role = အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English With the News (9)

prove for oneself = ကုိယ္တုိင္သိေအာင္လုပ္သည္။» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English with The Myanmar Times (12)

off limits = ပိတ္ပင္ထားေသာ
off limits ဆုိတာ adjective phrase တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊
ပိတ္ပင္ထားေသာ လုိ႔အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။


» အျပည့္အစံုသို႔

Learning English with The Myanmar Times (11)

(be) on the table = ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္။
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ အဆုိျပဳသည္။


» အျပည့္အစံုသို႔