ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ခြင္ကုိေ႐ြး

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ မ်ိဳးဆက္သစ္
အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သမၼတမျဖစ္ခ်င္ၾကဘူးဆုိတာ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ဦးေဆာင္ရတဲ့ သမၼတမျဖစ္ခ်င္ဘူးလုိ႔ ေျပာသူ မ်ိဳးဆက္သစ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
မိမိလုပ္ငန္းခြင္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခ်င္သလုိ၊ လုပ္ငန္းရွင္ဘ၀ကုိ ရၿပီး ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကတယ္
လုိ႔ေတာ့ျပန္ေျဖၾကပါတယ္။

ေနာက္ခံေတာင့္လြန္းလုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္၊ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ၊ မထင္မွတ္ဘဲေအာင္ျမင္ လာသူေတြရဲ႕
လမ္းကေတာ့ တစ္မူထူးတဲ့ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္ေနလုိ႔ လူတုိင္း အတုယူလုိ႔ မရပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ အတတ္ပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေနာက္ခံျပဳရင္း ၀န္ထမ္းဘ၀မွာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ
တုိးတက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္သူ၊ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း
ထူေထာင္ကာ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ဦးစီးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္ခ်င္သူေတြ အတြက္ကေတာ့
အသက္ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားကာလေတြမွာ ေနာက္လုိက္ေကာင္းဘ၀နဲ႔ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ၊
ပညာသစ္ ရွာခြင့္ရမႈ ရွိတဲ့အျပင္ လူ႕ သေဘာလူ႔မေနာကုိ သိခြင့္ၾကံဳေစတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးကုိ
ေ႐ြးၿပီးလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ သုေတသီတစ္ခ်ိဳ႕က ဆုိထားပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးမွာသာ လုပ္ခြင့္ ရရင္၊ အျခားအလုပ္ေတြကုိ ရာထူးရမယ္၊
လစာပုိရမယ္ဆုိတဲ့ မက္လုံးေတြနဲ႔ ေျပာင္းမသြားသင့္ဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ရွိထားတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ကြက္တိက်ၿပီး လစာ၊ ရာထူးသာတဲ့အျပင္ သင္ယူႏုိင္ခြင့္လည္း
ရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္သစ္မွာ အလုပ္ရရင္ေတာ့ ကုိယ္ရင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြအတြက္ အျမတ္ေကာင္းေကာင္း
ထြက္မွာျဖစ္လုိ႔ ေ႐ြးသင့္တဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သင္ယူႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ဘ၀တုိးတက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေပးတဲ့
လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္လုိ႔ပါဘဲ။

လူနဲနဲသာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေသးေသးတစ္ခုမွာ ရာထူးလည္းရ လစာလည္းေကာင္းတာထက္
သင္ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ႀကီးႀကီးမွာ သင့္ရာ ရာထူးနဲ႔ အလုပ္ကုိသီးခံလုပ္တာဟာ
ေနာင္တစ္ေန႔ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ ရႏုိင္တာေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ဘ၀
တက္လမ္းရွာသူ၊ အလုပ္သမားဘ၀က အလုပ္ရွင္ျဖစ္ခ်င္သူေတြအတြက္ လမ္းေၾကာင္း မွန္တစ္ခုလုိ႔
ဆုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အရင္းမဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းဘ၀ကေန ႀကီးႀကီးမားမားေအာင္ျမင္မႈကုိ တက္လွမ္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ဟာ
တာတုိေျပးပြဲ မဟုတ္ဘဲ မာရသြန္ေျပးပြဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။