English For 2014 World Cup (1)

၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပြဲကုိ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ဇြန္လ
၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မွာမုိ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက
ေဘာလုံးခ်စ္သူေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပါ
တယ္။

» အျပည့္အစံုသို႔