အေၾကာက္တရားကုိ ဆားလုိသုံးၿပီး စီမံေခါင္းေဆာင္ပါ

ကမၻာ့တုိက္ႀကီးေတြဆီကုိ ကုန္သယ္ပုိ႔တဲ့ သေဘၤာလုိင္းက ကပၸတိန္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ ပါးနပ္သူေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သေဘၤာသားတစ္ဦးက
ေျပာဘူးပါတယ္။

ႏုိင္ငံစုံကပါလာတဲ့ သေဘၤာသားေတြရဲ႔ အလုပ္အေပၚ သေဘာထားဟာလည္း သေဘၤာဦးလွည့္ရာနဲ႔
အတူေျပာင္းလဲေနတတ္တယ္လုိ႔လည္း သူကဆုိပါတယ္။

သေဘၤာသားေတြလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ လုပ္ခ်င္တာေရာ၊ မလုပ္ခ်င္တာပါ ေရာေနတတ္တာေၾကာင့္
အထက္အရာရွိကုိ အထြန္႔တက္တာေတြ၊ သေဘၤာသားအခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ျဖစ္တာေတြလည္း
ၾကံဳရတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လုိရာကုိၿပီးေျမာက္ခ်င္တဲ့ ကပၸတိန္ေတြဟာ သေဘၤာဦးက အာရွတုိက္ဖက္ဦးတည္ေနရင္
အာဖရိကသားေတြ မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကုိ အာရွသားေတြကုိခုိင္းသလုိ သေဘၤာဦးက
အာဖရိကတုိက္ကုိဦးတည္ေနရင္ အာရွသားေတြမလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ကုိ အာဖရိကသားေတြကုိ
ခုိင္းပါသတဲ့။

အလုပ္ထဲမွာ ျပႆနာရွိသူေတြကုိ ကပၸတိန္က အလုပ္ထုတ္ခ်င္ရင္ သေဘၤာလုိင္းကုမၸဏီက
အဲဒီ သေဘၤာသားကုိ သူ႔ႏုိင္ငံေရာက္ေအာင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ေပးရတဲ့ ထုံးစံေၾကာင့္
ဒီလုိလုပ္တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သေဘၤာက အာရွတုိက္ဆီ ဦးတည္သြားခ်ိန္မွာ အာရွတုိက္သား သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ကုိ
သူ႔ႏုိင္ငံ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ႏုိင္ငံနဲ႔နီးတဲ့ ဆိပ္ကမ္းမွာ ခ်ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ ၀ယ္ေပးလုိက္ရရင္
ကုမၸဏီမွာ စရိတ္သက္သာတာေၾကာင့္ အာရွတုိက္သားေတြကုိ အာရွေဒေသေရာက္မွ
အလုပ္ထုတ္ေလ့ ရွိသလုိ အာဖရိကသား၊ ဥေရာပသားေတြကုိ လည္း သူ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ နီးတဲ့ ဆိပ္ကမ္းကုိ
ေရာက္မွ အလုပ္ထုတ္ေလ့ရွိတာပါ။

ဒီအစဥ္အလာကုိ သိေနတဲ့ သေဘၤာသားေတြဟာ အလုပ္ထုတ္ခံရမွာစုိးလုိ႔ သေဘၤာက
ကုိယ့္ႏုိင္ငံရွိတဲ့ဖက္ကုိ ဦးတည္ေနခ်ိန္မွာ အထြန္႔မတက္ရဲေတာ့ဘဲ ခုိင္းသမွ်လုပ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔
ရွင္းျပဖူးပါတယ္။

သေဘၤာလုိင္းကေပးတဲ့ ဒီဥပမာကုိ အရင္းစစ္ၾကည့္ရင္ "အေၾကာက္တရား" ကုိ ဟင္းအုိးမွာ ခတ္တဲ့
ဆားလုိ ပါးပါးနပ္နပ္ သုံးၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ တစ္ခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ အထူးထိေရာက္မႈရွိပုံကုိ
ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဟင္းအုိးမွာဆားမ်ား သြားရင္ ဟင္းပြဲပ်က္စီးရသလုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ယႏၲယားမွာလည္း အေၾကာက္တရားကုိ
သုံးတာမ်ားရင္ မလုိလားအပ္တဲ့ တင္းမာမႈေတြျဖစ္ၿပီး၊ ပုန္ကန္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္သလုိ၊
အေၾကာက္တရားဆုိတာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနရင္လည္း ဆားေပါ့တဲ့ ဟင္းအရသာမဲ့သလုိ
စီမံခန္႔ခြဲမႈယႏၲယားစြမ္းအားျပည့္ မလည္ပတ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ မသမာမႈေတြနဲ႕ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္မႈေတြ
ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဟင္းအုိးအေျခအေန ၾကည့္ၿပီး ဆားတန္ေအာင္ ခတ္တတ္ရင္ေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ စီမံမႈျပဳႏုိင္ၿပီေပါ့။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။